Навчально-методичні видання. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 42
 • Документ
  Сестринська практика в стоматології. Програма навчальної дисципліни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціальність 7.110106 «Стоматологія»
  (Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, 2011) Ковальов, Євген Вікторович; Назаренко, Зоряна Юріївна; Ткаченко, Павло Іванович; Панькевич, Артур Іванович; Лохматова, Наталія Михайлівна; Король, Михайло Дмитрович; Ярковий, Віталій Васильович; Козак, Руслан Васильович; Каськова, Людмила Федорівна; Амосова, Людмила Іванівна; Бабіна, Ольга Олександрівна; Абрамова, Олена Едуардівна; Ковалев, Евгений Викторович; Назаренко, Зоряна Юрьевна; Ткаченко, Павел Иванович; Панькевич, Артур Иванович; Лохматова, Наталия Михайловна; Король, Михаил Дмитриевич; Ярковой, Виталий Васильевич; Козак, Руслан Васильевич; Каськова, Людмила Фёдоровна; Амосова, Людмила Ивановна; Бабина, Ольга Александровна; Абрамова, Елена Эдуардовна; Kovaliov, Ye. V.; Nazarenko, Z. Y.; Tkachenko, P. I.; Pankevych, A. I.; Lokhmatova, N. M.; Korol, M. D.; Yarkovyi, V. V.; Kozak, R. V.; Kaskova, L. F.; Amosova, L. I.; Babina, O. O.; Abramova, E. E.
  Програма виробничої практики «Сестринська практика в стоматології» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110106 «Стоматологія» напряму підготовки "Медицина".
 • Документ
  Терапевтична стоматологія для лікарів-інтернів. Частина 1. Карієс та його ускладнення
  (Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2018) Скрипников, Петро Миколайович; Удальцова-Гродзинська, Кристина Олександрівна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Геранін, Станіслав Ігорович
  Навчальний посібник підготовлений згідно типового навчального плану і програми інтернатури зі спеціальності «Стоматологія» на циклі з терапевтичної стоматології. У посібнику викладені плани проведення, матеріали лекцій, практичних та семінарських занять, основні питання, перелік практичних навичок, ситуаційні задачі до тем занять, список ре- комендованої літератури. Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Стоматологія» та викладачів профільних кафедр факультетів та закладів післядипломної освіти.
 • Документ
  Periodontal diseases in children
  (Видавництво "Астрая", 2020-06-11) Kaskova, L. F.; Amosova, L. I.; Yanko, N. V.; Kulai, O. O.; Каськова, Людмила Федорівна; Амосова, Людмила Іванівна; Янко, Наталія Валентинівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Амосова, Людмила Ивановна; Янко, Наталия Валентиновна; Кулай, Ольга Александровна
  Навчальний посібник складено у відповідності до діючої типової навчальної програми для студентів стоматологічного факультету. У посібнику розглядаються питання, що висвітлюють анатомо-фізіологічну будову тканин пародонта в різні вікові періоди. Викладено основи етіології та патогенезу найбільш поширених хвороб пародонта у дітей. Детально розглянуто аспекти клінічних проявів, сучасних методів діагностики, патогенетичної та етіотропної профілактики хвороб пародонту в дитячому віці. Подано схеми лікування хвороб пародонту в дитячого населення.Розраховано на англомовних студентів та викладачів стоматологічних факультетів медичних вузів.
 • Документ
  Гематологічні показники та їх значення в практиці лікаря-стоматолога
  (Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України», 2014) Левицький, Анатолій Павлович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Гасюк, Наталія Володимирівна; Ступак, Олена Павлівна; Levitsky, A. P.; Skrupnikova, T. P.; Gasiuk, N. V.; Stupak, O. P.
  У методичних рекомендаціях наведено тлумачення основних гематологічних показників крові, що має безпосереднє значення під час роботи лікаря-стоматолога для діагностики, диференційної діагностики, прогнозування основних стоматологіних захворювань.
 • Документ
  Біотерапія в комплексному лікуванні та профілактиці кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет
  (Українська медична стоматологічна академія, 2011) Ніколішин, Анатолій Карлович; Левицький, Анатолій Павлович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Ступак, Олена Павлівна
  На основі проведених клініко-лабораторних досліджень доведено, що запропонований спосіб лікування кандидозного стоматиту у хворих на цукровий діабет типу 1 через 12 днів покращує клінічний стан в порожнині рота, а через 1 місяць відновлює функціональну активність слинних залоз. Для профілактики рецидивів захворювання рекомендується призначення імунобіологічних засобів „Бактуліну” та „Лізомукоїду”. Через 6 місяців після застосування лікувально-профілактичного комплексу нормалізується рівень перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, зменшується загальна протеолітична активність ротової рідини, відновлюється мікробіоценоз порожнини рота.
 • Документ
  Захворювання слизової оболонки порожнини рота
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-11) Скрипников, Петро Миколайович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Ступак, Олена Павлівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Skrupnukov, P. M.; Skrupnikova, T. P.; Stupak, O. P.; Khmil, T. A.
  Збірник підготовлений згідно типового навчального плану і програми інтернатури зі спеціальності “Стоматологія” для лікарів-інтернів стоматологів на циклі з терапевтичної стоматології. У збірнику тестових завдань для кращої підготовки лікарів-інтернів стоматологів до ліцензійного іспиту “Крок 3. Стоматологія” з розділу “Захворювання слизової оболонки порожнини рота” в аспектах сучасної освіти викладачами кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії на основі відкритих баз тестових завдань Центру тестування при МОЗ України за 2012-2019 років складені тестові завдання, які максимально відображають питання з даної тематики.
 • Документ
  Сестринство в стоматології
  (2019) Ткаченко, Ірина Михайлівна; Марченко, Ірина Ярославівна; Назаренко, Зоряна Юріївна; Ляшенко, Лілія Іванівна; Панькевич, Артур Іванович; Колісник, Інна Анатоліївна; Дубровіна, Олена Віталіївна; Горбаченко, Олег Борисович; Король, Дмитро Михайлович; Козак, Руслан Васильович; Оджубейська, Ольга Дмитрівна; Калашніков, Дмитро Вікторович; Король, Михайло Дмитрович; Нідзельський, Михайло Якович; Цветкова, Наталія Володимирівна; Писаренко, Олег Анатолійович; Соколовська, Валентина Михайлівна; Давиденко, Вадим Юрійович; Каськова, Людмила Федорівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Амосова, Людмила Іванівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Кулай, Ольга Александровна; Амосова, Людмила Ивановна; Kaskova, L. F.; Kulai, O. O.; Amosova, L. I.
  Навчальний посібник покликаний допомогти студентам стоматологічних факультетів вищих медичних закладів у процесі навчання на кафедрах стоматологічного профілю під час проходження виробничої практики. Автори сподіваються, що їхня праця буде сприяти розширенню теоретичних знань і вдосконаленню практичних навичок студентів стоматологічних факультетів під час проходження виробничої практики.
 • Документ
  Індивідуальні та вікові клініко-морфологічні особливості слизової оболонки органів ротової порожнини
  (ТОВ «АСМІ», 2016) Скрипников, Петро Миколайович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Товма, Валентина Вікторівна
  Рукопис ухвалено до видання із формулюванням: «Рекомендовано Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України із спеціальності «Стоматологія» (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 27.10.2016 № 3). Посібник рекомендований для лікарів-інтернів, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія» факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, магістрів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, сімейних лікарів, а також може стати в нагоді студентам стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня акредитації. Матеріали, викладені в навчальному посібнику, мають практичну цінність для лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.
 • Документ
  Організація навчання лікарів-стоматологів в інтернатурі
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2000) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Павленко, Людмила Григорівна; Максименко, Павло Тихонович; Богашова, Лідія Яківна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Хміль, Тетяна Андріївна
  Методичний- посібник, по організації навчального процесу для лікарів-стоматологів в інтернатурі є доповненням до “Типового учбового плану і програми спеціалізації випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації” за фахом “стоматологія”, які розроблені колективом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії (зав.кафедрою - проф. Т.П.Скрипнікова). Методичний посібник підготували: проф. Т.П.Скрипнікова, доц. Л.Г.Павленко, проф. П.Т.Максименко, доц. Л.Я.Богашова, доц. О.В.Шешукова, ас. Т.А.Хміль. Рецензенти: зав.кафедрою терапевтичної стоматології медичного інституту Української Асоціації народної медицини д.м.н., проф. І.О.Марченко; зав.кафедрою. ортопедичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти д.м.н., проф. В.С.Онищенко. Відповідальний за випуск - проректор з навчальної роботи УМСА проф. В.М.Бобирєв.
 • Документ
  Організація навчання в інтернатурі з стоматології
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 1995) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Максименко, Павло Тихонович; Коноваленко, Віктор Миколайович; Павленко, Людмила Григорівна; Просандєєва, Галина Федорівна
  Методичні рекомендації по організації навчального процесу в інтернатурі зі спеціальності «Стоматологія» є доповненням до «Типовою учбового плану» і програми спеціалізації (інтернатури) випускників медичних вузів та медичних факультетів університетів зі спеціальності «Стоматологія» (Київ, 1993) і розроблені колективом кафедри післядипломної підготовки з стоматології Української медичної стоматологічної академії (зав.кафедрою — доцент Скрипнікова Т.П., проф.Максименко П.Т., доц.Коноваленко В.М., доц.Павленко Л.Г., доц.Просандєєва Г.Ф.)
 • Документ
  Хирургические методы лечения хронического периодонтита в возрастном аспекте
  (Высшее государственное учебное заведение Украины "Украинская медицинская стоматологическая академия", 2001) Скрипникова, Таисия Петровна; Богашова, Лидия Яковлевна; Шевченко, Ирина Борисовна; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Богашова, Лідія Яківна; Шевченко, Ірина Борисівна
 • Документ
  Особливості використання антидисбіотичних засобів у комплексній терапії герметичного стоматиту
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016) Скрипников, Петро Миколайович; Ступак, Олена Павлівна; Левицький, Анатолій Павлович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Почтар, Вікторія Миколаївна
 • Документ
  Гуманізація та гуманітаризація учбово-виховної роботи в медичному інституті. Теорія і практика
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 1992) Скрипніков, Микола Сергійович; Люлька, Олександр Наумович; Єленський, Йосиф Салимович; Скрипнікова, Таїса Петрівна
 • Документ
  Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології
  (1995) Король, Михайло Дмитрович; Силенко, Юрій Іванович; Жукова, Марина Юріївна; Міщенко, Віталій Петрович; Рубаненко, В’ячеслав Васильович; Король, Михаил Дмитриевич; Силенко, Юрий Иванович; Жукова, Марина Юрьевна; Мищенко, Виталий Петрович; Рубаненко, Вячеслав Васильевич; Korol, M. D.; Silenko, Yu. I.; Zhukova, M. Y.; Mischenko, V. P.; Rubanenko, V. V.
  Функціональна діагностика в стоматології служить для виявлення порушень функцій зубощелепної системи, основною зяких є механічна обробка їжі або жування. Порушення в стані окремих ланок і тканин жувального апарату виявляють за допомогою функціональних методів дослідження. Вони дають можливість виявляти ранні, приховані ознаки захворювання і стадії його розвитку, визначають показання до патогенетичної терапії, контролюють ефективність лікування і прогноз. Головне призначення посібника - надати допомогу студентам стоматологічного факультету при самостійному вивченні функціональних методів обстеження ортопедичних хвopиx. Він може бути також рекомендований ординаторам, інтернам та лікарям-стоматологам. Functional diagnostics in dentistry serves to identify violations of the functions of the dental-jaw system, the main of which is the mechanical treatment of food or chewing. Disturbances in the state of individual links and tissues of the masticatory apparatus are detected by means of functional research methods. They provide an opportunity to detect early, latent signs of the disease and the stage of its development, determine the indications for pathogenetic therapy, control the effectiveness of treatment and prognosis. The main purpose of the manual is to provide assistance to students of the Faculty of Dentistry with the independent study of functional methods of examination of orthopedic mental health. It can also be recommended to interns, interns and dental practitioners. Функциональная диагностика в стоматологии служит для выявления нарушений функций зубочелюстной системы, основной из которых является механическая обработка пищи или жевание. Нарушения в состоянии отдельных звеньев и тканей жевательного аппарата обнаруживают с помощью функциональных методов исследования. Они дают возможность выявлять ранние, скрытые признаки заболевания и стадии его развития, определяют показания к патогенетической терапии, контролируют эффективность лечения и прогноз. Главное назначение пособия - оказать помощь студентам стоматологического факультета при самостоятельном изучении функциональных методов обследования ортопедических хвopиx. Он может быть также рекомендован ординаторам, интернам и врачам-стоматологам.
 • Документ
  Аллергические реакции на линкомицин у больных при лечении парадонтита
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 1994) Просандеева, Галина Федоровна; Скрипникова, Таисия Петровна; Просандєєва, Галина Федорівна; Скрипнікова, Таїса Петрівна
 • Документ
  Диагностика и принципы лечения лекарственной аллергии в стоматологической практике
  (Полтавский медицинский стоматологический институт, 1977) Максименко, Павел Тихонович; Коздоба, Анатолий Александрович
 • Документ
  Українсько-російсько-арабський тлумачний словник іншомовних термінів із дитячої терапевтичної стоматології
  (Полтава:«Друкарська майстерня», 2008) Каськова, Людмила Федорівна; Левченко, Наталія Валентинівна; Бабіна, Ольга Олександрівна; Кумсіє, Надер Сухіль; Каськова, Людмила Фёдоровна; Левченко, Наталия Валентиновна; Бабина, Ольга Александровна; Кумсие, Надер Сухиль
  Словник містить тлумачення деяких найпоширеніших медичних та сучасних стоматологічних термінів, що використовуються в дитячій терапевтичній стоматології. Він повинен допомогти як українським студентам, інтернам та клінічним ординаторам, так і іноземцям, для яких рідною є арабська мова. Словарь содержит толкования некоторых наиболее распространенных медицинских и современных стоматологических терминов, используемых в детской терапевтической стоматологии. Он должен помочь как украинским студентам, интернам и клиническим ординаторам, так и иностранцам, для которых родным является арабский язык.
 • Документ
  Профилактика стоматологических заболеваний
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2003) Павленко, Лидия Григорьевна
 • Документ
  Отбеливание зубов
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2002) Скрипников, Петр Николаевич; Мухина, Наталья Сергеевна; Замирайло, Евгений Владимирович; Скрипников, Петро Миколайович; Мухіна Наталія Сергіївна
 • Документ
  Клиническая эндодонтия. Физические факторы,применяемые в эндодонтии. Пособие для врачей-стоматологов. Раздел 7.
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 1999) Скрипникова, Таиса Петровна; Просандеева, Галина Федоровна; Скрипников, Петр Николаевич; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Просандєєва, Галина Федорівна; Скрипников, Петро Миколайович