IMEDSCOP 2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Оцінка стану жувальної ефективності у пацієнтів з повними знімними протезами, виготовленими з різних базисних матеріалів у віддалені терміни спостереження
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Курило, Володимир Олександрович; Kurylo, V. O.; Кузь, Гельфіра Маліківна; Кузь, Віталій Сергійович; Kuz, H. M.; Kuz, V. S.
  Актуальність: протезування при повній втраті зубів – одна із найбільш складних проблем ортопедичної стоматології. Вивчення віддалених результатів користування повними знімними протезами дає можливість оцінити якість протезів, їх функціональні властивості та вирішити питання щодо повторного протезування в кожному конкретному випадку. Важливе значення має і те, з якого базисного матеріалу були виготовлені протези. Мета роботи: оцінка стану жувальної ефективності у пацієнтів з повною відсутністю зубів конструкціями, виготовленими з різних видів базисних матеріалів у віддалені терміни спостереження. Матеріали і методи: для клінічної оцінки стану функції жування через три роки користування повними знімними протезами нами були набрані дві клінічні групи спостереження. До першої увійшли особи, яким були виготовлені протези із акрилового базисного матеріалу «Фторакс». Другій групі протези виготовлялися із безакрилового поліаміду (нейлону) «Vertex ThermoSens». Порівняння проводили із результатами спостережень контрольної групи (особи з інтактними зубними рядами та ортогнатичним прикусом) та результатами даних пацієнтів через рік після протезування.
 • Документ
  Взаємозв'язок стоматологічних та психологічних параметрів в залежності від групи крові у молодих осіб
  (Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет, 2022-10) Чех, Юлія Сергіївна; Chekh, Y. S.; Іленко-Лобач, Наталія Володимирівна; Ilenko-Lobach, N. V.
  Отримані дані можуть вказувати на наявність взаємозв’язків між показниками стоматологічного статусу та психологічними параметрів в залежності від групи крові респондентів. Отримані результати дослідження потребують подальшого детального вивчення та всебічного аналізу.
 • Документ
  Мікробіом порожнини рота. Еволюція уявлень
  (Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет, 2022-10) Пасльон, Надія Віталіївна; Сасик, Наталія Станиславівна; Paslʹon, N. V.; Sasyk, N. S.; Зайцев, Андрій Володимирович; Котелевська, Наталія Василівна; Zaytcev, A. V.; Kotelevska, N. V.
  Одним з основних типів симбіотичних відносин між організмами є антагонізм. В результаті антагоністичних відносин один з учасників взаємодії отримує селективну перевагу в боротьбі за виживання за рахунок конкурентних властивостей. Конкурентні властивості пов’язані з продукцією антибіотичних речовин, високими ростовими та адаптаційними можливостями конкуруючих мікроорганізмів та ін. Антагоністичні властивості бактерій є одним із механізмів формування та функціонування мікробіоценозів. Властивості бактерій у складі спільноти можуть відрізнятися від спостережуваних у чистих культурах. Вивчення функціонування мікроорганізмів у складі біоценозу може суттєво вплинути на розуміння природи та розвитку патологічних процесів.
 • Документ
  Стан гігієни порожнини рота у осіб похилого віку
  (Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет, 2022-10) Дяк, Тетяна Леонідівна; Олешко, Андрій Геннадійович; Diak, T. L.; Oleshko, A. G.; Іленко, Наталія Миколаївна; Ilenko, N. М.
  Для осіб похилого віку характерним є знижений рівень індивідуальної гігієни порожнини рота. Перший крок на шляху до збереження стабільного стану зубів, пародонту та зубощелепної системи в цілому є зміна особистісного ставлення до гігієнічного догляду за порожниною рота у людей похилого віку.
 • Документ
  Дослідження комплексного застосування цитратного буферу з антибіотиком «Амоксиклав» при лікуванні ускладненого карієсу
  (Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет, 2022-10) Голубець, Олександра Сергіївна; Holubets, O. S.; Костиренко, Олексій Петрович; Kostyrenko, O. P.
  Результати лікування пацієнтів було оцінено в динаміці. Оглядаючи рентгенограми зуба до лікування і через 3 місяці після проведеного лікування спостерігається часткове посвітління патологічної ділянки в результаті ущільнення та подальшого склерозування деструктивної кісткової тканини з чіткими межами. Ці обставини дозволяють нам підтвердити ефективність комплексного застосування цитратного буферу з антиботиком «Амоксиклав» при лікуванні ускладненого карієсу.
 • Документ
  Тип мислення як запорука високого рівня професійної компетентності майбутніх лікарів-стоматологів
  (Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет, 2022-10) Волинець, Андрій Богданович; Volunets, A. B.; Іленко-Лобач, Наталія Володимирівна; Ilenko-Lobach, N. V
  Серед здобувачів вищої освіти випускного курсу виявлена більша кількість осіб з продуктивним типом мислення, що є підґрунтям для формування повноцінного клінічного мислення майбутніх лікарів. Виявлена залежність типу мислення від типу темпераменту. Результати дослідження потребують подальшого детального вивчення. Забезпечення високої якості формування компетентностей у майбутніх лікарів потребує постійного моніторингу сучасних трендів розвитку суспільства та адаптації методів освітнього процесу до їх особливостей.
 • Документ
  Стоматологічний статус осіб молодого віку з проявами залізодефіцитної анемії
  (Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет, 2022-10) Афанасієва, Яна Степанівна; Afanasiieva, Y. S.; Бойченко, Ольга Миколаївна; Boychenko, O. M.
  Хвороби системи кровотворення мають дуже значний вплив на стан зубо-щелепної системи та слизової оболонки ротової порожнини і потребують особливої тактики лікаря-стоматолога у виконанні професійних дій.
 • Документ
  Морфологічна будова структурної організації піднижньощелепної слинної залози кроля
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Мариняк, Дар'я Костянтинівна; Білаш, Валентина Павлівна
  Проаналізувавши морфологію ПНЩСЗ кроля зазначимо, що за структурною організацією і морфологічними ознаками вона принципово не відрізняється від ПНЩСЗ людини, а кролі, як різновид лабораторних тварин можуть бути використані для моделювання різних патологічних процесів зв’язаних з хворобами слинних залоз.
 • Документ
  Вплив гострого іммобілізаційного стресу на структуру наднирникових залоз щурів у експерменті
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-03-24) Лавренко, Катерина Дмитрівна; Макаренко, Олександр Леонідович; Заказникова, Ілона Володимирівна; Живиця, Олексій Олексійович; Lavrenko, K. D.; Makarenko, O. L.; Zakaznykova, I. V.; Zhyvytsya, O. O.; Коптев, Михайло Миколайович; Koptev, M. M.
  Таким чином, експериментальна модель відтворення гострого іммобілізаційного стресу шляхом підвішування щурів за шийну складку протягом шести годин має несприятливий вплив на структуру надниркових залоз щурів, що дозволяє застосовувати її для подальшого вивчення перебігу стресових реакцій та пошуку нових шляхів профілактики та лікування постстресорних змін.
 • Документ
  Значення наукової школи Т. В. Золотарьової для розвитку сучасної морфології
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-03-24) Макаренко, Олександр Леонідович; Заказникова, Ілона Володимирівна; Бобков, Олександр Юрійович; Засенко, Станіслав Віталійович; Makarenko, O. L.; Zakaznykova, I. V.; Bobkov, O. Yu.; Zasenko, S. V.; Коптев, Михайло Миколайович
  Таким чином, результати досліджень морфологічної школи Тамари Золотарьової мають важливе теоретичне і практичне значення, а тому залишаються актуальними понині.
 • Документ
  Морфологічний стан стінки сліпої кишки лабораторних тварин після обробки кукси апендикса при різних варіантах апендетомії
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-03-24) Рева, Роман Олександрович; Ткаченко, Дмитро Олександрович; Свирида, Олександр Сергійович; Reva, R. O.; Tkachenko, D. O.; Svyryda, O. S.; Білаш, Сергій Михайлович; Bilash, S. M.
  Лігатурний спосіб обробки кукси червоподібного відростка є більш фізіологічним порівняно з лігатурно-інвагінаційний. Таким чином, отримані результати можна віднести до ще однієї переваги лапароскопічної апендектомії над відкритою.
 • Документ
  Порівняльна морфологія клубової кишки
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-03-24) Синицин, Андрій Андрійович; Телегень, Валерія Олегівна; Бобков, Олександр Юрійович; Чуприна, Олексій Богданович; Олійніченко, Ярина Олександрівна
  Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що немає суттєвої різниці в анатомо-морфологічній будові клубової кишки щурів та людини. Враховуючи це, білі щури можуть бути використані у якості експериментальних тварин при моделюванні різних патологічних станів в експерименті.
 • Документ
  Деякі показники гемостазу і рівень прокальцитоніну як маркери тяжкості перебігу захворювання у пацієнтів з гострою респіраторною вірусною хворобою - COVID-19 на фоні цукрового діабету
  (Полтавський державний медичний університет м.Полтава, Україна, 2022-10-06) Фам, Туан Ань; Pham, T. A.; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Ivanytska, T. A.; Petrov, Ye. Ye.
  Захворюваність на гостру респіраторну вірусну хворобу COVID-19 в світі неупинно зростає. Цукровий діабет (ЦД) визнано однією з основних коморбідних патологій, що сприяють тяжкому перебігу та несприятливому прогнозу при даній інфекційній хворобі. Припускають, що такий розвиток подій пов'язаний з порушенням балансу між системою коагуляції та фібринолізу, яке збільшує ймовірність тромбоемболій у цих пацієнтів. Останнє зумовлює подальше ретельне вивчення деяких показників гемостазу. Викликає зацікавленість і з’ясування ролі прокальцитоніну як маркера тяжкості перебігу та прогнозування летальності не лише в умовах ізольованої коронавірусної хвороби, але й при наявності супутнього ЦД.
 • Документ
  COVID-19 в інтернатних установах системи соціального захисту населення: ефективні практики реагування
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-10-06) Соколенко, Лілія Олександрівна; Sokolenko, L. O.; Сакевич, Вікторія Дмитрівна; Козакевич, Олена Борисівна; Sakevych, V. D.; Kozakevych, E. B.
  Нова коронавірусна інфекція, викликана вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), становить особливу загрозу для людей похилого та старечого віку. Однією з основних груп ризику є особи похилого віку, особи з інвалідністю, які проживають (перебувають) в інтернатних установах системи соціального захисту.
 • Документ
  Гіперглікемія серед пацієнтів на гостру респіраторну хворобу Covid-19, ускладнену негоспітальною пневмонією
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-10-06) Шевченко, Максим Сергійович; Shevchenko, M. S.; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Шуть, Світлана Володимирівна; Trybrat, T. A.; Shut, S. V.
  Найактуальнішим питанням як вітчизняної, так і світової охорони здоров'я є пандемія коронавірусної інфекції COVID-19. Найбільша схильність до захворювання і більш тяжкий його перебіг відзначаються в осіб з різними хронічними захворюваннями, зокрема з цукровим діабетом (ЦД). Однак з'являться дані про розвиток на тлі коронавірусної інфекції стресової (СГ) або транзиторної гіперглікемії, вивчення якої викликає великий інтерес, з одного боку, у зв'язку з її асоціацією з більш високою летальністю та кількістю ускладнень у пацієнтів. З іншого – у зв'язку з тим, що нерідко виявлення маніфестної гіперглікемії призводить до помилкової верифікації діагнозу ЦД та призначення надалі терапії, яка може призвести до гіпоглікемій та інших небажаних явищ. У той же час стресові стани можуть призвести до дисбалансу вуглеводного обміну та розвитку не лише транзиторної СГ, а й, надалі, ЦД.
 • Документ
  Порушення серцевого ритму як найчастіше ускладнення серед серцево-судинних захворювань при COVID-19
  (Полтавський державний медичний університет м.Полтава, Україна, 2022-10-06) Катриченко, Ліна Олегівна; Katrichenko, L. O.; Шуть, Світлана Володимирівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Shut, S. V.; Trybrat, T. A.
  Порушення серцевого ритму є одним з найчастіших серцево-судинних ускладнень при COVID-19. Поширеність аритмій варіює від 6,9% при легкій течії COVID-19 до 44% при тяжкому її перебігу. У пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 поява аритмій значно погіршує прогноз.
 • Документ
  Морфологічні зміни структури мозкової речовини наднирникових залоз при дії комплексу харчових добавок
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-03-24) Бушуєва, Ксенія Юріївна; Чуприна, Олексій Богданович; Донченко, Світлана Владиславівна; Bushueva, K. Yu.; Chupryna, O. B.; Donchenko, S. V.; Донченко, Світлана Владиславівна; Donchenko, S. V.
  Було встановлено, що вживання харчових добавок (глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо 4R) безпосередньо впливає на мозкову речовину надниркових залоз, викликаючи гіпертрофію та альтерацію клітин
 • Документ
  Різноманітність численних ушкоджень при самогубстві
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Мотиляк, Юлія Вікторівна; Дергачова, Ольга Сергіївна; Пелипенко, Назар Сергійович; Motyliak, Y. V.; Derhachova, O. S.; Pelypenko, N. S.; Мустафіна, Галія Міркатівна; Дев'яткін, Олександр Євгенійович; Mustafina, H. M.; Devyatkin, O. E.
  Мета роботи: дослідити морфологічні характеристики, давність та механізм утворення ушкоджень, визначити вид насильницької смерті. Методи дослідження: судово-медична експертиза трупа з виписками з протоколу огляду трупа, показів свідків, та меддокументації. За результатами експертизи причиною смерті чоловіка стала механічна асфіксія від здавлення органокомплексу шиї петлею при повішенні, характеристики якої вказують на переважаючу ймовірність самоспричинення. Опікова поверхня округлої форми утворилась незадовго до настання смерті від дії тліючого недопалка. Лінійні садна в кількості 20-ти, утворитись за кілька діб до настання смерті від дії предмету зі стоншеним краєм, типу леза ножа. Лінійні рубці утворитись внаслідок загоєння ран, що були спричинені більш ніж за місяць до настання смерті. Садна ж невизначеної форми, могли утворитись внаслідок падіння близько за чотири доби до настання смерті.
 • Документ
  Візуальне сприйняття посмертних змін та їх обгрунтування
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Дергачова, Ольга Сергіївна; Мотиляк, Юлія Вікторівна; Пелипенко, Назар Сергійович; Довгополий, Олександр Олександрович; Derhachova, O. S.; Motyliak, Y. V.; Pelypenko, N. S.; Dovhopoliy, O. O.; Мустафіна, Галія Міркатівна; Малик, Наталія Ігорівна; Mustafina, H. M.; Malyk, N. I.
  Мета: Довести важливість правильної інтерпретації результатів експертиз для встановлення причини та умов смерті. Матеріали та методи дослідження: Співставлення всіх даних судово-медичної експертизи трупа. Морфологічна характеристика, локалізація виявлених осаднень на тілі трупа чоловіка дало можливість вважати, що ушкодження утворилися після настання смерті під час відносно тривалого тиснення підлеглими нерівностями грунтового покриття на прилеглі ділянки тіла.
 • Документ
  Морфологічні прояви ураження легень при пневмонії спричиненій вірусом SARS-COV-2
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Беляєва, Антоніна Олександрівна; Башлик, Дмитро Іванович; Єнгаличев, Тимур Равільович; Шепетько, Юлія Олексіївна; Belyaeva, A. О.; Bashlyk, D. I.; Iengalychev, T. R.; Shepetko, Y. O; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Fylenko, B. M.; Roiko, N. V.
  Морфологічні зміни збігаються з типовими ознаками ДАП, що спостерігалось у всіх випадках. Характерною особливістю є наявність гіалінових мембран. Основною важливою ознакою, яка характеризувала розвиток гострого ураження легень, була проліферація альвеолоцитів, які формували невеликі скупчення або вузли та псевдопапілярні розростання. Ця атипова гіперплазія альвеолоцитів мала чіткий зв’язок з патологічними змінами в судинному компоненті, що характеризувався у всіх випадках гіперплазією альвеолярних капілярів з розширеними просвітами.