Світ медицини та біології, № 3 (61)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  The use of group forms of training at pathophysiology classes with foreign students
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Hryshko, Yu. M.; Гришко, Юлія Михайлівна; Гришко, Юлия Михайловна
  The task of teaching staff in higher education today, based on the targets set, is to select from their methodical achievements all progressive means and thus to change, modernize the educational process, ensuring its research and exploratory character [1, 4, 10]. This approach will contribute to establishing a creative atmosphere in the group of foreign students, development of thinking, and abilities. This should be non-violent learning, but encouragement for cognition, respect for the intellectual strength of the student. Freedom and right to choose will determine not only the best results in learning, but also contribute to their formation as individuals, which will be an impetus for independent cognitive activity, the ability to set and solve new problems [5]. It should be emphasized that one of the directions for increasing the efficiency of the educational process in pathophysiology is the use of group forms of training.
 • Документ
  Вплив інгібітора ядерного чинника κb на біохімічні маркери синдрому інсулінорезистентності в умовах гіпопінеалізму та призначення висококалорійної вуглеводно-ліпідної дієти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Бєлікова, О. І.; Френкель, Юрій Давидович; Черно, Валерій Степанович; Костенко, Віталій Олександрович; Беликова, О. И.; Френкель, Юрий Давидович; Черно, Валерий Степанович; Костенко, Виталий Александрович; Belikova, O. I.; Frenkel, Yu. D.; Cherno, V. S.; Kostenko, V. O.
  У експерименті на 21 білому щурі досліджено вплив інгібітора ядерного чинника κB (NF-κB) амонію піролідиндітіокарбамату на біохімічні маркери синдрому інсулінорезистентності в умовах гіпопінеалізму, індукованого цілодобовим освітленням, та призначення висококалорійної вуглеводно-ліпідної дієти. Показано, що введення амонію піролідиндітіокарбамату (у дозі 76 мг/кг 3 рази на тиждень, починаючи з 30 доби експерименту) на тлі призначення щурам висококалорійної вуглеводно-ліпідної дієти (60 діб) та цілодобового освітлення (1500 лк протягом останніх 30 діб експерименту) зменшує концентрацію глюкози у сироватці крові, обмежує гіперінсулінемію та інсулінорезистентність, зменшує прояви дисліпопротеїнемії, гіпо-α-ліпопротеїнемії та гіпертриацилгліцеролемії, гальмує розвиток системної запальної відповіді.
 • Документ
  Досвід застосування методу комп’ютерного планування хірургічного втручання у пацієнтів з хронічним фронтитом
  (2017) Лобурець, Андрій Валерійович; Безшапочний, Сергій Борисович; Аврунін, Олег Григорович; Лобурец, Андрей Валерьевич; Безшапочный, Сергей Борисович; Аврунин, Олег Григорьевич; Loburets, A. V.; Bezshapochniy, S. B.
  У статті представлено результати проведеного комп'ютерного конфігураційного планування об’єму хірургічних втручань 56 пацієнтів, що знаходились на стаціонарному лікуванні з приводу хронічного фронтиту. Проведено аналіз риноманометричних показників та розрахунків дослідження аеродинаміки повітряного опору носового дихання за даними спіральної комп’ютерної томографії до та після хірургічного лікування у пацієнтів основної групи (n=27), яким виконана ендоназальна фронтотомія з корекцією внутрішньоносових структур, та контрольної (n=29), яким виконана ендоназальна фронтотомія. Окремо представлені розширені результати дослідження двох пацієнтів. Показники риноманометрії до хірургічного втручання та через 4 тижні після мали статистично достовірні відмінності у пацієнтів основної групи, яким була виконана ендоназальна фронтотомія з корекцією внутрішньоносових структур (р<0,001). Показники риноманометрії у пацієнтів контрольної групи, яким виконана фронтотомія без подібної корекції, не мали статистично достовірних відмінностей (р=0,168). Таким чином, корекція внутрішньоносових структур змінює аеродинамічний носовий опір на більшій ділянці, і в широкому діапазоні значень, а без корекції – тільки на ділянці, що безпосередньо примикає до ділянки співустя, а також за рахунок загального зменшення набряку слизової оболонки порожнини носа. Комп'ютерне планування дозволяє підвищити ефективність проведення функціональних ринологічних втручань на 32%. Для його реалізації потрібні високоточні методи діагностики і впровадження достатньо складних процедур конфігураційного віртуального моделювання хірургічних втручань.
 • Документ
  Ультразвукова оцінка ефективності формування артеріальних анастомозів у ранньому післяопераційному періоді
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Люлька, Євген Миколайович; Liulka, Y. M.; Люлька, Евгений Николаевич; Оксак, Григорій Анатолійович; Oksak, H. A.; Оксак, Григорий Анатольевич; Боркунов, Андрій Львович; Borkunov, A. L.; Боркунов, Андрей Львович; Люлька, Олександр Миколайович; Liulka, О. М.; Люлька, Александр Николаевич; Ляховський, Віталій Іванович; Lyakhovskiy, V. I.; Ляховский, Виталий Иванович
  Проведено аналіз 76 медичних карток стаціонарних хворих з явищами критичної ішемії нижніх кінцівок (ІІІ-ІV стадія за класифікацією Фонтейна-Покровського), яким виконані відновні оперативні втручання на стегновопідколінному та стегново-гомілковому сегментах артерій з приводу облітеруючого атеросклерозу артерій. Пацієнти були розподілені на дві групи в залежності від техніки виконаних реконструктивних операцій. Для контролю ефективності проведення реконструктивних операцій усім хворим перед операцією та на 7-8 добу після неї проведене ультразвукове кольорове ангіосканування нижніх кінцівок з визначенням гомілково-плечового індексу. В результаті досліджень доказана ефективність застосування даного діагностичного способу і він може бути рекомендований для оцінки якості проведення реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок.