Інтелектуальна власність. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 71
 • Документ
  Тріомбраст-йодоформна композиція для контрастування проток великих слинних залоз
  (Міністерство економічного розвитку і торгівлі україни, 2017) Рибалов, Олег Васильович; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Андріянова, Ольга Юріївна; Іваницька, Олена Сергіївна; Короленко, Ірина Анатоліївна; Рыбалов, Олег Васильевич; Гаврильев, Виктор Николаевич; Андриянова, Ольга Юрьевна; Иваницкая, Елена Сергеевна; Короленко, Ирина Анатолиевна; Rubalov, О.; Gavrilev, V.; Andriyanova, O.; Ivanitska, O.; Korolenko, I.
  Для контрастування проток великих слинних залоз використовуються йодовмісні препарати двох груп: водорозчинні - тріомбраст, йопамідол, іопромід, омніпак, верографін, урографін, йодамід та олієрозчинні - йодоліпол, йодатол, дуроліопак та ін.
 • Документ
  Спосіб визначення сумісності одонтоімплантатів залежно від їх хімічного складу
  (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2019) Фаустова, Марія Олексіївна; Лобань, Галина Андріївна; Аветіков, Давид Соломонович; Ананьєва, Майя Миколаївна; Басараб, Ярослав Олексійович; Фаустова, Мария Алексеевна; Лобань, Галина Андреевна; Аветиков, Давид Соломонович; Ананьева, Майя Николаевна; Басараб, Ярослав Алексеевич; Faustova, M. O.; Loban, G. A.; Avetikov, D. S.; Ananeva, M. M.; Basarab, Y. O.
  На 5-7 день після встановлення внутрішньокісткової частини імплантатів a-dent ДАН достовірно збільшувалася у 1,7 рази (р<0.05) відносно попередніх показників, що визначалися до імплантації (таблиця 2). Через 5-7 дній після встановлення внутрішньокісткової частини імплантів NOVA виявили збільшення ДАН у 1,6 рази (р<0.05) порівняно з показником до проведення операції. Отримані результати можна пояснити реакцією організму на хірургічне втручання; На 5-7 день после установления внутрикостной части имплантатов a-dent ДАН достоверно увеличивалась в 1,7 раза (р <0.05) относительно предыдущих показателей, которые определялись в имплантации (таблица 2). Через 5-7 дний после установления внутрикостной части имплантатов NOVA обнаружили увеличение ДАН в 1,6 раза (р <0.05) по сравнению с показателем к проведению операции. Полученные результаты можно объяснить реакцией организма на хирургическое вмешательство; At 5-7 days after implantation of the intraosseous part of the implants, the a-dent DAN significantly increased 1.7 times (p <0.05) relative to the previous indices that were determined before implantation (table 2). 5-7 days after the implantation of the intraosseous part of the NOVA implants revealed an increase in DAN 1.6 times (p <0.05) compared with the indicator before the operation. The results obtained can be explained by the body's response to surgery.
 • Документ
  Спосіб діагностики ускладнень з боку підшлункової залози при експериментальній опіковій хворобі
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2019) Нетюхайло, Лілія Григорівна; Харченко, Світлана Володимирівна; Басараб, Ярослав Олексійович; Бондаренко, Валерій Володимирович; Сухомлин, Тетяна Анатоліївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Харченко, Светлана Владимировна; Басараб, Ярослав Алексеевич; Бондаренко, Валерий Владимирович; Сухомлин, Татьяна Анатольевна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Netukhaylo, L. G.; Harchenko, S. V.; Basarab, Ya. O.; Bondarenko, V. V.; Sukhomlin, T. A.; Ishcheykina, L. K.
 • Документ
  Пристрій для лікування компресійного симптому при дислокаційно-компресійної дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба
  (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ураїни, 2019) Яценко, Павло Ігорович; Рибалов, Олег Васильович; Новіков, Вадим Михайлович; Яценко, Олег Ігорович; Яценко, Павел Игоревич; Рыбалов, Олег Васильевич; Новиков, Вадим Михайлович; Яценко, Олег Игоревич
  Пристрій для лікування компресійного больового симптому при дислокаційно-компресійній дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, що включає декомпресійний однобічний накусувальний компонент, який відрізняться тим, що як підвищувач міжальвеолярної висоти на боці компресії використовується репонуюча назубна еластична капа з потовщенням на жувальній поверхні молярів на боці больових явищ; Устройство для лечения компрессионного болевого симптома при дислокационно-компрессионной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, включая декомпрессионной односторонний накусувальний компонент, который отличатся тем, что как повышателей межальвеолярной высоты на стороне компрессии используется репонуюча Назубные эластичная капа с утолщением на жевательной поверхности моляров на стороне болевых явлений; Device for the treatment of compression pain symptom in dislocation-compression dysfunction of the temporomandibular joint, comprising a decompression unilateral bite component, characterized in that as the enhancer of interalveolar height on the side of the compression is used for repetitive calculus.
 • Документ
  Спосіб інгібування активності грибів Candida albicans
  (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019-01) Ананьєва, Майя Миколаївна; Лобань, Галина Андріївна; Басараб, Ярослав Олексійович; Фаустова, Марія Олексіївна; Аветіков, Давид Соломонович; Ананьева, Майя Николаевна; Лобань, Галина Андреевна; Басараб, Ярослав Алексеевич; Фаустова, Мария Алексеевна; Аветиков, Давид Соломонович; Ananieva, M. M.; Loban’, G. A.; Basarab, Y. O.; Faustova, M. O.; Avetikov, D. S.
 • Документ
  Спосіб інгібування активності грибів Candida glabrata
  (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019-01) Ананьєва, Майя Миколаївна; Фаустова, Марія Олексіївна; Лобань, Галина Андріївна; Аветіков, Давид Соломонович; Басараб, Ярослав Олексійович; Ананьева, Майя Николаевна; Фаустова, Мария Алексеевна; Лобань, Галина Андреевна; Аветиков, Давид Соломонович; Басараб, Ярослав Алексеевич; Ananieva, M. M.; Faustova, M. O.; Loban’, G. A.; Avetikov, D. S.; Basarab, Yа. О.
 • Документ
  Спосіб консервативного лікування келоїдних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2009-10) Аветіков, Давид Соломонович; Ставицький, Станіслав Олександрович; Скрипник, Володимир Михайлович; Аветиков, Давид Соломонович; Ставицкий, Станислав Александрович; Скрыпнык, Владимир Михайлович; Avetikov, D. S.; Stavytskyi, S. O.; Skrypnyk, V. M.
  Спосіб консервативного лікування келоїдних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї, що включає внутрішньорубцеве введення кортикостероїду, який відрізняється тим, що як кортикостероїд використовують препарат "Флостерон" до 2 мл один раз на тиждень впродовж 7 відвідувань та додатково, за допомогою ультрафонофорезу, вводять протирубцевий гель "Контрактубекс" два рази на тиждень курсом 12 відвідувань; Способ консервативного лечения келоидных рубцов, локализованные в области головы и шеи, включая внутришньорубцеве введение кортикостероидов, который отличается тем, что как кортикостероиды используют препарат "Флостерон" до 2 мл один раз в неделю в течение 7 посещений и дополнительно, с помощью ультрафонофорезу, вводят протирубцевий гель "Контрактубекс" два раза в неделю курсом 12 посещений; A method of conservative treatment of keloid scars located in the head and neck region, which includes the intradermal administration of a corticosteroid, characterized in that the corticosteroid uses the drug "Floesteron" to 2 ml once a week for 7 visits, and additionally, with the help of ultraphonophorez, enter anti-rupture gel "Kontraktubex" twice a week course 12 visits.
 • Документ
  Спосіб місцевого лікування гнійних ран у пацієнтів з одонтогенними абсцесами та флегмонами щелепно-лицевої локалізації
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2018-12) Аветіков, Давид Соломонович; Бондаренко, Валерій Володимирович; Бондаренко, Руслан Валерійович; Личман, Віталій Олександрович; Яценко, Ігор Володленович; Аветиков, Давид Соломонович; Бондаренко, Валерий Владимирович; Бондаренко, Руслан Валерьевич; Лычман, Виталий Александрович; Яценко, Игорь Володленович; Avetikov, D. S.; Bondarenko, V. V.; Bondarenko, R. V.; Lychman, V. A.; Yatsenko, I. V.
  Спосіб місцевого лікування гнійних ран у пацієнтів з одонтогенними абсцесами та флегмонами щелепно-лицевої локалізації включає хірургічне розкриття, промивання рани антисептиком, застосування антиоксидантного препарату "Біоцерулін". Додатково використовують антимікробну мазь "Левомеколь", яку застосовують шляхом змішування з вищезгаданим антиоксидантним препаратом та вводять за допомогою стерильного шприца без голки в глибокі простори рани щелепно-лицевої локалізації; Способ местного лечения гнойных ран у пациентов с одонтогенными абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой локализации включает хирургическое вскрытие, промывание раны антисептиком, применение антиоксидантного препарата "Биоцерулин". Дополнительно используют антимикробным мазь "Левомеколь", которую применяют путем смешивания с вышеупомянутым антиоксидантным препаратом и вводят с помощью стерильного шприца без иглы в глубокие пространства раны челюстно-лицевой локализации; The method of local treatment of purulent wounds in patients with odontogenic abscesses and phlegmons of maxillofacial localization includes surgical opening, wound washing with antiseptic, the use of antioxidant preparation "Biocerulin". Additionally antimicrobial ointment "Levomekol" is used, which is used by mixing with the above-mentioned antioxidant drug and injected with a sterile syringe without a needle into the deep spaces of the wound of the maxillofacial localization.
 • Документ
  Спосіб лікування періімплантиту
  (Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2018-08) Ананьєва, Майя Миколаївна; Назарчук, Олександр Адамович; Фаустова, Марія Олексіївна; Лобань, Галина Андріївна; Аветіков, Давид Соломонович; Ананьева, Майя Николаевна; Назарчук, Александр Адамович; Фаустова, Мария Алексеевна; Лобань, Галина Андреевна; Аветиков, Давид Соломонович; Ananieva, M. M.; Nazarchuk, O. A.; Faustova, M. O.; Loban’, G. A.; Avetikov, D. S.
  Спосіб лікування періімплантиту включає висічення слизової оболонки над імплантатом, видалення заглушки, антисептичної обробки рани та різьбового каналу імплантату з наступним встановленням формувача яснееої манжетки та обробки періімплантатної ділянки антисептиком у вигляді полоскань 1 раз на добу протягом 10-14 діб. Як антисептик використовується препарат "Декасан".; Способ лечения периимплантита включает иссечение слизистой оболочки над имплантатом, удаление заглушки, антисептической обработки раны и резьбового канала имплантата с последующим установлением формирователя яснееои манжетки и обработки периимплантатнои участки антисептиком в виде полосканий 1 раз в сутки в течение 10-14 суток. Как антисептик используется препарат "Декасан".; The method of treating a peri-implant involves cutting the mucous membrane over the implant, removing the stopper, wound antiseptic treatment, and the threaded duct of the implant, with the subsequent installation of the cleft cuff and treating the perimplant with an antiseptic in the form of rinsings once a day for 10-14 days. As an antiseptic, the drug "Decasan" is used.
 • Документ
  Спосіб діагностики гіпертрофічних рубців шкіри голови та шиї
  (Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2018-09) Буханченко, Ольга Петрівна; Аветіков, Давид Соломонович; Ставицький, Станіслав Олександрович; Соколова, Наталія Афанасіївна; Іваницька, Олена Сергіївна; Буханченко, Ольга Петровна; Аветиков, Давид Соломонович; Ставицкий, Станислав Александрович; Соколова, Наталья Афанасьевна; Иваницкая, Елена Сергеевна; Bukhanchenko, O. P.; Avetikov, D. S.; Stavytskyi, S. O.; Sokolova, N. A.; Ivanytska, E. S.
  Спосіб діагностики гіпертрофічних рубців шкіри голови та шиї, що включає проведення макроскопічного дослідження рубцевозмінених тканин на доопераційному етапі, який відрізняється тим, що проводять кількісний та якісний цифровий кольоровий аналіз рубців, що реалізується з використанням фотоапарату фірми Sony Alpha А6500 body, за допомогою системи RGB, при цьому відбувається запис зображень на цифрову матрицю світлових багатокольорових поліхромних хвиль, які складаються з зображень пластичних хвиль з паралельним розташуванням світлових променів.; Способ диагностики гипертрофических рубцов кожи головы и шеи, включая проведение макроскопического исследования рубцевозминених тканей на дооперационном этапе, который отличается тем, что проводят количественный и качественный цифровой цветной анализ рубцов, реализуется с использованием фотоаппарата фирмы Sony Alpha А6500 body, с помощью системы RGB, при этом происходит запись изображений на цифровую матрицу световых разноцветных полихромных волн, состоящих из изображений пластических волн с параллельным расположением световых лучей.; A method of diagnosis of hypertrophic scars of the head and neck, which includes the macroscopic examination of scar tissue in the preoperative stage, which distinguishes itself by carrying out quantitative and qualitative digital color scans analysis, realized using a Sony Alpha A6500 body camera, using the RGB system, In this case, the recording of images on a digital matrix of light multi-colored polychromatic waves, which consist of images of plastic waves with a parallel arrangement of light beams.
 • Документ
  Спосіб попередження місцевих післяопераційних ускладнень у щелепно-лицевій хірургії
  (Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2018-09) Аветіков, Давид Соломонович; Бондаренко, Валерій Володимирович; Костенко, Віталій Олександрович; Міщенко, Артур Володимирович; Яценко, Ігор Володленович; Аветиков, Давид Соломонович; Бондаренко, Валерий Владимирович; Костенко, Виталий Александрович; Мищенко, Артур Владимирович; Яценко, Игорь Володленович; Avetikov, D. S.; Bondarenko, V. V.; Kostenko, V. O.; Mischenko, A. V.; Yatsenko, I. V.
  Спосіб попередження місцевих післяопераційних ускладнень у щелепно-лицевій хірургії включає застосування для зшивання поверхневих і глибоких тканин щелепно-лицеві ділянки хірургічного шовного матеріалу з резорбтивними властивостями, модифікованого метаболітотропним засобом. Як метаболітотропний засіб використовують L-аргінін, іммобілізований на полігліколевій кислоті.; Способ предупреждения местных послеоперационных осложнений в челюстно-лицевой хирургии включает применение для сшивания поверхностных и глубоких тканей челюстно-лицевые участки хирургического шовного материала с резорбтивными свойствами, модифицированного метаболитотропним средством. Как метаболитотропний средство используют L-аргинин, иммобилизованный на полигликолевой кислоте.; A method for preventing local postoperative complications in maxillofacial surgery involves the use for cross-linking of superficial and deep tissues of maxillofacial areas of surgical suture material with resorptive properties modified by a metabolitotropic agent. As a metabolitotropic agent, use L-arginine, immobilized on polyglycolic acid.
 • Документ
  Пристрій для лікування компресійного больового симптому при дислокаційно-компресійній дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба
  (Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2018-06) Рибалов, Олег Васильович; Новіков, Вадим Михайлович; Яценко, Павло Ігорович; Яценко, Олег Ігорович; Рыбалов, Олег Васильевич; Новиков, Вадим Михайлович; Яценко, Павел Игоревич; Яценко, Олег Игоревич
  Пристрій для лікування компресійного больового симптому при дислокаційно-компресійній дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) містить репонуючий накусувальний елемент. Як підвищувач міжапьвеолярної висоти містить репонуючу накусувальну резинову пластинку, встановлену на жувальні зуби на боці больових явищ.; Устройство для лечения компрессионного болевого симптома при дислокационно-компрессионной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) содержит репонуючий накусувальний элемент. Как повышателей мижапьвеолярнои высоты содержит репонуючу накусувальну резиновую пластинку, установленную на жевательные зубы на стороне болевых явлений.; A device for the treatment of a compressive pain symptom under dislocation-compression dysfunction of the temporomandibular joint (CNS) contains a reagent digestive element. As an enhancer of interweave height, it contains a re-baking dipping rubber plate, mounted on chewing teeth on the side of pain phenomena.
 • Документ
  Спосіб реґіонарного знеболення при злоякісних пухлинах нижньої щелепи
  (Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2018) Соколова, Наталія Афанасіївна; Аветіков, Давид Соломонович; Буханченко, Ольга Петрівна; Волошина, Людмила Іванівна; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Соколова, Наталья Афанасьевна; Аветиков, Давид Соломонович; Буханченко, Ольга Петровна; Волошина, Людмила Ивановна; Гаврильев, Виктор Николаевич; Sokolova, N.; Avetikov, D.; Bukhanchenko, O.; Voloshuna, L.; Gavrilev, V.
  Актуальність розробки пояснюється тим, що ефективне лікування хронічного болю при злоякісних новоутвореннях нижньої щелепи є складною для виконання, але дуже важливою задачею. Причини полягають як в організаційних проблемах: труднощах доступності та достатності наркотичних анальгетиків, відсутність у медичних працівників навиків усунення больового синдрому онкологічного ґенезу, так і неможливість або небажання хворого приймати ці знеболюючі препарати.; Актуальность разработки объясняется тем, что эффективное лечение хронической боли при злокачественных новообразованиях нижней челюсти является сложной для выполнения, но очень важной задачей. Причины заключаются как в организационных проблемах: трудности доступности и достаточности наркотических анальгетиков, отсутствие у медицинских работников навыков устранения болевого синдрома онкологического генеза, так и невозможность или нежелание больного принимать эти обезболивающие препараты.; The urgency of the development is explained by the fact that effective treatment of chronic pain with malignant neoplasms of the mandible is difficult to perform, but a very important task. The reasons are as organizational problems: the difficulties of the availability and adequacy of narcotic analgesics, the lack of skills in medical staff to eliminate the pain syndrome of cancer genesis, and the impossibility or unwillingness of the patient to take these anesthetics.
 • Документ
  Спосіб медикаментозного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї
  (Укрмедпатентінформ, 2012) Аветіков, Давид Соломонович; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Ставицький, Станіслав Олександрович; Аветиков, Давид Соломонович; Почерняева, Виктория Федоровна; Ставицкий, Станислав Александрович; Avetikov, D. S.; Pocherniayeva, V. F.; Stavytskyi, S. O.
  Незважаючи на велику кількість наукових розробок, з урахуванням досягнень сучасної медицини, проблема утворення патологічних рубців залишається актуальною в щелепно-лицевій та пластичній хірургії, внаслідок відсутності єдиного погляду щодо етіології, патогенезу та частих рецидивів після повторних хірургічних втручань. За статистичними даними від утворення келоїдних та гіпертрофічних рубців страждають близько 10 % населення земної кулі.; Несмотря на большое количество научных разработок, с учетом достижений современной медицины, проблема образования патологических рубцов остается актуальной в челюстно-лицевой и пластической хирургии, из-за отсутствия единого мнения о этиологии, патогенеза и частых рецидивов после повторных хирургических вмешательств. По статистическим данным от образования келоидных и гипертрофических рубцов страдают около 10% населения земного шара.; Despite the large number of scientific developments, given the advances in modern medicine, the problem of the formation of pathological scar remains relevant in maxillofacial and plastic surgery, due to the lack of a common view on the etiology, pathogenesis and frequent relapses after repeated surgical interventions. According to statistics from the formation of keloid and hypertrophic scarring, about 10% of the world's population is affected.
 • Документ
  Про захворюваність на злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки населення Полтавської області
  (Укрмедпатентінформ, 2013) Соколова, Наталія Афанасіївна; Аветіков, Давид Соломонович; Волошина, Людмила Іванівна; Тараканова, Олена Іллінічна; Соколова, Наталья Афанасьевна; Аветиков, Давид Соломонович; Волошина, Людмила Ивановна; Тараканова, Елена Иллинична; Sokolova, N. A.; Avetikov, D. S.; Voloshina, L. I.; Tarakanova, E. I.
  Організація якісної онкологічної допомоги та профілактика злоякісних новоутворень на сьогодні залишаються актуальними в державі. Ця група захворювань впродовж останніх років стійко займає друге місце в структурі смертності населення, насамперед працездатного віку, поступаючись тільки патології серцево-судинної системи.; Организация качественной онкологической помощи и профилактика злокачественных новообразований на сегодня остаются актуальными в государстве. Эта группа заболеваний на протяжении последних лет устойчиво занимает второе место в структуре смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, уступая только патологии сердечно-сосудистой системы.; The organization of high-quality oncological care and prevention of malignant neoplasms remains relevant in the country today. This group of diseases in recent years has consistently taken second place in the structure of mortality, especially working age, yielding only pathology of the cardiovascular system.
 • Документ
  Спосіб лабораторної диференційної діагностики типу рубцевозмінених тканин голови та шиї
  (Укрмедпатентінформ, 2014) Аветіков, Давид Соломонович; Непорада, Каріне Степанівна; Ставицький, Станіслав Олександрович; Сухомлин, Андрій Анатолійович; Аветиков, Давид Соломонович; Непорада, Каринэ Степановна; Ставицкий, Станислав Александрович; Сухомлин, Андрей Анатольевич; Avetikov, D.; Neporada, K.; Stavytskyi, S.; Sukhomlyn, A.
  Найбільш близьким до способу, що пропонується є спосіб забарвлення мієлінових волокон розчином амідочорного 10 В у модифікації Пера-Васильченко, Ставицького, який базується на виявлені невром, що наявні лише в келоїдозмінених рубцях.; Наиболее близким к способу, предлагается способ окраски миелиновых волокон раствором амидочорного 10 В в модификации Пера-Васильченко, Ставицкого, который базируется на выявленные невром, что имеются лишь в келоидозминених рубцах.; The closest method to the proposed method is the method of coloring myelin fibers with a solution of amiodochornogo 10 V in the modification of Pera-Vasilchenko, Stavytsky, based on detected neurons that are available only in keloid-modified scars.
 • Документ
  Спосіб комплексного лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи
  (Укрмедпатентінформ, 2017) Волошина, Людмила Іванівна; Скікевич, Маргарита Георгіївна; Аветіков, Давид Соломонович; Соколова, Наталія Афанасіївна; Бондаренко, Валерій Володимирович; Волошина, Людмила Ивановна; Скикевич, Маргарита Георгиевна; Аветиков, Давид Соломонович; Соколова, Наталья Афанасьевна; Бондаренко, Валерий Владимирович; Voloshina, L. I.; Skikevich, M. G.; Avetikov, D. S.; Sokolova, N. A.; Bondarenko, V. V.
  Робота є фрагментом НДР «Алгоритм хірургічного та консервативного лікування хворих, що мають косметичні дефекти тканин щелепно-лицевої ділянки, інволюційний птоз шкіри обличчя та шиї, больові синдроми обличчя та профілактика утворення патологічних рубцевозмінених тканин», 0114U001910, 2014-2018рр.; Работа является фрагментом НИР «Алгоритм хирургического и консервативного лечения больных, имеющих косметические дефекты тканей челюстно-лицевой области, инволюционный птоз кожи лица и шеи, болевые синдромы лица и профилактика образования патологических рубцевозминених тканей», 0114U001910, 2014-2018рр.; The work is a fragment of research work "Algorithm of surgical and conservative treatment of patients with cosmetic defects of the tissues of the maxillofacial area, involutional ptosis of the skin of the face and neck, pain facial syndromes and prevention of the formation of pathological scar tissue", 0114U001910, 2014-2018.
 • Документ
  Удосконалення диференційної діагностики рубців шкіри голови та шиї різного генезу
  (Укрмедпатентінформ, 2017) Аветіков, Давид Соломонович; Ставицький, Станіслав Олександрович; Буханченко, Ольга Петрівна; Розколупа, Олександр Олексійович; Іваницька, Олена Сергіївна; Аветиков, Давид Соломонович; Ставицкий, Станислав Александрович; Буханченко, Ольга Петровна; Розколупа, Александр Алексеевич; Иваницкая, Елена Сергеевна; Avetikov, D.; Stavytskyi, S.; Bukhanchenko, O.; Rozkolupa, O.; Ivanitska, O.
  Діагностика і лікування рубців шкіри обличчя, що утворюються внаслідок планових і ургентних оперативних втручань, опікових і механічних травм, залишаються актуальними і соціально значущими питаннями сучасної щелепно-лицевої хірургії. Це пояснюється не тільки підвищенням естетичних вимогам суспільства до зовнішнього вигляду людини, але й тим, що в структурі рубцевих дефектів шкіри провідне місце займають гіпертрофічні і келоїдні рубці.; Диагностика и лечение рубцов кожи лица, образующиеся в результате плановых и ургентных оперативных вмешательств, ожоговых и механических травм, остаются актуальными и социально значимыми вопросами современной челюстно-лицевой хирургии. Это объясняется не только повышением эстетических требованиям общества к внешнему виду человека, но и тем, что в структуре рубцовых дефектов кожи ведущее место занимают гипертрофические и келоидные рубцы.; Diagnosis and treatment of scars of the face, formed as a result of planned and urgent surgical interventions, burn and mechanical injuries, remain relevant and socially significant issues of modern maxillofacial surgery. This is due not only to the increase of aesthetic requirements of society to the appearance of man, but also to the fact that in the structure of cicatricial defects of the skin the leading place is occupied by hypertrophic and keloid scars.
 • Документ
  Лікування передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота
  (Укрмедпатентінформ, 2017) Аветіков, Давид Соломонович; Айперт, Вікторія Володимирівна; Баштан, Володимир Петрович; Аветиков, Давид Соломонович; Айперт, Виктория Владимировна; Баштан, Владимир Петрович; Avetikov, D.; Aipert, V.; Bashtan, V. P.
  Авторами розроблено і впроваджено у медичну практику спосіб лікування хворих на передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота (СОПР) шляхом застосування апарату «УФЛ-122» у комбінації з гелем «Солкосерил».; Авторами разработаны и внедрены в медицинскую практику способ лечения больных предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР) путем применения аппарата «УФЛ-122» в сочетании с гелем «Солкосерил».; The authors developed and introduced in medical practice the way of treating patients with precancerous diseases of the oral cavity mucous membrane (SDR) using the apparatus "UVL-122" in combination with the "Solcoseril" gel.
 • Документ
  Спосіб профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя
  (Укрмедпатентінформ, 2017) Скрипник, Володимир Михайлович; Аветіков, Давид Соломонович; Скрипник, Владимир Михайлович; Аветиков, Давид Соломонович; Skrypnyk, V.; Avetikov, D.
  Спосіб профілактики виникнення післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя шляхом внутрішньорубцевого введення антигіпоксанта та протирубцевого крему за допомогою ультрафонофорезу.; Способ профилактики возникновения послеоперационных патологических рубцов кожи лица путем внутришньорубцевого введение антигипоксанты и протирубцевого крема с помощью ультрафонофорезу.; A method for the prevention of postoperative pathological scarring of the face by intradermal administration of antihypoxant and anti-rupture cream with the help of ultraphonophorez.