Навчально-методичні видання. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Карієс тимчасових зубів
  (Полтава : Астрая, 2023-03-30) Каськова, Людмила Федорівна; Павленкова, Оксана Сергіївна; Уласевич, Лариса Павлівна
  Навчальний посібник висвітлює актуальні питання етіології, патогенезу, клініки і лікування карієсу тимчасових зубів. Наведено узагальнення щодо причин виникнення демінералізації твердих тканин молочних зубів, їхніх патогенетичних особливостей, клінічного перебігу і лікування. Видання рекомендовано для здобувачів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, викладачів стоматологічних факультетів закладів медичної освіти.
 • Документ
  Производственная практика по профилактике стоматологических заболеваний
  (Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2016) Каськова, Людмила Федорівна; Новікова, Світлана Чеславна; Амосова, Людмила Іванівна; Карпенко, Ольга Олександрівна; Анопрієва, Наталія Михайлівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Новикова, Светлана Чеславна; Амосова, Людмила Ивановна; Карпенко, Ольга Александровна; Аноприева, Наталья Михайловна; Kaskova, L. F.; Novikova, S. Ch.; Amosova, L. I.; Karpenko, O. O.; Anoprieva, N. M.
  Навчальний посібник, що містить відомості щодо організації роботи та здійснення заходів щодо проведення виробничої практики з профілактики стоматологічних захворювань для факультету підготовки іноземних студентів 3 курсу стоматологічного факультету. Навчальний посібник складено відповідно до чинного типового плану та наскрізної програми з виробничої практики для студентів факультету підготовки іноземних студентів. Розраховано на студентів факультетів підготовки іноземних студентів, інтернів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, викладачів стоматологічних факультетів медичних вузів
 • Документ
  Сестринська практика в стоматології. Програма навчальної дисципліни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціальність 7.110106 «Стоматологія»
  (Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, 2011) Ковальов, Євген Вікторович; Назаренко, Зоряна Юріївна; Ткаченко, Павло Іванович; Панькевич, Артур Іванович; Лохматова, Наталія Михайлівна; Король, Михайло Дмитрович; Ярковий, Віталій Васильович; Козак, Руслан Васильович; Каськова, Людмила Федорівна; Амосова, Людмила Іванівна; Бабіна, Ольга Олександрівна; Абрамова, Олена Едуардівна; Ковалев, Евгений Викторович; Назаренко, Зоряна Юрьевна; Ткаченко, Павел Иванович; Панькевич, Артур Иванович; Лохматова, Наталия Михайловна; Король, Михаил Дмитриевич; Ярковой, Виталий Васильевич; Козак, Руслан Васильевич; Каськова, Людмила Фёдоровна; Амосова, Людмила Ивановна; Бабина, Ольга Александровна; Абрамова, Елена Эдуардовна; Kovaliov, Ye. V.; Nazarenko, Z. Y.; Tkachenko, P. I.; Pankevych, A. I.; Lokhmatova, N. M.; Korol, M. D.; Yarkovyi, V. V.; Kozak, R. V.; Kaskova, L. F.; Amosova, L. I.; Babina, O. O.; Abramova, E. E.
  Програма виробничої практики «Сестринська практика в стоматології» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110106 «Стоматологія» напряму підготовки "Медицина".
 • Документ
  Застосування "Кальцексу" для екзогенної профілактики легких форм флюорозу зубів
  (Полтава : ТОВ "РІК", 2003) Каськова, Людмила Федорівна; Падалка, Іван Опанасович; Амосова, Людмила Іванівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Падалка, Иван Афанасьевич; Амосова, Людмила Ивановна; Kaskova, L. F.; Padalka, I. O.; Amosova, L. I.
  Отримані дані свідчать про те, що запропонований нами препарат має більш виражений вплив на структуру твердих тканин зубів, ніж той, що використовувався раніше. Висока ефективність запропонованого способу екзогенної вторинної профілактики з використанням кальцій-органічного комплексу “Кальцекс” підтверджує можливість його застосування для лікування флюорозу постійних зубів у вигляді крейдоподібних плям. Спосіб простий у виконанні, доступний, дешевий і тому може бути рекомендований до застосування у практичній стоматології.
 • Документ
  Periodontal diseases in children
  (Видавництво "Астрая", 2020-06-11) Kaskova, L. F.; Amosova, L. I.; Yanko, N. V.; Kulai, O. O.; Каськова, Людмила Федорівна; Амосова, Людмила Іванівна; Янко, Наталія Валентинівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Амосова, Людмила Ивановна; Янко, Наталия Валентиновна; Кулай, Ольга Александровна
  Навчальний посібник складено у відповідності до діючої типової навчальної програми для студентів стоматологічного факультету. У посібнику розглядаються питання, що висвітлюють анатомо-фізіологічну будову тканин пародонта в різні вікові періоди. Викладено основи етіології та патогенезу найбільш поширених хвороб пародонта у дітей. Детально розглянуто аспекти клінічних проявів, сучасних методів діагностики, патогенетичної та етіотропної профілактики хвороб пародонту в дитячому віці. Подано схеми лікування хвороб пародонту в дитячого населення.Розраховано на англомовних студентів та викладачів стоматологічних факультетів медичних вузів.
 • Документ
  Сестринство в стоматології
  (2019) Ткаченко, Ірина Михайлівна; Марченко, Ірина Ярославівна; Назаренко, Зоряна Юріївна; Ляшенко, Лілія Іванівна; Панькевич, Артур Іванович; Колісник, Інна Анатоліївна; Дубровіна, Олена Віталіївна; Горбаченко, Олег Борисович; Король, Дмитро Михайлович; Козак, Руслан Васильович; Оджубейська, Ольга Дмитрівна; Калашніков, Дмитро Вікторович; Король, Михайло Дмитрович; Нідзельський, Михайло Якович; Цветкова, Наталія Володимирівна; Писаренко, Олег Анатолійович; Соколовська, Валентина Михайлівна; Давиденко, Вадим Юрійович; Каськова, Людмила Федорівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Амосова, Людмила Іванівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Кулай, Ольга Александровна; Амосова, Людмила Ивановна; Kaskova, L. F.; Kulai, O. O.; Amosova, L. I.
  Навчальний посібник покликаний допомогти студентам стоматологічних факультетів вищих медичних закладів у процесі навчання на кафедрах стоматологічного профілю під час проходження виробничої практики. Автори сподіваються, що їхня праця буде сприяти розширенню теоретичних знань і вдосконаленню практичних навичок студентів стоматологічних факультетів під час проходження виробничої практики.
 • Документ
  Особливості одонтогліфіки молярів, як фактор ризику виникнення карієсу
  (ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Солошенко, Юлія Іванівна; Солошенко, Юлия Ивановна; Soloshenko, Yu. I.
  У монографії розглядаються питання етіопатогенезу, сучасних методів діагностики, патогенетичної та етіотропної профілактики фісурного карієсу у дітей. Детально розглянуто аспекти особливостей розвитку фісурного карієсу в перших постійних молярах залежно від їх одонтогліфіки в перші роки після прорізування цих зубів. На підставі власних досліджень подано обґрунтовані критерії диференційованого підходу до профілактики фісурного карієсу у дітей; В монографии рассматриваются вопросы этиопатогенеза, современных методов диагностики, патогенетической и этиотропной профилактики фиссурного кариеса у детей. Подробно рассмотрены аспекты особенностей развития фиссурного кариеса в первых постоянных молярах в зависимости от их одонтоглифики в первые годы после прорезывания этих зубов. На основании собственных исследований представлены обоснованные критерии дифференцированного подхода к профилактике фисурного кариеса у детей; The monograph examines issues of etiopathogenesis, modern diagnostic methods, pathogenetic and etiotropic prevention of fissure caries in children. The aspects of the development of fissure caries in the first permanent molars depending on their odontoglifics in the first years after the eruption of these teeth are considered in detail. Based on their own research, justified criteria for a differentiated approach to the prevention of fissure caries in children are presented.
 • Документ
  Українсько-російсько-арабський тлумачний словник іншомовних термінів із дитячої терапевтичної стоматології
  (Полтава:«Друкарська майстерня», 2008) Каськова, Людмила Федорівна; Левченко, Наталія Валентинівна; Бабіна, Ольга Олександрівна; Кумсіє, Надер Сухіль; Каськова, Людмила Фёдоровна; Левченко, Наталия Валентиновна; Бабина, Ольга Александровна; Кумсие, Надер Сухиль
  Словник містить тлумачення деяких найпоширеніших медичних та сучасних стоматологічних термінів, що використовуються в дитячій терапевтичній стоматології. Він повинен допомогти як українським студентам, інтернам та клінічним ординаторам, так і іноземцям, для яких рідною є арабська мова. Словарь содержит толкования некоторых наиболее распространенных медицинских и современных стоматологических терминов, используемых в детской терапевтической стоматологии. Он должен помочь как украинским студентам, интернам и клиническим ординаторам, так и иностранцам, для которых родным является арабский язык.
 • Документ
  Профілактика стоматологічних захворювань (збірник тестових завдань для диференційованого тестового контролю знань студентів 3 курсу)
  (2011) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Новікова, Світлана Чеславна; Новикова, Светлана Чеславна; Novikova, S. Ch.; Абрамова, Олена Едуардівна; Абрамова, Елена Эдуардовна; Abramova, E. E.
  Навчальний посібник присвячений диференційованому тестовому контролю знань з профілактики стоматологічних захворювань студентів 3 курсу. Розроблений згідно з навчальним планом для студентів стоматологічних факультетів; Учебное пособие посвящено дифференцированному тестовому контролю знаний по профилактике стоматологических заболеваний студентов 3 курса. Разработан в соответствии с учебным планом для студентов стоматологических факультетов; The manual is devoted to the differentiated test control knowledge of the prevention of dental diseases of 3rd year students. Developed in accordance with the curriculum for students of dental faculties.
 • Документ
  Сестринская практика в стоматологии детского возраста
  (Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2016., 2016) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Карпенко, Ольга Олександрівна; Карпенко, Ольга Александровна; Karpenko, O. O.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Новікова, Світлана Чеславна; Новикова, Светлана Чеславна; Novikova, S. Ch.; Кулай, Павло Леонтович; Кулай, Павел Леонтевич; Kulai, P. L.
  Учебное пособие, содержащее сведения по организации работы и осуществлению мероприятий санитарно-противоэпидемического режима в детском стоматологическом отделении, составлено в соответствии с действующими типичным планом и сквозной программой по производственной практике для студентов факультета подготовки иностранных студентов. В пособии в полном объеме на современном уровне изложены вопросы по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в клинике детской стоматологии. Изложены основные требования к организации работы физиотерапевтического и рентгенологического кабинетов. Детально рассмотрены аспекты личной гигиены медицинского персонала стоматологического отделения. Рассчитано на студентов факультетов подготовки иностранных студентов, интернов, клинических ординаторов, врачей-стоматологов, преподавателей стоматологических факультетов медицинских вузов.
 • Документ
  Виробнича практика в якості медичної сестри стоматологічного відділення
  (Полтава : «Друкарська майстерня», 2007) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Бабіна, Ольга Олександрівна; Бабина, Ольга Александровна; Babina, O. O.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.
 • Документ
  Профілактика стоматологічних захворювань
  (Видавництво «Факт» м. Харків, 2011) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Карпенко, Ольга Олександрівна; Карпенко, Ольга Александровна; Karpenko, O. O.; Новікова, Світлана Чеславна; Новикова, Светлана Чеславна; Novikova, S. Ch.; Солошенко, Юлія Іванівна; Солошенко, Юлия Ивановна; Soloshenko, Yu. I.; Хміль, Олена Всеволодівна; Хмиль, Елена Всеволодовна; Khmil, E. V.; Абрамова, Олена Едуардівна; Абрамова, Елена Эдуардовна; Abramova, E. E.; Лещенко, Тетяна Олександрівна; Лещенко, Татьяна Александровна; Leshchenko, T. O.
  У підручнику розглядаються питання, що висвітлюють анатомо-фізіологічні передумови, які за наявності певних чинників можуть призводити до виникнення стоматологічної патології у дітей. Викладено основи вчення про профілактику стоматологічних захворювань, закономірності формування здорового способу життя, роль гігієни і гігієнічного виховання населення. Детально розглянуто аспекти патогенетичної та етіотропної профілактики карієсу зубів і хвороб пародонта, антенатальної профілактики. Подано схеми організаційних заходів щодо впровадження комплексної системи профі- лактики з відображенням епідеміологічних методів обстеження. Призначається для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, інтернів та лікарів-стоматологів.
 • Документ
  Dental caries: Clinical, diagnosis, complications, prevention
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2015) Сидорова, Алла Іванівна; Сидорова, Алла Ивановна; Sidorova, A. I.; Павленко, Світлана Анатоліївна; Павленко, Светлана Анатольевна; Pavlenko, S. A.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Бережная, Елена Эдуардовна; Бережна, Олена Едуардівна; Berezhnaja, E. E.
  Навчальний посібник для англомовних студентів побудований у відповідності до типового навчального плану. Автори надають сучасну класифікацію карієсу зубів та його ускладнень, клінічні прояви, особливості діагностики кожної нозологічної одиниці, включаючи скарги та анамнез хвороби. У посібнику також наведені протоколи лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту згідно МКХ-10, де відображені методики та лікарські засоби, які необхідно використовувати у кожному випадку, є перелік прописів препаратів для терапевтичної стоматології. Окремо представлені сучасні принципи профілактики карієсу та його ускладнень.
 • Документ
  Дитяча терапевтична стоматологія (збірник ситуаційних завдань для студентів 4 і 5 курсів)
  (Полтава: ФОП Говоров С. В., 2011) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Солошенко, Юлія Іванівна; Солошенко, Юлия Ивановна; Soloshenko, Yu. I.; Сіркович, Ірина Олександрівна; Сиркович, Ирина Александровна; Sirkovich, I. O.
 • Документ
  Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології (збірник тестових завдань для диференційованого контролю знань студентів 2 курсу)
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2011) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Абрамова, Олена Едуардівна; Абрамова, Елена Эдуардовна; Abramova, E. E.; Новікова, Світлана Чеславна; Новикова, Светлана Чеславна; Novikova, S. Ch.
 • Документ
  Хвороби пародонта у дітей
  (ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Солошенко, Юлія Іванівна; Солошенко, Юлия Ивановна; Soloshenko, Yu. I.; Карпенко, Ольга Олександрівна; Карпенко, Ольга Александровна; Karpenko, O. O.; Хміль, Олена Всеволодівна; Хмиль, Елена Всеволодовна; Khmil, E. V.
 • Документ
  Стан тканин пародонту та слизової оболонки на тлі гострого лімфобластного лейкозу
  (ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2017) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Ващенко, Ірина Юріївна; Ващенко, Ирина Юрьевна; Vashchenko, I. Yu.
 • Документ
  Профілактика карієсу тимчасових зубів
  (ТОВ НВП « Укрпромторгсервіс», 2017-11-15) Каськова, Людмила Федорівна; Янко, Наталія Валентинівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Янко, Наталия Валентиновна; Kaskova, L. F.; Yanko, N. V.
  У монографії розглядається питання профілактики карієсу тимчасових зубів. Розглянуто фактори, що впливають на розвиток карієсу тимчасових зубів. На підставі власних досліджень проаналізовані фактори ризику та подано обґрунтовані схеми профілактики карієсу тимчасових зубів. Видання рекомендоване для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, викладачів стоматологічних факультетів медичних вузів.
 • Документ
  Використання адаптивного методу навчання на практичних заняттях з дитячої стоматології.
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Карпенко, Ольга Олександрівна; Карпенко, Ольга Александровна; Karpenko, O. O.; Андріянова, Ольга Юріївна; Андриянова, Ольга Юрьевна; Andriyanova, O. Yu.; Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.; Чуприна, Леонід Федорович; Чуприна, Леонид Фёдорович; Chuprina, L. F.; Ващенко, Ірина Юріївна; Ващенко, Ирина Юрьевна; Vaschenko, I. Yu.; Янко, Наталія Валентинівна; Янко, Наталия Валентиновна; Yanko, N. V.; Маковка, Інна Львівна; Маковка, Инна Львовна; Makovka, I. L.
  У статті досліджено адаптивний метод навчання на практичних заняттях з дисциплін, що вивчаються на кафедрі дитячої терапевтичної' стоматології. За всієї різноманітності методів, серед яких чильне міст займає адаптивний, вирішити важливе завдання підготовки висококваліфікованих розвинених спеціалістів можна лише через створення оптимальної системи, яка врахує потреби, запити та інтереси суб'єктів навчального процесу;В статье исследован адаптивный метод обучения на практических занятиях по дисциплинам, изучаемым на кафедре детской терапевтической стоматологии. При всем разнообразии методов, среди которых важное место занимает адаптивный, решить важную задачу подготовки. высококвалифицированных развитых специалистов можно лишь через создание оптимальной системы, которая учтет потребности, запросы и интересы субъектов учебного процесса;The article has been researched the application of adaptive teaching method using for the practical lessons subjects in studying Pediatric Therapeutic Dentistry. Adaptive method takes important place among the variety of teaching methods and gives possibilities to resolve the essential task in training highly quality specialist and optimal system will be created taking into accounts their needs, demands and interests in the studying process.
 • Документ
  Методична робота як складова якості навчання
  (Тернопільський державний медичний університет, 2015) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Карпенко, Ольга Олександрівна; Карпенко, Ольга Александровна; Karpenko, O. O.; Андріянова, Ольга Юріївна; Андриянова, Ольга Юрьевна; Andriyanova, O. Yu.; Ващенко, Ірина Юріївна; Ващенко, Ирина Юрьевна; Vaschenko, I. Yu.; Чуприна, Леонід Федорович; Чуприна, Леонид Фёдорович; Chuprina, L. F.
  В умовах реформування національної системи вищої освіти в Україні винятково важливого значення набуває робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Відсутність професійної педагогічної освіти у викладачів медичних вузів вимагає допомоги педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення педагогічної майстерності та рівня психологічної підготовки в умовах, що постійно змінюються. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи з педагогічними кадрами. В роботі з викладачами перевагу треба надавати формам і методам методичної роботи, які мають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань;В условиях реформирования национальной системы высшего образования в Украине исключительно важное значение приобретает работа по повышению квалификации педагогических работников. Отсутствие профессионального педагогического образования у преподавателей медицинских вузов требует помощи педагогическим кадрам в реализации актуальных задач развития, совершенствования и повышения педагогического мастерства и уровня психологической подготовки в условиях постоянно меняются. Реализуется она различными путями, но основным является организация и проведение на должном уровне методической работы с педагогическими кадрами. В работе с преподавателями предпочтение следует отдавать формам и методам методической работы, которые имеют возможность выявлять и формировать лидерские качества, умение работать в команде, проявляя инициативу и настойчивость в решении тех или иных вопросов;In the conditions of the reform of the national system of higher education in Ukraine, the work on improving the skills of pedagogical workers is of paramount importance. The lack of vocational pedagogical education in the teaching staff of medical universities requires assistance from teaching staff in the implementation of the actual tasks of development, improvement and improvement of pedagogical skills and the level of psychological training in a constantly changing environment. It is implemented in different ways, but the main one is organization and conducting of methodical work with pedagogical personnel at an appropriate level. In working with teachers, the preference should be given to the forms and methods of methodical work that have the ability to identify and form leadership skills, ability to work in a team, showing initiative and persistence in solving a particular issue.