Авторефетати та дисертації. Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Методика професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів
    (ФОП В.В. Петров, 2017) Петришин, Олександр Володимирович
    Петришин О. В. Методика професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, Харків, 2017. Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних вишів. У дисертації проаналізовано методологічні підходи, теоретичні положення та базові поняття, історико-педагогічні здобутки як наукову основу методики ППФП майбутніх лікарів; теоретично обґрунтовано модель методики ППФП студентів спеціальностей «Медицина» і «Стоматологія». Розроблено авторську програму й комплекс науково-методичного забезпечення моделі методики ППФП студентів медичних університетів; експериментально перевірено ефективність пропонованої моделі методики ППФП в освітньому процесі медичних університетів, сформульовано рекомендації щодо застосування науково-методичного забезпечення.