Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Надмірна втомлюваність і когнітивні порушення – основні симптоми пост- COVID-19-синдрому: аналіз опитування здобувачів освіти двох вищих навчальних закладів м. Полтави (за результатами власного дослідження)
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-11-28) Ярмола, Тетяна Іванівна; Катеренчук, Іван Петрович; Ткаченко, Лідія Афанасіївна; М'якінькова, Людмила Олександрівна; Пустовойт, Ганна Леонідівна; Власова, Олена Вікторівна
  Стаття висвітлює основні симптоми постковідного синдрому – поширеність когнітивних порушень і надмірної втомлюваності серед здобувачів освіти двох вишів м. Полтави.
 • Документ
  Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці
  (Видавничий дім Медкнига, 2015) Катеренчук, Іван Петрович
  У навчальному посібнику наведено діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у терапевтичній клініці, визначено референтні норми клінічних і біохімічних показників крові й сечі та інших біологічних рідин залежно від віку й статі, висвітлено механізми змін цих показників при різних захворюваннях і патологічних станах, акцентовано увагу на тому, що точний результат можливий лише за умови чіткого дотримання правил проведення діагностичної процедури.Посібник-довідник буде корисним не лише для студентів старших курсів і ліка- рів-інтернів, він також для стане в пригоді сімейним лікарям, лікарям-інтерністам, практикуючим лікарям інших спеціальностей, а також усім тим, хто цікавиться питаннями визначення лабораторних показників на практиці.
 • Документ
  Оздоровчі властивості води та їх використання у профілактиці та реабілітації
  (Видавництво “Гадяч”, 2014) Катеренчук, Іван Петрович; Безпалий, Микола Олександрович; Вірченко, В. В.; Ткаченко, А. А.; Шулик, В. М.; Діденко, Ю. В.; Авраменко, О. Б.; Бондарь, В. М.; Шатрава, Ф. М.; Мицик, Ф. Ф.; Вірченко, В. С.; Авраменко, Ф. Я.; Безпалий, О. М.; Тесля, Я. В.; Мицик, Н. Г.; Білоус, Д. Г.
  У практичному посібнику для лікарів висвітлені питання ролі води в організмі, історія мінеральних вод, походження та особливості мінеральних вод, механізм впливу питних мінеральних вод на організм людини, класифікація мінеральних вод, лікувально-оздоровчі властивості мінеральної води, застосування лікувальних властивостей води у профілактиці і реабілітації захворювань внутрішніх органів. Приведені показання та протипоказання до призначення мінеральних вод. Також містяться дані щодо інших напрямків використання лікувальних властивостей води. В окремому розділі викладені можливості санаторно-курортного лікування, включаючи всі види водолікування, у санаторії «Сосновий бір», розташованого на Полтавщині. Посібник розрахований на лікарів різних спеціальностей терапевтичного профілю, він буде корисним для студентів III-IV рівнів акредитації вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів. Посібник також буде цікавим і корисним для масового читача.
 • Документ
  Діагностика і лікування порушень серцевого ритму та провідності
  (Видавництво «Фінарт», 2013) Катеренчук, Іван Петрович; М'якінькова, Людмила Олександрівна; Люлька, Надія Олександрівна; Коршенко, Наталія Леонідівна
  У навчально-методичному посібнику представлені діагностичні критерії основних порушень ритму серця та провідності, які зустрічаються в практиці лікаря. На основі сучасних стандартів представлені алгоритми лікування та надання невідкладної допомоги при найбільш поширених аритміях, що необхідно кожному інтерністу в його повсякденній практиці. Навчально-методичний посібник призначений для студентів, лікарів-інтернів, терапевтів, лікарів загальної практики та сімейної медицини.
 • Документ
  Захворювання серцево-судинної системи і вагітність
  (Видавничий дім Медкнига, 2020) Катеренчук, Іван Петрович; Громова, Антоніна Макарівна
  У навчальному посібнику для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації викладено особливості ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи відповідно до сучасних міжнародних та національних рекомендацій. Посібник також буде корисним сімейним лікарям, кардіологам, акушерам-гінекологам, педіатрам і лікарям інших спеціальностей, лікарям- інтернам та аспірантам.
 • Документ
  Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 3 Нефрологія
  (Видавничий дім Медкнига, 2019) Катеренчук, Іван Петрович
  У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у нефрологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного і прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки можливих ризиків та швидкості прогресування хронічної хвороби нирок. Окрім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються в за- гальнотерапевтичній та нефрологічній практиці, у посібнику містяться дані щодо застосування нових лабораторних показників, доцільність використання яких аргументується результатами багатоцентрових клінічних досліджень. Посібник буде корисним не лише лікарям-нефрологам, але й терапевтам і сімейним лікарям, аспірантам, клінічним ординаторам і студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації.
 • Документ
  Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 1: Кардіологія
  (Видавничий дім Медкнига, 2021) Катеренчук, Іван Петрович
  У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки кардіоваскулярного ризику та ефективності лікування. Крім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються в клінічній практиці, у посібнику містяться дані щодо використання нових лабораторних показників, доцільність використання яких аргументується результатами багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень. Посібник буде корисним не лише лікарям-кардіологам, але й терапевтам і сімейним лікарям, а також аспірантам, клінічним ординаторам і студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації.
 • Документ
  Диференційний діагноз болю у животі у практиці терапевта
  (ТОВ "Книга плюс", 2003) Катеренчук, Іван Петрович; Гуцаленко, Ольга Олексіївна
  У навчальному посібнику розглянуто питання діагностики хвороб, які супроводжуються гострим болем у животі у поєднанні з іншими клінічними симптомами і синдромами. Ґрунтуючись на сучасних уявленнях про природу захворювань, визначені найбільш суттєві діагностичні, диференційно-діагностичні, клінічні, електро-, ехокардіографічні та ренгенологічні ознаки різноманітних захворювань, клінічним проявом яких є гострий біль у животі. Для студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів, лікарів-інтернів, терапевтів, гастроентерологів та сімейних лікарів.
 • Документ
  Гематологія
  (Верстка, 2012) Гуцаленко, Ольга Олексіївна
  Посібник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У навчальному посібнику представлені основи диференційованої діагностики і тактики ведення хворих із найважливішими і найпоширенішими гематологічними симптомами і синдромами, шо зустрічаються в клішні внутрішньої медицини, а також гострі й невідкладні стани в гематології. Грунтуючись на сучасних уявленнях про природу захворювань, висвітлені основні інвазивні та неінвазивні діагностичні методи, що застосовуються в гематології. визначені найбільш суттєві діагностичні, дифсрснційовано-діагностичні, клінічні, лабораторні та морфологічні ознаки різноманітних захворювань системи кровотворення, деяких гематологічних симптомів і синдромів, супутніх певним внутрішнім хворобам. Для студентів старших курсів виших навчальних медичних закладів, лікарів- інтернів, терапевтів і сімейних лікарів.
 • Документ
  Сучасні проблеми харчування пацієнтів на діалізній терапії: зміна парадигм (лекція)
  (Тернопіль : ФОП Осадца. Ю. В., 2021) Катеренчук, Іван Петрович
  Термінальна стадія хронічної ниркової недостатності (ХНН) вимагає призначення позаниркового очищення організму від накопичених у ньому «шлаків» - продуктів обміну речовин. Замісну ниркову терапію здійснюють, головним чином, за допомогою гемодіалізу, а також шляхом трансплантації (пересадки) нирки, взятої у людей, які не страждали на захворювання нирок. При лікуванні гемодіалізом режим харчування для хворих з хронічною нирковою недостатністю особливо важливий.
 • Документ
  COVID-19: клінічний випадок пацієнта з післяковідним міокардитом
  (Видавництво «Новий Світ - 2000», 2022) Катеренчук, Іван Петрович
 • Документ
  Ревматизм: минуле, сучасне, майбутнє
  (Видавничий дім Медкнига, 2023) Коваленко, Володимир Миколайович; Катеренчук, Іван Петрович
  Підставою для написання цього навчального посібника послужили три важливих складових: 1. Зміна парадигми уявлень про ревматизм та виділення двох його клінічних варіантів — гострої ревматичної лихоманки й хронічної ревматичної хвороби серця. 2. Відновлення історичної справедливості та визначення пріоритетної ролі українського вченого Волковинського Ф.І. як основоположника вчення про ревматизм. 3. Визначення особливостей сучасної діагностики й терапії гострої ревматичної лихоманки та хронічної хвороби серця.
 • Документ
  Ревматичні захворювання (діагностика, диференційний діагноз, лікування)
  ("Полтавський літератор", 2004) Ждан, Вячеслав Миколайович; Катеренчук, Іван Петрович; Ткаченко, Лідія Афанасіївна
  Ревматичні захворювання є одними з найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх органів. І хоча ревматологія відокремилась у самостійну спеціальність, хворі, здебільшого, лікуються протягом тривалого проміжку часу саме у дільничного терапевта або, останнім часом, у сімейного лікаря. У зв'язку з цим лікарю надто важливо знати основні клінічні прояви ревматичних захворювань та діагностичні критерії кожного з них, оскільки лише правильна і своєчасна діагностика зможе забезпечити успіх лікування. Ревматичні захворювання – це захворювання, які мають дві важливі особливості. Автори посібника сподіваються, що він надасть студентам і лікарям практичну допомогу у розумінні актуальних проблем сучасної ревматології, питаннях діагностики і терапії хворих на ревматичні захворювання.
 • Документ
  Невідкладні стани в пульмонології
  (Полтавський державний медичний університет, 2015) Катеренчук, Іван Петрович; Ярмола, Тетяна Іванівна; Ткаченко, Лідія Афанасіївна
  У навчальному посібнику викладено патогенез, клініку, діагностику і диференційну діагностику невідкладних станів у пульмонології. Наведені алгоритми надання невідкладної медичної допомоги. Посібник підготовлено відповідно програми з внутрішньої медицини для студентів вищих навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації.
 • Документ
  Ураження нирок при ревматичних захворюваннях
  (Видавничий дім Медкнига, 2017) Катеренчук, Іван Петрович; Ткаченко, Лідія Афанасіївна; Ярмола, Тетяна Іванівна
  У навчальному посібнику викладені методи обстеження сечовидільної системи, діагностичні критерії ревматичних захворювань та основні види ураження нирок при цих захворюваннях. Посібник підготовлено відповідно до програми із внутрішньої медицини для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
 • Документ
  Збірник тестових завдань (ревматологія, нефрологія)
  (Друк ПП «Астрая», 2021) Пустовойт, Ганна Леонідівна; Талаш, Вікторія Володимирівна; Кострікова, Юлія Анатоліївна
  У навчальному посібнику у вигляді тестових завдань різного рівня складності розкрита сучасна методологія викладання таких розділів терапії, як ревматологія та нефрологія, забезпечення проведення практичних занять та організація самостійної підготовки студентів. Збірник має теоретичне та практичне спрямування і розрахований для студентів вищих медичних закладів України.
 • Документ
  Хронічна хвороба нирок
  (2012) Катеренчук, Іван Петрович; Ярмола, Тетяна Іванівна
  У навчальному посібнику викладені сучасні дані про причини розвитку, механізми формування, діагностичні критерії та особливості лікування і профілактики хронічної хвороби нирок.
 • Документ
  Біль у спині: від синдрому до діагнозу
  (ТОВ «Золоті сторінки», 2013) Катеренчук, Іван Петрович; Ткаченко, Лідія Афанасіївна; Ярмола, Тетяна Іванівна
  Біль у спині є однією з найчастіших причин звернення до лікаря. Постійне зростання числа хворих, що страждають на біль у спині, стає не тільки медичною, а й соціально-економічною проблемою. Згідно з сучасними міжнародними рекомендаціями, заснованими на принципах доказової медицини, при первинному зверненні пацієнта з болем у спині увага лікаря має бути сфокусована на виключенні серйозних патологічних станів, що визначаються на підставі виявлення «ознак загрози», а також радикулярноrо болю, що виникає при патології корінця спинного мозку. Мультидисциплінарний характер проблеми та участь у лікуванні хворих з болем у спині лікарів різних спеціальностей вимагає розробки уніфікованих підходів до діагностики і терапії з метою вдосконалення допомоги, що надається даній категорії хворих. У навчальному посібнику наведено фактори ризику та причини болю у спині, класифікацію дорсопатій, особливості їх діагностики та лікування. Рекомендовано студентам та інтернам вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації, практичним лікарям та науковим співробітникам.
 • Документ
  Collection of test tasks «Fundamentals of internal medicine (rheumatology)»
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Talash, V. V.; Kostrikova, Iu. A; Pustovoit, A. L.; Талаш, Вікторія Володимирівна; Кострікова, Юлія Анатоліївна; Пустовойт, Ганна Леонідівна
  Recommended by the Central Methodical Commission of Poltava State Medical University as a textbook for applicants for higher education in medical faculties of higher educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine who study in English (minutes of the Central Methodical Commission № 1, 29.09.2022)
 • Документ
  Симптоми урологічних захворювань
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Саричев, Леонід Петрович; Супруненко, Сергій Миколайович; Сухомлин, Сергій Адольфович; Саричев, Ярослав Володимирович; Sarychev, L. P.; Sarychev, Y. V.; Suprunenko, S. M.; Suhomlin, S. A.
  Висвітлені основні завдання та цілі,організація змісту навчального матеріалу, граф логічної структури тем, план і організаційна структура навчального заняття з дисципліни, методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті, засоби для контролю під час викладання дисципліни "Урологія".