Навчально-методичні видання. Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Складний пацієнт в педіатрії. Клінічні спостереження
  (Харківський національний медичний університет, 2024) Бекетова, Г. В.; Волосовець, О. П.; Охотнікова, О. М.; Вакуленко, Л. І.; Волосовець, А. О.; Крючко, Тетяна Олександрівна; Макєєва, Н. І.; Фролова, Т. В.; Похилько, Валерій Іванович; Цвіренко, Світлана Миколаївна; Кривопустов, С. П.; Волосовець, Т. М.; Дорошенко, О. М; Кузьменко, А. Я.; Прохорова, М. П.; Годованець, Ю. Д.; Ошлянська, О. А.; Шарікадзе, О. В.; Сенаторова, Г. С.; Ріга, О. О.; Бабінцева, А. Г.; Кіхтенко, О. В.; Солдатова, О. В.; Горячева, І. П.; Різник, А. В.; Кривопустова, М. В.; Логінова, І. О.; Шевцова, Т. І.; Черній, О. Ф.; Ткаченко, Ю. С.; Юнакова, Н. М.; Каруліна, Ю. В.; Баликіна, Н. В.; Крамарева, О. Г.; Яцульчак, А. М.; Несіна, Інна Миколаївна; Дзюба, О. Л.; Іорданова, С. В.; Купкіна, А. В.; Ластівка, І. В.; Анцупова, В. В.; Ярова, К. К.; Макаренко, Р. І.; Фуртас, О. М.; Мозирська, О. В.; Слюсар, Н. А.; Іванова, Т. П.; Усова, О. І.; Ткачова, Т. М.; Кваченюк, О. Г.; Грищенко, О. М.; Арцимович, А. Г.; Яковлєва, Н. Ю.; Дуда, Л. В.; Марабян, Р. В.; Дрокіна, В. М.; Коновалова, Н. М.; Омельченко, О. В.; Орлова, Н. В.; Тесленко, Т. О.; Муратов, Г. Р.; Пушкар, О. М.; Долгарева, С. Б.; Башкірова, Н. В.; Стрелкова, М. І.; Чатикян, К. Е.; Сенаторова, А. В.; Аленіна, І. С.; Власенко, О. В.; Стенкова, Н. Ф.; Берус, А. В.; Хапченкова, Д. С.; Хоменко, В. Є.; Ємець, О. В.; Чернявська, Юлія Ігорівна
  У навчальному посібнику висвітлено: сучасні уявлення про етіологію та патогенез окремих нозологічних форм, діагностику та підходи до лікування дітей з кардіологічною, ендокринологічною, гастроентерологічною, гематологічною, пульмонологічною та імунологічною патологією на сучасному етапі. Особливу увагу приділено проведенню диференційної діагностики складних клінічних випадків, підходам до призначення як медикаментозних засобів, так і немедикаментозного лікування. Висвітлені питання динамічного спостереження, реабілітації, вакцинації та фізичної активності педіатричних пацієнтів. Навчальний посібник призначений для здобувачів 2-го рівня вищої освіти, 5-го та 6-го курсів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • Документ
  Шок у новонароджених
  (ТОВ «ПОЛОСАТКОТ», 2015) Суліма, Олена Григорівна; Знаменська, Тетяна Костянтинівна; Похилько, Валерій Іванович
  У навчальному посібнику висвітлено питання етіології, патогенезу, клініки та лікування шоку у новонароджених. Посібник має практичну спрямованість і призначений насамперед для лікарів-інтернів, лікарів курсантів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, а також може бути використаний у роботі лікарями неонатологами та дитячими анестезіологами.
 • Документ
  Неонатологія з позиції сімейного лікаря
  (Агентство "Стандарт", 2007) Знаменська, Тетяна Костянтинівна; Ковальова, Олена Михайлівна; Похилько, Валерій Іванович; Жданович, Олексій Ігорович
  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів (Протокол № 1 від 23.03.2007 р.). У навчально-методичному посібнику викладені особливості виходжування та лікування новонароджених дітей з урахуванням чинних наказів, протоколів і алгоритмів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України. Посібник має практичну спрямованість і призначенийнасамперед для лікарів-інтернів, студентів старших курсів, а також для лікарів-курсантів, які спеціалізуються за напрямами «Неонатологія», «Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина».
 • Документ
  Age-related features and pathology of blood in children
  (ФОП Рибалка Д. Л., 2017) Похилько, Валерій Іванович; Цвіренко, Світлана Миколаївна; Лисанець, Юлія Валеріївна; Pokhylko, V. I.; Tsvirenko, S. M.; Lysanets, Yu. V.
  The manual highlights the issues of embryogenesis, age-related features, semiotics of lesion, examination methods and diseases of hemic system in children. The manual is intended for students of higher educational institutions of III-IV accreditation levels, and can be used by medical interns and primary care doctors.