Вплив упровадження наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА» на якість їхньої лікувальної роботи

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Проаналізовані кількісні та якісні показники лікувальної роботи співробітників кафедри терапевтичної стоматології за 2012-2016 рр., які свідчать про ефективність упровадження практичну діяльність нових технологій, запропонованих науковцями кафедри; Представлен анализ количественных качественных показателей лечебной работы сотрудников кафедры терапевтической стоматологии за 2012-2016 гг., который свидетельствует об эффективности внедрения практическую деятельность новых технологий, предложенных учеными кафедры; The article presents an analysis of quantitative and qualitative indicators of medical staff of therapeutic dentistry for 2012-2016, GG, which shows the effectiveness of practical implementation of new technologies proposed by scientists of the department.

Опис

Ключові слова

наукові розробки, лікувальна робота, кількісні, якісні показники, научные разработки, лечебная работа, количественные, качественные показатели, research and development, medical work, quantitative and qualitative indicators

Бібліографічний опис

Литовченко І. Ю. Вплив упровадження наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА» на якість їхньої лікувальної роботи / І. Ю. Литовченко, Е. В. Ніколішина, Т. О. Петрушанко // Український стоматологічний альманах. – 2017. – № 2. – С. 67–70.