Персоніфікований підхід до формування засад здорового способу життя як дієва стратегія в лікуванні і профілактиці ішемічної хвороби серця

Анотація

З метою оптимізації профілактики і лікування хворих на ІХС, були адаптовані методологічні підходи до обстеження пацієнтів з визначенням і оцінкою рівня становлення засад здорового способу життя індивідуалізовано для кожного респондента за допомогою опитувальника та визначення біоімпендансної оцінки складу тіла, що дозволило виявити предиктори розвитку ІХС і розробити індивідуально для кожного хворого алгоритм дій та особистісної поведінки, щодо дотримання засад ЗСЖ. Результати повторного обстеження пацієнтів, що дотримувались розроблених рекомендацій через 3 місяці, засвідчили суттєве зниження ІМТ, калоражу, рівня загального холестерину, зниження рівню АТ, підвищення толерантності до фізичного навантаження.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0621U000092. Персоніфікований підхід до формування засад здорового способу життя як дієва стратегія в лікуванні і профілактиці ішемічної хвороби серця / М. М. Потяженко, Т. В. Настрога, Г. В. Невойт, О. Є. Кітура, Н. О. Люлька ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0121U108237.