Інтелектуальна власність. Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Раціональна комплексна терапія загострення хронічного обструктивного захворювання легень і постковідного синдрому у хворих похилого віку
  (ДНП "Центр тестування", 2024-04-11) Потяженко, Максим Макарович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Моторна, Неля Миколаївна; Корпан, Ангеліна Сергіївна
 • Документ
  Застосування бішофіту в лікуванні гландулярного хейліту на тлі захворювань бронхо-легеневої системи
  (Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (ДНП «Центр тестування»), 2024) Потяженко, Максим Макарович; Литовченко, Ірина Юріївна; Марченко, Алла Володимирівна; Ніколішина, Елла Вячеславівна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Іленко, Наталія Миколаївна; Настрога, Тетяна Вікторівна
  Запропонований комплексний патогенетичний метод лікування може бути успішно застосований для терапії пацієнтів з коморбідною патологією: гландулярним хейлітом на тлі неспецифічного захворювання бронхо-легеневої системи (бронхіти, ХОЗЛ, бронхіальна астма). Позитивний терапевтичний ефект даного методу лікування полягає у вдалому поєднанні патогенетичної та симптоматичної терапії пацієнтів з коморбідною патологією: гландулярним хейлітом на тлі захворювань бронхо-легеневої системи. Запропонована методика комплексного лікування позитивно впливає на швидку редукцію клінічних симптомів поєднаної патології, що дозволяє досягти тривалої ремісії.
 • Документ
  Персоніфікований підхід до формування засад здорового способу життя як дієва стратегія в лікуванні і профілактиці ішемічної хвороби серця
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Потяженко, Максим Макарович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Невойт, Ганна Володимирівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Люлька, Надія Олександрівна
  З метою оптимізації профілактики і лікування хворих на ІХС, були адаптовані методологічні підходи до обстеження пацієнтів з визначенням і оцінкою рівня становлення засад здорового способу життя індивідуалізовано для кожного респондента за допомогою опитувальника та визначення біоімпендансної оцінки складу тіла, що дозволило виявити предиктори розвитку ІХС і розробити індивідуально для кожного хворого алгоритм дій та особистісної поведінки, щодо дотримання засад ЗСЖ. Результати повторного обстеження пацієнтів, що дотримувались розроблених рекомендацій через 3 місяці, засвідчили суттєве зниження ІМТ, калоражу, рівня загального холестерину, зниження рівню АТ, підвищення толерантності до фізичного навантаження.
 • Документ
  Спосіб визначення напрямку персоніфікованної корекції способу життя пацієнта
  (Українська медична стоматологічна академія,, 2020) Невойт, Ганна Володимирівна; Мінцер, Озар Петрович; Потяженко, Максим Макарович
  Спосіб визначення напрямку персоніфікованої корекції способу життя пацієнта включає визначення індексу маси тіла та використання методу імпендансометрії. Додатково визначаються функціональний стан організму за результатами аналізу короткого запису варіабельності ритму серця у п'ятихвилинному фоновому записі із наступною трихвилинною ортостатичною пробою та психотип пацієнта із предикторами ризику виникнення неінфекційних захворювань, а також із наступним автоматизованим розрахунком за допомогою програмного забезпечення параметрів частотного аналізу на підставі математичного перетворення Фур'є.
 • Документ
  Вплив раціональної комплексної терапії на якість життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Потяженко, Максим Макарович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Городницька, Інеса Михайлівна
  Додаткове включення до базисного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень групи В, топічної небулайзерної терапії комбінованого препарату, що містить розчин фенотеролу гідроброміду з іпратропієм броміду та послідовного застосування розчину будесоніду та курсу галотерапії, достовірно покращує результати базисного лікування, сприяє вірогідно швидкій регресії клінічної симптоматики та поліпшення показників бронхіальної прохідності, стабілізації супутніх розладів психоемоційної сфери.
 • Документ
  Раціональна комплексна терапія загострення хронічного обструктивного захворювання легень і постковідного синдрому у хворих похилого віку
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Потяженко, Максим Макарович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Моторна, Неля Миколаївна; Корпан, Ангеліна Сергіївна
  Запропонована раціональна комплексна патогенетична терапія загострення хронічного обструктивного захворювання легень на фоні постковідного синдромому у хворих похилого віку із додатковим включенням до базисного лікування небулайзерної терапії 3% гіпертонічного сольового розчину і N-ацетилцистеїну та перорального гліцину, сприяє редукції симптомів поєднаної патології і покращенню якості життя пацієнтів, скороченню термінів лікування, та попереджає рецидиви і прогресування коморбідної патології.
 • Документ
  Спосіб корекції реактивності організму у хворих на інфаркт міокарда в гострому та підгострому періодах
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2001-04-16) Люлька, Надія Олександрівна; Потяженко, Максим Макарович; Шкляренко, Михайло Петрович
 • Документ
  Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2010-10-11) Люлька, Надія Олександрівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Шкляренко, Вікторія Михайлівна; Дубровінська, Тетяна Володимирівна
 • Документ
  Спосіб оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
  (Державний департамент інтелектуальної власності, ДП "Український інститут промислової власності", 2012-07-25) Скрипник, Ігор Миколайович; Дубровінська, Тетяна Володимирівна; Люлька, Надія Олександрівна
 • Документ
  Спосіб лікування порушень серцевого ритму та артеріального тиску у пульмонологічних хворих з бронхообструктивним синдромом
  (Державний департамент інтелектуальної власності, ДП "Український інститут промислової власності", 2005-06-15) Соколюк, Ніна Людвігівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Люлька, Надія Олександрівна; Потяженко, Максим Макарович; Гаєвський, Сергій Олександрович; Гопко, Олександр Феліксович; Філатова, Валентина Луківна
 • Документ
  Оптимізація лікування коморбідної патології - ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку
  (Укрмедпатентінформ, м. Київ, 2018-07) Потяженко, Максим Макарович; Потяженко, Максим Макарович; Potyazhenko, М. М.; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Ichejkin, K. Ye.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nastroga, Т. V.; Кітура, Оксана Євгенівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Kitura, O. Ye.
  Запропонована комплексна терапія хворих похилого та старечого віку з коморбідною патологією ІХС (стенокардією напруги ФК ІІ-ІІІ) та АГ з включенням до базисної терапії препаратів кардіоцито-та церебропротекторної (анксіолітичноїї) дії мельдонію та мебікару показало досить високий профіль клінічної ефективності тв безпечності, що сприяло вірогідному покращенню якості життя даної категорії пацієнтів та дозволило скоротити терміни перебування в стаціонарі на 1,1доби
 • Документ
  Спосіб профілактики та лікування гострої респіраторно-вірусної інфекції у перIод епідемIчного підйому захворюваності у дорослих
  (Український центр наукової медичної інформації і патентно‒ліцензійної роботи, 2016) Іщейкін, Костянтин Євгенович; Потяженко, Максим Макарович; Люлька, Надія Олександрівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Гаєвський, Сергій Олександрович; Хайменова, Галина Сергіївна
  Спосіб профілактики та лікування гострої респіраторної вірусної інфекції в період епідемічного підйому захворюваності у дорослих хворих, що включає сумісне призначення лікувальних препаратів протизапальної, імуномодулюючої та противовірусної ді, який відрізняється тим, що як лікувальні препарати протизапальної, імуномодулюючої та противірусної дії призначають амінокапронову кислоту "АКК" у вигляді 5% розчину для інтраназальної інстиляції по 2-3 краплі (0,5-1,0мл) у кожний носовий хід 3-4 рази на добу та "Нуклеїнат", перорально, у вигляді желатинових капсул за схемою: перші 3 дні по 250 мг 3 рази на добу, наступні 3 дні по 250 мг 2 рази на добу, наступні 4 дні по 250 мг 1 раз на добу, протягом часу, достатнього для одержання позитивного ефекту.
 • Документ
  Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
  (Український центр наукової медичної інформації і патентно‒ліцензійної роботи, 2014-12-28) Іщейкін, Костянтин Євгенович; Потяженко, Максим Макарович; Люлька, Надія Олександрівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Хайменова, Галина Сергіївна; Дубровінська, Тетяна Володимирівна
  Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, що включає призначення антигіпертензивних препаратів першої лінії лікування артеріальної гіпертензії який, відрізняється тим, що в якості антигіпертензивних препаратів призначають селективний блокатор кальцієвих каналів амлодипін (нормодипіні та селективний антагоніст рецепторів (тип ATI) ангіотензину II кардосал (олмесартан). за схемою, амлодипін по 5 мг вранці, кардосал (олмесартан) по 10 мг в обід після прийому їжі, протягом часу, достатнього для одержання позитивного ефекту.
 • Документ
  Спосіб лiкування загострення хронiчного обструктивного захворювання легень
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2018-03) Потяженко, Максим Макарович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Кітура, Оксана Євгенівна
  Спосіб лікування загострення хронiчного обструктивного захворювання легень включає призначення базисної терапii (антибiотика, муколiтика, бронхолiтика), та який відрізняється тим, що додатково застосовують 3 % розчин натрiю хлориду з гiалуроновою кислотою (Лорде Гіаль Гіпер) в дозi 2 мл 2 рази на добу за допомогою компресорного небулайзера "Ulaizer НОМЕ" та, з 3-i доби - курс галотерапiї, з використанням галогенератора "IONNA" в режимi (iонiзатор 30±50% потужностi, об'єм потоку повiтря 15±20м³/год., темпераryра в камepi 40±50°С, тривалiсть 40±60 хв,).
 • Документ
  Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2017) Ждан, Вячеслав Миколайович; Люлька, Надія Олександрівна; Хайменова, Галина Сергіївна; Потяженко, Максим Макарович; Соколюк, Ніна Людвігівна; Дубровінська, Тетяна Володимирівна
  Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця. що включає забір крові та порівняння стану хворих до і після лікування розувастатином, який відрізняється тим, що порівняння стану хворих до і після лікування виконують відповідно до комплексу лабораторних та клініко-інструментальних показників, додатково здійснюють оцінку респіраторних симптомів захворювання у балах від О (відсутність симптомів) до З (значно виражені симптоми), ступеня вираженості задишки за модифікованою шкалою задишки MRC, толерантності до фізичного навантаження за допомогою тесту з 6-хвилинною ходьбою, який проводився за стандартною методикою, функції зовнішнього дихання: обсяг форсованого видиху за першу секунду, індекс Генслара, рівня холестерину , ліпопротеїдів низької щільності. ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові.
 • Документ
  Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2013-02) Іщейкін, Костянтин Євгенович; Настрога, Тетяна Вікторівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Потяженко, Максим Макарович; Кітура, Оксана Євгенівна
  Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень включає призначення базисної терапії (антибіотика, муколiтика, бронхолітика), терапії 0,02 % розчином декаметоксину в дозі 5 мл 2 рази на добу за допомогою компресорного небулайзера. Додатково з 3-ї доби призначають курс галотерапії № 10 в режимі (іонізатори 30±50 % потужності, об'єм потоку повітря 15±20 м3/год., температура в камері 40±50 °C, тривалість 40±60 хв.).
 • Документ
  Спосіб профілактики та лікування гострої респіраторної вірусної інфекції в період епідемічного підйому захворюваності у дорослих хворих
  (Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, 2013-08) Іщейкін, Костянтин Євгенович; Люлька, Надія Олександрівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Гаєвський, Сергій Олександрович; Потяженко, Максим Макарович; Соколюк, Ніна Людвігівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Хайменова, Галина Сергіївна
  Спосіб профілактики та лікування гострої респіраторної вірусної інфекції в період епідемічного підйому захворюваності у дорослих хворих, що включає сумісне призначення лікувальних препаратів протизапальної, імуномодулюючої та противовірусної ді, який відрізняється тим, що як лікувальні препарати протизапальної, імуномодулюючої та противірусної дії призначають амінокапронову кислоту "АКК" у вигляді 5% розчину для інтраназальної інстиляції по 2-3 краплі (0,5-1,0мл) у кожний носовий хід 3-4 рази на добу та "Нуклеїнат", перорально, у вигляді желатинових капсул за схемою: перші 3 дні по 250 мг 3 рази на добу, наступні 3 дні по 250 мг 2 рази на добу, наступні 4 дні по 250 мг 1 раз на добу, протягом часу, достатнього для одержання позитивного ефекту.
 • Документ
  Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2017-03-10) Ждан, Вячеслав Миколайович; Хайменова, Галина Сергіївна; Люлька, Надія Олександрівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Мамонтова, Тетяна Василівна; Дубровінська, Тетяна Володимирівна
  Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією включає призна-чення нестероїдних протизапальних препаратів (диклофенак), міорелаксантів (мідокалм), бета адреноблокаторів (бісопролол), інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту (фозиноприл), діуретиків (гідрохлортіазид), блокаторів кальцієвих каналів (амлодипін). Додатково призначають лікарський препарат розувастатин по 20 мг 1 раз на добу протягом 12 днів.
 • Документ
  Спосіб комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з стабільною стенокардією
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2012) Люлька, Надія Олександрівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Потяженко, Максим Макарович; Дубровінська, Тетяна Володимирівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Гопко, Олександр Феліксович
  Спосіб комплексного лікування хворих на обструктивне захворювання легень у поєднанні з стабільною стенокардією включає призначення базисної терапії зазначених захворювань. Додатково призначають лікарський препарат тівортін (L-аргінін) внутрішньовенно та перорально, спочатку внутрішньовенне крапельне введення 100 мл 4,2 % розчину тівортіну 1 раз на добу протягом 6 днів, потім пероральний прийом тівортіну-аспартату по 5 мл (1 чайна ложка) 3 рази на добу протягом 21 дня.
 • Документ
  Застосування комбінованої гепатопротекторної терапії в лікуванні неалкогольного стеатогепатиту
  (Укрмедпатентінформ, м. Київ, 2016) Потяженко, Максим Макарович; Потяженко, Максим Макарович; Potyazhenko, M. M.; Кітура, Оксана Євгенівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Kitura, O. Ye.; Соколюк, Ніна Людвігівна; Соколюк, Нина Людвиговна; Sokolyuk, N. L.; Люлька, Надія Олександрівна; Люлька, Надежда Александровна; Lulka, N. O.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nastroga, T. V.; Гаєвський, Сергій Олександрович; Гаевский, Сергей Александрович; Gajevsky, S. O.
  Застосування комбінованого гепатопротектора Форслів у хворих на неалкогольний стеатогепатит протягом місяця призводить до покращання клінічного стану за рахунок зменшення астенічного та диспепсичного синдромів, призводить до вірогідного зменшення цитолітичного та холестатичного синдромів у хворих на НАСГ.