Застосування антисептичних та гемостатичних засобів при односеансному екстирпаційному методі лікування пульпіту

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань

Анотація

В статті наведені літературні дані про значення мікрофлори в етіології та патогенезі пульпіту, про її кількісний та якісний склад, а також про вплив гемостатичних препаратів та антисептичних засобів на результати односеансного екстирпаційного методу лікування незворотних форм пульпітів; В статье приведены литературные данные о значении микрофлоры в этиологии и патогенезе пульпита, о еѐ количественном и качественном составе, а также о влиянии гемостатических препаратов и антисептических средств на результаты односеансного экстирпационного метода лечения необратимых форм пульпитов; Article describes literature review of microflora meaning in etiology and pathogenesis of pulpitis, it’s quantitative and quality composition, as well as influence of haemostatic agents and antiseptics on results of one-visit extirpation treatment method of irreversible pulpitis.

Опис

Ключові слова

пульпіт, мікрофлора кореневих каналів, антисептики, гемостатики, пульпит, микрофлора корневых каналов, антисептики, гемостатики, pulpitis, root canal microflora, antiseptics, haemostatic agents

Бібліографічний опис

Ніколішин А. К. Застосування антисептичних та гемостатичних засобів при односеансному екстирпаційному методі лікування пульпіту / А. К. Ніколішин, С. І. Геранін // Світ медицини та біології. – 2011. – № 1 (28). – С. 121–127.