Використання синбіотиків в комплексному лікуванні кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Світова Федерація Українських Лікарських Товариств

Анотація

Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування синбіотика „Бактулін” НПА „Одеської біотехнології” в комплексному лікуванні кандидозу СОПР у хворих на ЦД. За результатами дослідження доведена висока ефективність синбіотика „Бактулін” в комплексному лікуванні кандидозу СОПР у хворих на ЦД, тому що при його використанні не лише зменшилась кількість грибів роду Candida, але й нормалізувався мікробіоценоз порожнини рота, згідно зі співставленням показників рівня уреази та лізоциму в ротовій рідині ; Целью исследования стало изучение эффективности применения синбиотика "Бактулин" НПА "Одесской биотехнологии" в комплексном лечении кандидоза СОПР у больных СД. По результатам исследования доказана высокая эффективность синбиотика "Бактулин" в комплексном лечении кандидоза СОПР у больных СД, так как при его использовании не только уменьшилось количество грибов рода Candida, но и нормализовалось микробиоценоз полости рта, согласно сопоставлением показателей уровня уреазы и лизоцима в ротовой жидкости.

Опис

Ключові слова

комплексне лікування, кандидоз, цукровий діабет, комплексное лечение, кандидоз, сахарный диабет

Бібліографічний опис

Ніколішин А. К. Використання синбіотиків в комплексному лікуванні кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет / А. К. Ніколішин, О. П. Ступак // ХI Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : тези доповідей, 28–30 серпня 2006 р., Полтава. – Полтава‒Київ‒Чікаго, 2006. – С. 192.