NO-залежні зміни вмісту та співвідношення аденіннуклеотидів у тканинах піднижньощелепних слинних залоз за умов відтворення травматичного сіаолоаденіту

Анотація

Механізми порушення ресинтезу АТФ та зниження енергетичного потенціалу в тканинах піднижньощелепних слинних залоз за умов травматичного сіалоаденіту є пероксинітрит залежними.
Mechanisms of ATP resynthesis disturbansis and energy quotient under traumatic sialodenitis have been determined to be peroxynitrite dependent.
Механизмы нарушения ресинтеза АТФ и снижение энергетического потенциала в тканях поднижнечелюстных слюнных желез в условиях травматического сиалоаденита являются пероксинитрит зависимыми.

Опис

Ключові слова

травматичний сіалоаденіт, слинні залози, аденіннуклеотиди, енергетичний потенціал, оксид азоту, пероксинітрит, traumatic sialodenitis, salivary glands, energy quotient, nitric oxide, peroxynitrite, травматический сиалоаденит, слюнные железы, адениннуклеотиды, энергетический потенциал, оксид азота, пероксинитрит

Бібліографічний опис

Коваленко О. В. NO-залежні зміни вмісту та співвідношення аденіннуклеотидів у тканинах піднижньощелепних слинних залоз за умов відтворення травматичного сіаолоаденіту / О. В. Коваленко, В. О. Костенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 4 (90). – С. 106–110.