Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень

Анотація

Опис

Ключові слова

ішемічна хвороба серця, хронічне обструктивне захворювання легень, coronary heart disease, chronic obstructive pulmonary disease

Бібліографічний опис

Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 03-2016 / К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога, М. М. Потяженко, С. О. Гаєвський ; ВДНЗУ «УМСА» – Київ : Укрмедпатентінформ , 2016. – 3 с.