До питання про сучасні напрями реформування післядипломної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Розглянуто питання відповідності інтернатури за спеціальністю «Стоматологія» принципам Болонської системи. Приділено увагу позитивам, негативам і досягненням вітчизняної післядипломної освіти лікарівстоматологів, окреслено перспективи її реформування.

Опис

Ключові слова

Болонська система, інтернатура, післядипломна освіта лікарів-стоматологів

Бібліографічний опис

Шинкевич В. І. До питання про сучасні напрями реформування післядипломної освіти / В. І. Шинкевич, С. І. Геранін // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Полтава, 2015 р. / ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2015. – С. 270–272.