Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 706
 • Документ
  «Miller's pyramid», the «onion model», the «portfolio method», the «assessment orbits»: how to evaluate the professionality of a doctor?
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Bieliaieva, O. M.; Bilash, S. M.; Skrypnykov, P. M.; Lysanets, Yu. V.; Skrypnikova, T. P.; Khmil, T. A.; Taran, Z. M.; Бєляєва, Олена Миколаївна; Білаш, Сергій Михайлович; Скрипников, Петро Миколайович; Лисанець, Юлія Валеріївна; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Таран, Зінаїда Михайлівна
  The article focuses on the issue of assessing a doctor's professionalism, exploring various methodologies proposed by experts in medical pedagogy. Concepts such as "Miller's pyramid," the "onion model," and the "portfolio method", «assessment orbits» are thoroughly examined. Particularly highlighted is the adaptation of "Miller's pyramid" in response to the evolving focus of medical education towards fostering professionalism and shaping professional identity. The article scrutinizes perspectives advocating for the incorporation of a fifth tier into the traditional four-tier structure of "Miller's pyramid," emphasizing the attitudes, values, and behaviors indicative of a doctor's emerging professional ethos. Additionally, a succinct overview of the "onion model" is provided. The portfolio method is emphasized for its role in organizing, shaping, and facilitating continuous assessment of the educational accomplishments of medical students. The «assessment orbits» are characterized. Стаття присвячена питанню оцінювання професійності лікаря. Розглянуто різні концепції, які пропонуються фахівцями в галузі медичної педагогіки для розв’язання цього завдання ‒ «піраміду Міллера», «модель цибулини», «метод портфоліо», «орбіти оцінювання». Значну увагу приділено модифікації «піраміди Міллера», що зумовлено зміщенням у медичній освіті акцентів на розвиток професійності і формування професійної ідентичності. Проаналізовано погляди вчених, які вважають, що додавання до класичної чотиристратумної структури «піраміди Міллера» п’ятого стратуму послідовно демонструє ставлення, цінності та поведінку, які очкують від того, хто почав думати, діяти і відчувати себе лікарем. Коротко розглянуто «модель цибулини». Приділено увагу методу портфоліо як процесу організації, форми та технології роботи, що уможливлює безперервне оцінювання досягнення суб’єктів медичної освіти. Схарактеризовано «орбіти оцінювання».
 • Документ
  Роль науково-дослідницької роботи лікарів-інтернів у підвищенні якості їхньої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Мельник, Владислав Леонідович; Шевченко, Василь Кирилович; Силенко, Юрій Іванович
  Формування науково-дослідницької компетентності – вагомий чинник ефективності навчання лікарів-інтернів при поглибленому вивченні стоматологічних дисциплін на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів. The formation of scientific and research competence is an important criterion for the effectiveness of the training of medical interns with in-depth study of dental disciplines at the department of postgraduate education of dentists.
 • Документ
  Long-Term Administration of Omeprazole-Induced Hypergastrinemia and Changed Glucose Homeostasis and Expression of Metabolism-Related Genes
  (2024-05-31) Kabaliei, Alina; Palchyk, Vitalina; Izmailova, Olga; Shynkevych, Viktoriya; Shlykova, Oksana; Kaidashev, Igor; Кабалєй, Аліна Вікторівна; Пальчик, Віталіна Вікторівна; Ізмайлова, Ольга Віталіївна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Шликова, Оксана Анатоліївна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Introduction. PPIs, or proton pump inhibitors, are the most widely prescribed drugs. There is a debate regarding the relationship between long-term PPI use and the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM). A potential connection between T2DM and PPIs could be an elevated gastrin concentration. This study is aimed at investigating the long-term effects of PPI omeprazole (OZ) on glucose homeostasis and pancreatic gene expression profile in mice. Methods. Healthy adult male BALB/c mice were randomly divided into three equal groups ( in each one): (1) experimental mice that received OZ 20 mg/kg; (2) control mice that received 30 μl saline per os; (3) intact mice without any interventions. Mice were treated for 30 weeks. Glucose homeostasis was investigated by fasting blood glucose level, oral glucose tolerance test (GTT), insulin tolerance test (ITT), and basal insulin resistance (HOMA-IR). Serum gastrin and insulin concentration were determined by ELISA. Expressions of Sirt1, Pparg, Nfκb1 (p105), Nfe2l2, Cxcl5, Smad3, H2a.z, and H3f3b were measured by RT-PCR. Result. The ROC analysis revealed an increase in fasting blood glucose levels in OZ-treated mice in comparison with control and intact groups during the 30-week experiment. A slight but statistically significant increase in glucose tolerance and insulin sensitivity was observed in OZ-treated mice within 30 weeks of the experiment. The mice treated with OZ exhibited significant increases in serum insulin and gastrin levels, accompanied by a rise in the HOMA-IR level. These animals had a statistically significant increase in Sirt1, Pparg, and Cxcl5 mRNA expression. There were no differences in β-cell numbers between groups. Conclusion. Long-term OZ treatment induced hypergastrin- and hyperinsulinemia and increased expression of Sirt1, Pparg, and Cxcl5 in mouse pancreatic tissues accompanied by specific changes in glucose metabolism. The mechanism of omeprazole-induced Cxcl5 mRNA expression and its association with pancreatic cancer risk should be investigated.
 • Документ
  Науковий твір «Опитувальник пацієнтів для визначення факторів розвитку хронічної тріщини губи»
  (Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», 2024) Скрипников, Петро Миколайович; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Хміль, Тетяна Андріївна; Скрнинікова, Таїса Петрівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Кулай, Ольга Олександрівна
 • Документ
  Цифрова компетентність викладача – запорука успішного впровадження цифрових технологій у процес підготовки майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Скрипников, Петро Миколайович; Приходченко, Світлана Валеріївна; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Дубина, Віталій Олексійович; Тимошенко, Юлія Володимирівна
  Використання цифрових технологій – це не тільки нова парадигма освітнього процесу, а і платформа реалізації професійних завдань викладачів вищої медичної освіти. Цифрова компетентність – ключовий елемент відображення професійного успіху медпрацівників у сучасних умовах
 • Документ
  Професійне наставництво як стратегія досягнення успіху в підготовці лікарів-стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Силенко, Юрій Іванович; Писаренко, Олена Анатоліївна; Дубина, Віталій Олексійович; Силенко, Богдан Юрійович; Хавалкіна, Людмила Михайлівна
  Наставники відіграють важливу роль у формуванні кар'єри наступного покоління лікарівстоматологів, яким необхідно здобути і медичні, і професійні знання й навички за обмежений проміжок часу. Однак проблемою в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців є відсутність чітко встановлених вимог до впровадження схеми наставництва в клінічну підготовку.
 • Документ
  Практична реалізація формування soft skills і digital skills у лікарів- інтернів і слухачів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів
  (2024-03-28) Гуржій, Олена Вікторівна; Скрипников, Петро Миколайович; Хміль, Тетяна Андріївна; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Приходченко, Світлана Валеріївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Лазарева, Ксенія Анатоліївна; Морочковська, Олена Володимирівна
  У статті розглядаються переваги і недоліки диджиталізації навчання, формування пов’язаних із нею soft skills і digital skills у здобувачів вищої освіти. Показано практичну реалізацію цих навичок на етапі післядипломного навчання лікарів-інтернів і слухачів.
 • Документ
  Навчання за клінічними випадками в післядипломній освіті лікарів-стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Удальцова, Кристина Олександрівна; Скрипнікова, Таїса Петрівна
  Створення звітів про клінічні випадки для навчання підвищує кваліфікацію власне викладачів як лікарів. Найкращим викладачем є той, хто найкраще лікує пацієнта і може доступно й вичерпно це пояснювати. Критична педагогіка пропонує, щоб освіта була зосереджена на розвитку демократії та припиненні гноблення
 • Документ
  Застосування CASE- технології в процесі формування клінічної зрілості лікарів-стоматологів на етапі післядипломної підготовки
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Гуржій, Олена Вікторівна; Скрипников, Петро Миколайович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Приходченко, Світлана Валеріївна
  У статті розглядається використання case based learning як методу формування клінічної зрілості в лікарів-стоматологів на етапі післядипломної підготовки. Демонстрація типових кейсів клінічних випадків, діагностики, методів лікування сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, дає змогу лікарямінтернам відтворити алгоритми на практичній частині заняття. Завдяки цьому в них формується самостійне клінічне мислення.
 • Документ
  Організація науково-методичної діяльності на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Гуржій, Олена Вікторівна; Скрипников, Петро Миколайович; Коломієць, Світлана Веніамінівна; Бережна, Олена Едуардівна; Смаглюк, Валерій Іванович; Хавалкіна, Людмила Михайлівна
  У статті розглядаються питання вдосконалення організації науково-методичної діяльності в Полтавському державному медичному університеті (ПДМУ), які мають велике значення для забезпечення ефективності освітнього процесу
 • Документ
  Формування навичок Soft Skills в практиці післядипломної освіти лікарів-стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Приходченко, Світлана Валеріївна; Хміль, Тетяна Андріївна; Гуржій, Олена Вікторівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Дубина, Віталій Олексійович
  Заклади вищої освіти (ЗВО) України функціонують останні роки в надзвичайно складних обставинах, які обумовлені реаліями сьогодення: спочатку в умовах глобальної пандемії , а зараз в умовах воєнного стану, що триває вже другій рік, пережитого зимового блекауту, та на етапі першого осмислення майбутньої екокризи. Але попри все це пріоритетною важливістю є продовження освітнього процесу та необхідність комунікаційної підтримки як здобувачів вищої освіти, так і співробітників закладів вищої освіти. Досвід дистанційного навчання під час пандемії залишив значну кількість інструментів для здобуття освіти у нетипових життєвих обставинах, але змінилися і якість, і організація навчального процесу [1]. Світова медична спільнота продовжує розвиватися з огляду на потреби пацієнтів. Вже є загальні тенденції, які медичні співробітники приписують до поведінкових змін пацієнтів сьогоднішнього часу, а це значить, що виникає необхідність розгляду методологічних основ організації освітнього процесу, метою яких є розвиток і розширення комунікативних компетенцій - soft skills.
 • Документ
  Impact of 1 % methacrylic acid methyl ester on lectinochemical Characteristics of the glandular area of the rat hard palate in helix pomatia lectin probing
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Yeroshenko, G. А.; Tymoshenko, Yu. V; Hasiuk, N. V.; Udaltsova, K. A; Ulanovska-Tsyba, N. A.; Shevchenko, K. V.; Haletka, Ye. І.; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Гасюк, Наталія Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Галетка, Є. І.
  The findings of the study have established that the effect of 1 % methacrylic acid methyl ester led to enhanced expression of receptors of the corneal layer of the epithelium throughout the entire experimental period, indicating the irritating effect of the ester, whereas the receptors of the granular, spinous and basal layers of the epithelium increased to the normal values only by day 14, demonstrating a compensatory adaptation mechanism to the action of methacrylate on the structural components of the epithelium of the glandular area of the rat hard palate. The lamina propria showed changes in fibroblasts and collagen fibers, characterized by an increased degree of conjugation with receptors to Helix pomatia lectin.
 • Документ
  Гальваноз: утруднення в діагностиці
  (Українська медична стоматологічна академія, 2006) Остапченко, І. І.; Сенчакович, Ю. В.; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Ostapchenko, I. I.; Sentchakovitch, Yu. V.; Havalkina, L. M.
  З появою в зуболікарській практиці металевих протезів у стоматологів і їхніх пацієнтів з'явилися і нові проблеми: на стороннє тіло (зубний протез або пломбу) організм багатьох пацієнтів реагував негативно. Більшість сучасних конструкційних матеріалів для виготовлення вкладок і зубних протезів не є індиферентними для організму людини. При цьому пацієнти скаржаться на присмак металу, печіння і пощипування язика, зміни смакової чутливості, рясне слиновиділення або, навпаки, сухість у роті, першіння в горлі.
 • Документ
  Визначення міРНК у клінічних дослідженнях хронічного періодонтиту: систематичний огляд літератури
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-12-29) Лазарєва, Ксенія Анатоліївна; Скрипников, Петро Миколайович; Шнайдер, Станіслав Аркадійович; Удальцова, Кристина Олександрівна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Існує перелік обмежень для точної клінічної оцінки активності хронічного періодонтиту (ХП). Пошук нових механізмів патогенезу призводить до вибору відповідних субстратів тестування та методів дослідження. Сьогодні відома про ряд міРНК, які беруть участь у підтриманні здорового стану чи захворювань періодонту. Мета – аналіз наукових джерел літератури, присвячених дослідженням ролі міРНК при хронічному періодонтиті з використанням різних методів дослідження для з’ясування перспектив подальших досліджень.Матеріали та методи. Систематичний огляд проведено з дотриманням вказівок PRISMA. Щоб ідентифікувати види міРНК і методи їх дослідження при ХП, використано базу даних PubMed. До огляду були включені статті за 5 років, опубліковані з 2019 року до 27 листопада 2023 року. Статті добирали за допомогою стратегії пошуку «chronic periodontitis miRNA». Результати. Ми виявили 35 міРНК, які були достовірно змінені при власне ХП, порівняно із здоровими яснами, і 15 з них корелювали з клінічними проявами ХП. Дослідження відрізнялися субстратами виділення РНК, якими бу-ли: кревікулярна рідина, слина, плазма крові, або екзосоми з цих субстратів, та біоптати ясен. Кінцевим м етодом ідетифікації міРНК у всіх дослідженняхбула зворотно-транскрипційна ПЛР у реальному часі. міРНК беруть участь практично в усіх клітинних процесах і є важливими для розвитку, диференціації і гомеостазу, опосередковано через пригнічення експресії генів, шляхом інгібування трансляції на етапі ініціації. Для деяких міРНК попередньо зʼясовано гени-мішені, які залучені у патогенез ХП.Висновок. Таким чином, серед досліджених міРНК є перспективні кандидати у якості мішеней для корекції з метою оптимізації лікування, особливо ті, для яких передбачено гени-мішені, залучені у патогенез ХП. Не виявлено жодного дослідження що вивчало б цілеспрямований вплив препаратів на міРНК при хронічному періодонтиті.
 • Документ
  Сlinical course and treatment features of oral leptotrichosis
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Skrypnikova, T. P.; Skrypnykov, P. M.; Khavalkina, L. M.; Tkachenko, I. M.; Khmil, T. A.; Pysarenko, O. A.; Dihtiar, N. I.; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Скрипников, Петро Миколайович; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Дігтяр, Наталія Іванівна
  The oral microflora is highly diverse and includes actinomycetes, fungi, protozoa, spirochetes, rickettsia and viruses. Among them, Candida albicans has the highest pathogenicity, particularly associated with causing mycoses. Leptotrichia, similar to the fungi residing in the oral cavity, shares morphological characteristics, cell wall structure and antigenic properties. Morphologically, cell wall structure and antigenic composition are considered part of the opportunistic flora of the oral cavity and obligate anaerobes. In this regard, some authors hypothesize that abundant growth of Leptotrichia does not necessarily indicate pathology. Others consider eptotrichosis as a disease akin to opportunistic mycoses. However, there is a third perspective, where some authors classify leptotrichosis as an HIV-associated disease. Such divergence in opinions prompts a critical evaluation and leads to conclusions about the necessity of treating leptotrichosis. Moreover, in recent years, the number of individuals diagnosed with leptotrichosis has significantly increased. Therefore, leptotrichosis appears to be a distinct response of the oral mucosa to Leptotrichia infection, the activation and proliferation of which occur under specific conditions. The treatment was carried out according to the commonly accepted protocol, supplemented with the use of the drug to expedite the recovery process. The diagnosis was established based on clinical, anamnestic and laboratory study methods. The illness is chronic, with the possibility of observation over many months and years. Treatment is prolonged and requires persistence. The treatment plan may undergo changes. Clinical and laboratory indices serve as criteria for recovery.
 • Документ
  Chronic Lip Fissure: Clinical Presentation and Risk Factors
  (Ektodermal Displazi Grubu, 2023-12) Skrypnykov, P. M.; Tkachenko, I. M.; Pysarenko, O. A.; Khmil, T. A.; Skrypnikova, T. P.; Tymoshenko, Y. V.; Kulai, O. O.; Скрипников, Петро Миколайович; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Хміль, Тетяна Андріївна; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Кулай, Ольга Олександрівна
  We conducted a cross-sectional study among patients seeking care at the Medical and Consultation Center for the Treatment of Oral Mucosa Diseases of Poltava State Medical University. Our aim was to determine the prevalence of chronic lip fissure among patients seeking care at this facility. The Chi-square test was applied to establish the correlation (associative links) between the presence of chronic lip fissure and sociodemographic factors, the presence of bad habits and occupational hazards or work conditions. Using a multivariable logistic regression model, we identified independent risk factors (independent predictors), associated with the occurrence of chronic lip fissure. These factors include gender, age, level of education, bad habits such as smoking, and exposure to unfavorable climatic working conditions. Gaining insights into the causes and clinical presentation of chronic lip fissure is paramount for its prevention, providing proper explanation, and raising awareness among patients about the factors contributing to its occurrence.
 • Документ
  Активність маркерних ферментів поляризації макрофагів у ротовій рідині дітей з цукровим діабетом I типу в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Кузь, Ірина Олексіївна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Віталій Олександрович; Максименко, Аліна Іванівна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Kuz, I. O.; Sheshukova, O. V.; Akimov, O. Ye.; Kostenko, V. O.; Maksymenko, A. I.; Pysarenko, O. A.
  Вступ. Локальні зміни в тканинах пародонта при цукровому діабеті характеризуються посиленням продукції активних форм кисню і прозапальних цитокінів, в основі якої лежить накопичення продуктів глікування і їх активна взаємодія з рецепторами. Одну з центральних ролей у розвитку запалення відіграють макрофаги, набуваючи, залежно від мікрооточення, або прозапального М1, або протизапального М2 фенотипу. Мета. Визначення активностсті NO-синтази та аргінази в ротовій рідині у дітей молодшого шкільного віку, хворих на цукровий діабет І типу, в динаміці під впливом схеми лікування хронічного катарального гінгівіту. Об’єкт і методи дослідження. В дослідженнях взяли участь 56 дітей із цукровим діабетом І типу і 26 дітей без супутніх соматичних захворювань. Було проведено визначення активності NO-синтази (NOS), активності аргінази, індексу РМА в модифікації Parma (1960). Результати дослідження та їх обговорення. Призначення розробленого нами лікувального комплексу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні цукрового діабету І типу призводить до зміни поляризації макрофагів ротової рідини в сторону переважання М2 поляризації через 1 місяць, про що свідчить підвищен- ня активності аргіназ на фоні статистично достовірного зниження активності iNOS. Через 1 рік поляризація макрофагів змінюється в сторону переважання М1 поляризації, про що говорить зниження активності аргіназ на фоні відсутності змін в активності iNOS. Висновки. Розроблена нами схема лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на цукровий діабет І типу, ефективно нормалізує зміни поляризації макрофагів ротової рідини, котрі викликані впливом хронічного катарального гінгівіту, як місцевого патогенетичного фактору.
 • Документ
  Functioning of no-cycle in the saliva of children with type 1 diabetes mellitus
  (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Данилевського НАМН України», 2021) Kuz, I. O.; Akimov, O. Ye.; Kostenko, V. O.; Sheshukova, O. V.; Maksymenko, A. I.; Pysarenko, O. A.; Кузь, Ірина Олексіївна; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Віталій Олександрович; Шешукова, Ольга Вікторівна; Максименко, Аліна Іванівна; Писаренко, Олена Анатоліївна
  Introduction. The presence of type 1 diabetes mellitus in children is a major risk factor for periodontal disease. The aim of research work was to determine the activity of NO-synthase and arginase in saliva in children age with insulin-dependent diabetes mellitus. Materials and methods. We examined 82 children including 56 children with type 1 diabetes mellitus and 26 children without somatic diseases. NO-synthase (NOS) activity was determined by the difference in nitrite concentration before and after incubation of tissue homogenate. Determining arginase activity was based on analysis the difference in the concentration of L-ornithine before and after incubation in phosphate buffer solution. Statistical processing of the results was performed with the help of Real Statistics extension for Microsoft Excel. The significance of the differences between groups was estimated by Khruskal-Wallis ANOVA test with following paired comparison by Mann-Whitney test. Research results and their discussion. The violation of the indicators’ balance between groups of healthy children with healthy gums and children with diabetes mellitus and healthy gums showed us a decrease in regenerative capacity in the mucous membrane in persons with type 1 diabetes mellitus. Increased ARG activity in group of children with type 1 diabetes mellitus and chronic catarrhal gingivitis may lead to rivalry between NOS and ARG for L-arginine. Increased ARG activity in group of somatically healthy children with chronic catarrhal gingivitis and children with type 1 diabetes mellitus and chronic catarrhal gingivitis compared with group of healthy children with healthy gums indicated an adaptive response aimed at repairing gum damage. Based on this, increased NO production from NOS is a consequence of insulin deficiency (systemic factor). Conclusions. The combination of systemic factor (type 1 diabetes mellitus) and local (chronic catarrhal gingivitis) leads to dysregulation of the NO-cycle and increasing of competition between NOS and ARG.
 • Документ
  The role of oral fluid in the development of periodontal diseases in children with diabetes mellitus
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Kuz, I. O.; Sheshukova, O. V.; Maksymenko, A. I.; Pysarenko, O. A.; Кузь, Ірина Олексіївна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Максименко, Аліна Іванівна; Писаренко, Олена Анатоліївна
  Saliva is the only biological fluid with a unique set of research possibilities, which provide for non-invasive, multiple and almost unlimited sampling of material. Unfortunately, the mechanism that regulates the maintenance of a certain composition of saliva is still unclear. The main attention of clinical specialists is attracted by new laboratory methods of saliva analysis in order to obtain various diagnostic information. In the next few years, achievements are predicted in the field of diagnosis of diseases of the maxillofacial area, taking into account the properties of saliva. Oral fluid consists of mixed saliva, that is, a mixture of secretions of three pairs of large and many small glands of the oral cavity and organic impurities. Mineral and organic components determine the properties and functions of oral fluid. Therefore, the detection of quantitative and qualitative changes in oral fluid, especially in children, allows us to determine their role in the formation of pathological processes. In addition to the fact that the composition of the oral fluid can change in the presence of systemic diseases (especially those that affect the function of the salivary glands), the possibility of simple, safe and non-invasive collection of the researched material is important. Existing scientific works confirm that diabetes mellitus (DM) leads to dysfunction of the secretory capacity of the salivary glands, which later develops into an increased susceptibility of the body to pathogens of the oral cavity. Type 1 diabetes mellitus is also known to affect the homeostasis of the oral cavity. The study of saliva according to many clinical and biochemical indicators has advantages in comparison with methods of laboratory blood diagnosis. Unlike blood, saliva is an easily accessible biological fluid, its protein composition is largely identical to blood serum, and it is physiologically related to homeostasis. Saliva collection is carried out without invasive interventions, and it can be widely used in hygienic, toxicological, and immunological studies. Moreover, some indicators of saliva are sensitive indicators of serious systemic diseases and conditions of the body. Even short-term and minor chemical and metabolic disturbances in the body, which accompany general somatic pathological conditions, can change the rheological properties of saliva. Early detection of the disease plays an important role in the success of its treatment. If the disease is diagnosed earlier, the chances of its successful treatment will increase. If the disease cannot be cured, early diagnosis will still allow better control of the course of the disease. The aim of the study was to find out the influence of oral fluid on the development of periodontal diseases in children with type 1 diabetes mellitus. Materials and methods. The analysis included generalization and systematization of literature data on this topic. Scientific novelty. Generalization and analysis of literature data according to the role of oral fluid in the development of periodontal diseases in children with diabetes mellitus. Study of cause-and-effect relationships of endocrine and dental pathology. In the future, this will allow to improve treatment and prevention measures in pediatric dentistry and will lead to an improvement in the quality of life of such patients. Conclusions. Adequate knowledge about saliva and its role in maintaining oral health is very important. Some indicators of saliva are sensitive indicators of serious systemic diseases and conditions of the body. Early detection of the disease plays an important role in the success of its treatment.
 • Документ
  Oral health and special features of dental morbidity in children with cerebral palsy
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Maksymenko, A. I.; Sheshukova, O. V.; Kuz, I. O.; Pysarenko, O. A.; Максименко, Аліна Іванівна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Кузь, Ірина Олексіївна; Писаренко, Олена Анатоліївна
  Для сучасного етапу розвитку дитячої стоматологічної допомоги у світі характерна підвищена увага до проблем забезпечення кваліфікованою медичною лікувально-профілактичною допомогою дітей із обмеженими фізичними можливостями. В даний час найбільш поширеним неврологічним захворюванням, що діагностується у дітей в ранньому віці, є дитячий церебральний параліч (ДЦП). Полісиндромний характер даної патології визначає різноманіття клінічних проявів, в тому числі високий ризик виникнення стоматологічної патології. При ДЦП ушкоджуються кіркові, підкіркові, ство- лові структури головного мозку. Порушуються функції організму: функції м'язів, рухів, прийому їжі тощо, вплив яких на формування зубощелепних аномалій загальновідомий, як і поєднання морфологічних порушень розвитку зубощелепної системи з міофункціональними порушеннями, які роблять зубощелепно-лицевий комплекс нестійким до фізіологічних навантажень. Наприклад, формування рухового стереотипу, становлення у здорової дитини мовних функцій мають закономірності. Якщо у здорової дитини лепет вже достатньо сформований і вдосконалюється функція дихання, то у дітей з ДЦП у цей період відзначаються порушення тонусу м'язів артикуляції, обмеження довільних рухів язика і губ, оральні синкінезії, утруднення процесу годування. З цього випливає, що моторні порушення при ДЦП стосуються не лише кінцівок і тулуба, а й щелепно-лицьової ділянки. При цьому у дітей із ДЦП уповільнено формування рухових функцій, порушено координацію тонких, диференційо- ваних рухів, що призводить до неможливості правильного догляду за порожниною рота у таких дітей. Мета дослідження. Вивчення особливостей клінічних проявів дитячого церебрального паралічу в порожнині рота у дітей. Методи дослідження. Аналіз та узагальнення літературних даних, систематизація інформації про виявлені зміни стану порожнини рота у дітей з ДЦП. Наукова новизна. Вивчення та систематизація причинно-наслідкових зв′язків розвитку основних стоматологічних захворювань та їх залежність від вираженості неврологічної симптоматики дозволить розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів, що призведе до поліпшення якості життя дітей з ДЦП. Висновки. У дітей, які страждають на ДЦП, відзначається стійка тенденція до підвищення частоти та інтенсивності каріозних уражень, помірно виражені запальні явища в пародонті. Найбільш важка зубощелепна патологія найчастіше спостерігається у дітей, які мають мовленнєві порушення. Діти з ДЦП мають підвищений ризик розвитку стоматологічних хвороб, що зумовлюється характером основного й супутніх захворювань, і тому потребують особливої уваги з боку лікаря-стоматолога щодо своєчасного проведення лікувально-профілактичних заходів із врахуванням перебігу неврологічного захворювання.