Вплив аторвастатину та піоглітазону на системне запалення при атеротромботичних гемісферальних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Нами вивчений вплив постінсультного прийому піоглітазону (30 мг на добу) і аторвастатину (20 і 40 мг на добу) протягом 90 днів на стан системного запалення при ішемічних атеротромботичних гемісферальних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням ІІ ступеня. Прийом піоглітазону та аторвастатину достовірно знижує інтенсивність постішемічної запальної відповіді при атеротромботичних гемісферальних інсультах (у вигляді зниження рівнів С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлини-а, моноцитарного хе-моатрактивного протеїну-1, інтерлейкіну-6 у сироватці крові). Спостерігається дозозалежний ефект використання аторвастатину щодо зниження деяких маркерів постішемічної запальної відповіді (С-реактивного протеїну, моноцитарного хемоатрактивного протеїну-1) у пацієнтів з абдомінальним ожирінням ІІ ступеня. Як піоглітазон, так і аторвастатин знижують рівень хронічного системного запалення у відновному постінсуль-тному періоді, що може мати певне значення у вторинній профілактиці атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальним ожирінням ІІ ступеня.

Опис

Ключові слова

ішемічний атеротромботичний інсульт,, абдомінальне ожиріння, аторвастатин, піоглітазон, постішемічна запальна відповідь

Бібліографічний опис

Дельва М. Ю. Вплив аторвастатину та піоглітазону на системне запалення при атеротромботичних гемісферальних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням / М. Ю. Дельва // Вісник проблем біології та медицини. – 2013 – Т. 2, № 2 (101). – С. 91–96.