Зміни клінічних показників у рубцевозмінених тканинах на різних стадіях формування їх у разі застосування кріоекстракту плаценти на інтраопераційному етапі

Ескіз недоступний

Дата

2021-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : “Книга-плюс"

Анотація

Існує безліч наукових праць, що стосуються профілактики патологічних рубців, але жодна з методик не може давати стовідсотковий результат формування нормотрофічного рубця. Тому ця проблема з кожним роком стає дедалі актуальнішою через збільшення кількості звернень пацієнтів із цією проблемою.
Существует множество научных работ, касающихся профилактики патологических рубцов, но ни одна из методик не может давать стопроцентный результат формирования нормотрофического рубца. Поэтому эта проблема с каждым годом становится все более актуальной из-за увеличения количества обращений пациентов с этой проблемой.
There are many scientific papers on the prevention of pathological scars, but none of the methods can give a 100% result in the formation of normotrophic scar. Therefore, this problem is becoming more relevant every year due to the increasing number of patients with this problem.

Опис

Ключові слова

клінічні показники, рубцевозмінені тканини, кріоекстракт плаценти, клинические показатели, рубцевозмененные ткани, криоэкстракт плаценты, clinical indicators, scar tissue, cryoextract of the placenta

Бібліографічний опис

Торопов О. А. Зміни клінічних показників у рубцевозмінених тканинах на різних стадіях формування їх у разі застосування кріоекстракту плаценти на інтраопераційному етапі / О. А. Торопов // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої 100-річчю стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 18–19 березня 2021 р., м. Київ. – Київ : Книга-плюс, 2021. – С. 385–386.