Моніторинг раневого процесу тканин передньої черевної стінки за допомогою дистанційної інфрачервоної термометрії

Ескіз недоступний

Дата

2017-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»

Анотація

Запропоновано спосіб діагностики місцевих післяопераційних ускладнень в ранньому післяопераційному періоді за допомогою дистанційної інфрачервоної термометрії, шляхом порівняння місцевої температури симетричних зон хірургічного втручання між собою, показниками фонової температури та доопераційними локальними термометричними параметрами. Проведено аналіз термометричних особливостей тканин передньої черевної стінки у 37 пацієнтів з неускладненим рановим перебігом та 29 хворих з різними місцевими післяопераційними ускладненнями. За рахунок побудованих термометричних кривих та надання термометричних характеристик топографоанатомічним ділянкам передньої черевної стінки, встановлені прогностичні критерії розвитку ускладненого раневого процесу; The method of diagnosing local postoperative complications in the early postoperative period with the help of remote infrared thermometry is proposed, by comparing the local temperature of the symmetric zones of surgical intervention among themselves, the parameters of the background temperature and the preoperative local thermometric parameters. The analysis of thermometric features of abdominal wall tissues in 37 patients with uncomplicated course and 29 patients with various local postoperative complications was carried out. The constructed thermometric curves and the provision of thermometric characteristics to the topographic anatomical areas of the anterior abdominal wall, established prognostic criteria for the development of a complicated wound process.

Опис

Ключові слова

інфрачервона термометрія, ранові ускладнення, передня черевна стінка, infrared thermometry, wound complications, anterior abdominal wall

Бібліографічний опис

Моніторинг раневого процесу тканин передньої черевної стінки за допомогою дистанційної інфрачервоної термометрії / В. С. Драбовський, С. В. Малик, Д. С. Аветіков, В. В. Микитченко // Сучасні медичні технології. – 2017. – № 4 (35). – С. 26–29.