Спосіб консервативного лікування келоїдних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї

Анотація

Спосіб консервативного лікування келоїдних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї, що включає внутрішньорубцеве введення кортикостероїду, який відрізняється тим, що як кортикостероїд використовують препарат "Флостерон" до 2 мл один раз на тиждень впродовж 7 відвідувань та додатково, за допомогою ультрафонофорезу, вводять протирубцевий гель "Контрактубекс" два рази на тиждень курсом 12 відвідувань. ; Способ консервативного лечения келоидных рубцов, локализованные в области головы и шеи, включая внутришньорубцеве введение ГКС, который отличается тем, что как ГКС используют препарат "Флостерон" до 2 мл один раз в неделю в течение 7 посещений и дополнительно, с помощью ультрафонофорезу, вводят протирубцевий гель "Контрактубекс" два раза в неделю курсом 12 посещений. ; A method of conservative treatment of keloid scars located in the head and neck region, which includes the intragastric administration of a corticosteroid, characterized in that as a corticosteroid, the "Floosterone" preparation is used up to 2 ml once a week for 7 visits, and additionally, by ultraphonophorez, enter anti-rupture gel "Kontraktubex" twice a week course 12 visits.

Опис

Ключові слова

лікування, келоїдний рубець, голова та шия, лечение, келоидный рубец, голова и шея, treatment, keloid scar, head and neck

Бібліографічний опис

Патент 44539 UA, МПК A61K 47/48 (2009) A61K 47/48 (2009) Спосіб консервативного лікування келоїдних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї / Аветіков Д. С., Ставицький С. О., Скрипник В. М. ; заявник ВДНЗУ УМСА. — № u 200903435 ; заявл. 10.04.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл.№ 19, 2009 р.