Покращення інтегрованого вивчення клінічної імунології

Анотація

Знання з імунології широко використовуються майже в усіх галузях медицини. Гостро актуальним залишається створення умов для покращення її вивчення: видання нових посібників, повноцінне використання інтернет-ресурсу і наявність клінічної й лабораторної баз.
Immunology knowledge is widely used in almost every field of medicine. Therefore, it is extremely important to create the conditions for improving its study: the publication of new manuals, the use of online resources and the existence of clinical and laboratory facilities.

Опис

Ключові слова

клінічна імунологія, інтеграційність, вивчення, clinical immunology, integration, study

Бібліографічний опис

Ляховський В. І. Покращення інтегрованого вивчення клінічної імунології / В. І. Ляховський, Р. В. Луценко, Н. В. Ляховська // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 133–135.