Оцінка порушень профілю цитокінів у віл-інфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит С або ко-інфекцію ВІЛ/ХГС

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ООО " ИНЦ "Лікарська справа"

Анотація

Всього профіль цитокінів досліджений у сироватці крові 107 пацієнтів, з них 35 ВІЛ- інфікованих, 36 хворих на хронічний гепатит С (ХГС) і 36 - на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС. У хворих на ХГС виявлено достовірне зниження порівняно з контролем, рівня ІЛ-2, збільшення вмісту ФНП-а, ІЛ-10, ІЛ-8, ІЛ-1Р, ІЛ-6, TGF-b1. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів відзначене достовірне зниження, порівняно з таким у контролі, рівня ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-1Р, збільшення ІЛ-10 ФНП-а, TGF-b1. При ко-інфекції (ВІЛ/ХГС) встановлено достовірне зниження, порівняно з таким у контролі, рівня ІЛ-2, підвищення ІЛ-6, ІЛ-10, ФНП-а, ІЛ-ір. Найбільш виражене порушення вмісту цитокінів характерні для хворих на ХГС (і = 36,14; Р < 0,001), що перевищує аналогічні показники ко-інфікованих пацієнтів - в 1,21 разу (і = 29,8; Р < 0,001), ВІЛ-інфекції - в 1,45 разу (і = 24,9; Р < 0,001); Всего цитокиновый профиль исследован в сыворотке крови 107 пациентов, из них 35 ВИЧ- инфицированных лиц, 36 больных хроническим гепатитом С (ХГС) и 36 - ко-инфекцией ВИЧ/ ХГС. У больных ХГС выявлено достоверное снижение, в сравнении с контролем, уровня интерлейкина (ИЛ)-2 и увеличение содержания ФНО-а, ИЛ-10, ИЛ-8, ИЛ-1Р, ИЛ-6, TGF-b1. У ВИЧ-инфицированных лиц отмечено достоверное снижение, в сравнении с контролем, уровня ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-ip и увеличение содержания ИЛ-10, ФНП-а, TGF-b1. У больных коинфекцией ВИЧ/ХГС установлено достоверное снижение, в сравнении с контролем, уровня ИЛ-2, повышение уровня ИЛ-6, ИЛ-10, ФНП-а, ИЛ-1р. Наиболее выраженное нарушение со-держания цитокинов обнаружено у больных ХГС (t = 36,14; Р < 0,001), которое превышало аналогичные показатели больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС в 1,21 раза (t = 29,8; Р < 0,001) и ВИЧ-инфицированных лиц - в 1,45 раза (t = 24,9; Р < 0,001); The study of cytokine profile of blood was performed in 107 patients, including: 35 HIV-positive individuals, 36 patients with chronic hepatitis C (CHC) and 36 - co-infected with HIV/HCV. In the patients with CHC identified reduction of the level of IL-2 and increase TNF-а, IL-10, IL-8, IL-1 p, IL-6, TGF-b1. In HIV-positive individuals significant reduction in serum IL-2, IL-6, IL-1 p and increases IL-10, TNF-а, TGF-b1 values were observed. In the patients co-infected with HIV/ HCV identified reduction of IL-2 and increase IL-6, TNF-а, IL-10, IL-1 p contents. The most significant manifestations of disorders of cytokine profile were observed in patients with CHC (t = 36,14; Р < 0,001), that exceed a specified changes in patients co-infected with HIV/HCV 1,21 times (t = 29,8; Р < 0,001), and HIV-infected individuals 1,45 times (t = 24,9; Р < 0,001).

Опис

Ключові слова

хронічний гепатит С, ВІЛ-інфекція, ко-інфекція ВІЛ/ХГС, цитокіни, хронический гепатит С, ВИЧ-инфекция, ко-инфекция ВИЧ/ХГС, цитокины, chronic hepatitis C, HIV-infection, HIV/HCV co-infection, cytokines

Бібліографічний опис

Оцінка порушень профілю цитокінів у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит С або ко-інфекцію ВІЛ/ХГС / К. В. Юрко, В. М. Козько, Г. О. Соломенник [та ін.] // Врачебное дело. ‒ 2016.‒ № 7–8 (1140). ‒ С. 80‒84.