Лікувальний ефект застосування мазі альтанової та альтану при спонтанному пародонтиті у щурів (морфологічне дослідження)

Ескіз недоступний

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Асоціація стоматологів України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Анотація

Мета роботи – дослідити морфологічні зміни у тканинах пародонта щурів із спонтанним пародонтитом (СП) при комбінованому застосуванні МА та альтану. Експерименти виконані на 49 статевозрілих білих щурах. Результати морфологічного дослідження свідчать про виразну пародонтопротекторну дію препаратів альтану, яка пов’язана з їх протизапальними, антиоксидантними і мембраностабілізувальними властивостями. Вищезазначене обгрунтовує доцільність подальшого вивчення мазі альтанової та альтану з метою їх впровадження в стоматологічну практику; Цель работы – исследовать морфологические изменения в тканях пародонта крыс со спонтанным пародонтитом (СП) при комбинированном применении МА и альтану. Эксперименты выполнены на 49 половозрелых белых крысах. Результаты морфологического исследования свидетельствуют о выразительную пародонтопротекторное действие препаратов альтану, которая связана с их противовоспалительными, антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами. Вышеупомянутое обосновывает целесообразность дальнейшего изучения мази альтановой и альтану с целью их внедрения в стоматологическую практику.

Опис

Ключові слова

мазь альтанова, пародонтит, мазь альтановая, пародонтит

Бібліографічний опис

Литовченко І. Ю. Лікувальний ефект застосування мазі альтанової та альтану при спонтанному пародонтиті у щурів (морфологічне дослідження) / І. Ю. Литовченко, С. Ю. Чечотіна, Т. О. Дев’яткіна // Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології : матеріали II (IX) з’їзду Асоціації стоматологів України, Київ, 1–3 січня 2004 р. – Київ : Книга плюс, 2004. – С. 237–238.