Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні клінічного мислення студента

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Для лікаря важливо мати не лише високий рівень теоретичної підготовки, а й досконало володіти практичними навиками та вміннями. Організація навчального процесу кафедри гістології, цитології та ембріології максимально направлена на орієнтацію студентів до їх майбутньої практичної діяльності, на розвиток у них практичного мислення, на підготовку спеціалістів високого професійного рівня, здатних в майбутньому діагностувати хвороби, успішно їх лікувати та планувати дієві заходи щодо їх профілактики; Для врача важно иметь не только высокий уровень теоретической подготовки, но и в совершенстве владеть практическими навыками и умениями. Организация учебного процесса кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии максимально направлена на ориентацию студентов к их будущей практической деятельности, на развитие у них практического мышления, на подготовку специалистов высокого профессионального уровня, способных в будущем диагностировать болезни, успешно их лечить и планировать действенные меры по их профилактике; For the doctor is not only important to have a high academic level, but also fully own skills and abilities. The process of implementing Department of Histology, Cytology and Embryology, as indicated orientation of students to practical work in the development of their clinical thinking, learning in a professional manner, which can diagnose the disease in the future, treat them well and to plan effective prevention.

Опис

Ключові слова

міждисциплінарна інтеграція, гістологія, цитологія, ембріологія, клінічне мислення, навчальний процес, междисциплинарная интеграция, гистология, цитология, эмбриология, клиническое мышление, учебный процесс, interdisciplinary integration, histology, cytology, embryology, clinical reasoning, learning process

Бібліографічний опис

Лисаченко О. Д. Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні клінічного мислення студента // Вісник проблем біології та медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 2 (95). – С. 133–135.