Актуальні проблеми викладання в сучасній медичній освіті в Україні

Анотація

Опис

Ключові слова

навчальний процес

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми викладання в сучасній медичній освіті в Україні / О. В. Муравльова, І. Л. Дворник, З. О. Шаєнко [та ін.] // Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : збірка тез та статей наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19–20 жовтня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 116–117.