Якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом на фоні лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Асоційована із станом здоров’я якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА) є важливим орієнтиром і кінцевою точкою якості терапії. Незважаючи на значну клінічну ефективність традиційної низькодозової терапії глюкокортикоїдами і метотрексатом, особливо на виразність ексудативного компоненту артриту, інші аспекти цієї важкої хвороби (втом-люваність, позасуглобові прояви, ускладнення стандартного лікування і власне самого захворювання) обумовлюють вкрай погану якість життя пацієнтів із РА. Метою роботи була оцінка впливу на якість життя пацієнтів із РА додавання до стандартної терапії інгібіторів ФНП (адалімумаб, етанерцепт та інфліксімаб). Було здійснено аналіз медичної документації 32 пацієнтів із РА, які через низьку ефективність стандартних засобів, отримували в додаток лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини. Оцінка якості життя здійснювалася за допомогою опитувальників SF-36 і HAQ II на початку і через 3 місяці застосування інгібіторів ФНП. Стандартизовані опитувальники дозволяють у числовому еквіваленті відобразити ступінь невідповідності поточної суб’єктивної оцінки деяких параметрів якості життя уявленню пацієнта про «ідеальний стан» за умови гіпотетичної відсутності захворювання.

Опис

Ключові слова

ревматоїдний артрит, якість життя

Бібліографічний опис

Якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом на фоні лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини / А. М. Степаненко, І. І. Бібліва, О. В. Монастирський [ та ін.] ; наук. керівник : Г. В. Волченко // Актуальні питання клінічної медицини : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, 23 травня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 90–92.