Актуальні питання клінічної медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 87
 • Документ
  Особливості гемоциркуляції в фето-плацентарному комплексі у вагітних, що палять
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Касьян, О. А.; Кальчева, К. В.; Казирод, В. В.; Бражник, А. С.; Чамата, К. Г.; Ліхачов, Володимир Костянтинович
  Актуальність теми. Одним із суттєвих факторів ризику порушень кровоплину у фето-плацентарному комплексі є тютюнопаління. Відмова від паління дозволяє запобігти багатьом ускладненням вагітності як для матері, так і для плода. Мета. Виявити особливості гемодинаміки у системі «мати-плацента плід» у вагітних, які палять, оцінюючи матково-плацентарний, фетоплацентарний та плодовий кровоплин. Провести аналіз фізіологічних показників ультразвукової доплерометрії. Матеріали і методи дослідження. Обстежено 60 вагітних в терміні гестації 32-34 тижні. Група вагітних, що палять, включала 40 жінок, а група вагітних, які не палять, - 20 жінок. Ультразвукову і фето- та плацентометрію, доплерометрію судин матки та пуповини виконували на ультразвукових апаратах ALOKA SSD-650.
 • Документ
  Контамінація мікрофлори порожнини рота, як причина вентилятор-асоційованої пневмонії у хворих, яким проводиться штучна вентиляція легень
  (2019) Янушевський, Микола Олегович; Дейнеко, В. В.; Могильник, Антон Ігорович
  Вентилятор-асоційована пневмонія (ВАП) є окремою формою госпітальної пневмонії і визначається як пневмонія, яка виникла через 48 год від початку штучної вентиляції легень (ШВЛ) через відсутність легеневої інфекції на момент інтубації трахеї. Частота ВАП у дорослих пацієнтів, яким проводиться ШВЛ в 6-21 рази вища, ніж у пацієнтів із іншими формами госпітальних пневмоній і складає 18-70%. Механізмами розвитку ВАП вважають транслокацію госпітальної флори в дихальні шляхи через аспірацію секрету ротоглотки і нестерильного шлункового вмісту, інгаляції контамінованого аерозолю, гематогенного поширення мікро -організмів, безпосередню мікробну міграцію в дихальні шляхи. Мета дослідження: визначення причини ВАП у хворих, яким проводиться ШВЛ. Матеріали та методи: проведений аналіз 150 досліджень мікробіологічного матеріалу з ротової порожнини і трахеобронхіального дерева (ТБД) у хворих, які перебували у ВАІТ Полтавської обласної клінічної лікарні, з приводу дихальної недостатності, яким проводилась ШВЛ. Всім пацієнтам ВАІТ, для організації респіраторної терапії, була застосована пролонгована ендотрахеальна інтубація.
 • Документ
  Досвід лікування хронічного періодонтиту тимчасових зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шевцова, К. В.; Кучеренко, Т. В.; Шешукова, Ольга Вікторівна; Труфанова, Валентина Петрівна
  Проблема карієсу зубів і дотепер залишається серйозною медичною та соціальною проблемою не лише для України, а для багатьох країн світу Висока поширеність ускладненого карієсу, як тимчасових, так і постійних зубів, свідчить про недостатньо ефективну стоматологічну профілактику в цілому та недосконалі методи лікування карієсу
 • Документ
  Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на виразкову хворобу шлунка
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Чорнобай, А. Ю.; Штефан, І. С.; Адаменко, Я. М.; Семака, Г. В.; Гирилюк, С. В.; Сорока, В. І.; Усик, К. С.; Кітура, Оксана Євгенівна
  Актуальність. Згідно з останніми даними, в Україні на сьогоднішній день зберігається тенденція до зростання захворюваності на виразкову хворобу шлунка (ВХШ). Ефективність терапії і перебіг ВХШ, великою мірою залежить від комплаєнсу лікаря і пацієнта. Доведено, що психоемоційний статус хворих має значний вплив на формування терапевтичної співпраці між лікарем і пацієнтом. Мета роботи. Оцінити якість життя (ЯЖ) та ступінь вираженості тривожних розладів у хворих на ВХШ. Матеріали та методи дослідження. В дослідження було включено 34 хворих на ВХШ, з них 18 жінок та 16 чоловіків. Середній вік склав 52,4±8,4 роки, тривалість захворювання – 1,5 ± 0,9 роки. Контрольну групу склали 20 здорових осіб, рандомізованих за віком та статтю.
 • Документ
  Вплив порушень білковосинтезуючої функції ендометрію на перебіг вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Чернова, Т. Р.; Костенко, О. М.; Тимчук, Наталія Іванівна; Кордиш, С. П.; Татар, Л. Ф.; Тарановська, Олена Олексіївна
  Багато дослідників вважають хронічний ендометрит (ХЕ) причиною жіночого непліддя та невиношування вагітності в ранні терміни і пов’язують це не стільки з морфологічними змінами ендометрію, скільки з пригніченням його здатності до синтезу α-2 мікроглобуліну фертильності (АМГФ). Цей специфічний білок, рівень якого стрімко зростає у ІІ фазі менструального циклу та на початку вагітності, сприяє інвазивним якостям трофобласту і чинить протективний вплив на гестаційний процес. Мета. Дослідити сироватковий рівень АМГФ у жінок, які мали ХЕ в анамнезі, та з’ясувати його вплив на перебіг їх вагітності в І та ІІ триместрі. Матеріал і методи дослідження. В 6-8 та 16-18 тижнів гестації проведене визначення сироваткового рівня АМГФ за допомогою тест-ситеми «Фертитест–М» 20 здоровим вагітним з необтяженим анамнезом (група контролю (ГК) та 33 вагітним, які до настання вагітності мали ХЕ (основна група).
 • Документ
  Особливості гострого гнійного паранефриту необструктивного генезу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шудря, Д. В.; Бараннік, Ф. В.; Власов, Я. В.; Саричев, Леонід Петрович
  Вступ. З удосконаленням методів візуалізації та впровадженням у клінічну практику сучасних лікувальних технологій відкриваються нові перспективи лікування гострих гнійних уражень паранефрію. Мета дослідження. Вивчення особливостей лікувальної тактики при гострому гнійному паранефриті необструктивного генезу. Матеріали і методи. Проведений аналіз лікування 73 хворих, в урологічному відділенні КП «ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського» ПОР в 1999-2018 рр. з приводу гострих гнійних уражень паранефрію. Вік пацієнтів 21-85 років (47,9±4,7 років). Чоловіків було 39 (54,2%), жінок – 34 (45,8%). Виходячи з рекомендацій ЄАУ, для стартової терапії застосовувались препарати, чутливість уропатогенів до яких наближалась до 90%. Черезшкірне пункційне дренування гнійного вогнища виконувалось під загальним знеболюванням, УЗ наведенням, за технікою Сельдінгера. Результати. На відміну від загальноприйнятого уявлення, що гнійний процес частіше поширюється на паранефрій із ураженої нирки, у 52 хворих (71,2%) паранефральний абсцес розвився без обструктивної нефро-патії, у 21 хворого (28,8%) - на фоні обструктивної нефропатії.
 • Документ
  Застосування інтенсивного світового випромінювання у хворих на еритематозно-телеангіектатичну форму розацеа
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Юднікова, М. С.; Васильєва, Катерина Володимирівна
  Однією з актуальних проблем сучасної дерматології є розацеа – мультифакториальне захворювання з хронічним рецидивуючим характером перебігу, що переважно вражає шкіру обличчя. Своєчасне виявлення захворювання та лікування на ранніх стадіях значно підвищує процент виліковності та тривалої ремісії. За мету було поставлено оцінювання ефективністі лікування хворих єритематозно-телеангіектатічною формою розацеа (I стадія захворювання) лазерним коагулятором з урахуванням калібру уражених судин. Була проведена терапія універсальним лазерним коагулятором «Ліка хірург М» довжиною хвилі 520 нм, у непреривному режимі (режим «НО-РМА»),тривалість імпульсу 0,1-0,2 сек, потужність випромінювання 0,8 – 1,5 Вт, за допомогою спеціальної насадки 16 хворим (10 жінкам і 6 чоловікам) у віці від 28 до 42 років з еритематозно-телеангіектатічною формою розацеа.
 • Документ
  Дисбіотичні аспекти підтримуючої терапії у хворих з кандидозними стоматитами
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Черненко, К. О.; Ковальський, Л. Б.; Беда, В. В.; Ступак, Олена Павлівна
  Актуальність дослідження обумовлена тим, що розповсюдженість захворювань, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, в тому числі і дріжджеподібними грибами роду Candida невпинно зростає з кожним роком. Це зумовлено нераціональним та неконтрольованим використанням в медицині антибіотиків, антисептиків, гормональних препаратів, зниженням імунологічної реактивності організму у хворих, що призводить до посиленого розмноження грибів роду Candida, на тлі стрімкого зниження кількості пробіотичної мікрофлори, розвитку дисбіозу та кандидозу. До теперішнього часу, незважаючи на широкий вибір медикаментозних препаратів, лікування кандидозних стоматитів у лікарів-стоматологів викликає значні труднощі. Це, на нашу думку, пов’язано з толерантністю грибів роду Candida до традиційних протигрибкових препаратів, зниженням імунологічної реактивності організму, відсутністю ефективних схем лікування та профілактики кандидозних стоматитів у хворих з використанням імунобіологічних (бактеріальних) препаратів, відсутністю схем підтримуючої терапії для запобігання рецидивів захворювання та закріплення результатів лікування.
 • Документ
  Demodex-асоційовані дерматози
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Філоненко, Г. С.; Дудченко, Микола Олексійович
  Папулопустулезні дерматози, основною локалізацією яких є шкіра обличчя (акне, розацеа, періоральний дерматит, себорейний дерматит), залишаються актуальною проблемою в дерматовенерології. Серед різних причин виникнення цих захворювань певна роль відводиться паразитарній теорії. Відповідно до неї, формування папул і пустул на шкірі обличчя сприяє кліщ-железниця (Demodex). Мета. Вивчення клінічних особливостей прояву демодекс-асоційованих дерматозів обличчя, а також оцінка ефективності протипаразитарних місцевих засобів у пацієнтів з лабораторним підтвердженням наявності кліщів роду Demodex. Під спостереженням перебувало 60 пацієнтів (20 чоловіків і 40 жінка) у віці від 18 до 70 років з діагнозами: розацеа - 16, себорейний дерматит - 20, періоральний дерматит - 12, акне - 12. Для дослідження підбиралися пацієнти з тривалістю захворювання понад 2 місяців і з переважною локалізацією висипань на обличчі.
 • Документ
  Ефективність лікування хронічного простого пульпіту тимчасових різців вітальним методом з реставрацією
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Точилін, М. В.; Баратинський, П. П.; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Удальцова-Гродзинська, Кристина Олександрівна
  Сучасна тенденція високотехнологічного лікування тимчасових зубів – досягнення високих естетичних результатів як для постійних, включаючи ендодонтію та реставрацію. Переважним методом лікування хронічного простого пульпіту тимчасових зубів у педіатричній стоматології є ампутація або пульпотомія (щоб уникнути складної роботи у кореневих каналах). Але прогноз при використанні різних матеріалів для прямого покриття пульпи дуже різниться. Прогноз для реставрації цих зубів, відповідно, пов’язаний з ендодонтичним. Мета роботи: аналіз тематичної літератури та клінічного випадку лікування хронічного простого пульпіту верхніх тимчасових різців з їх прямою реставрацією у пацієнта 3,5 років, шляхом спостереження протягом 3 років, для вирішення питання про оптимальний метод.
 • Документ
  Лікування кореневого каналу за одне відвідування
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Торопов, Олександр Анатолійович; Вельбой, О. М.; Хміль, Тетяна Андріївна
  Сучасні досягнення науки і практики в ендодонтії дозволяють проводити лікування ускладненого карієсу в одне відвідування. Зі збільшенням кількості відвідувань при ендодонтичному лікуванні зубів зростає ризик виникнення таких ускладнень як перелом інструментарію, перфорація кореневого каналу, забруднення системи кореневих каналів мікрофлорою ротової порожнини, неповне проходження кореневого каналу. Мета роботи: за допомогою порівняльної характеристики клінічних випадків визначити недоліки і переваги лікування кореневого каналу за одне відвідування. Односеансне ендодонтичне лікування ми проводили під знеболюванням при пульпітах та при хронічних формах періодонтитів (особливо при наявності норицевого ходу, добре прохідних кореневих каналах).
 • Документ
  Особливості клініко-неврологічних порушень, рівню стресової глікемії в пацієнтів у гострому періоді ішемічного інсульту залежно від півкульної локалізації вогнища ішемії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ткаченко-Радогуз, Тетяна Василівна; Литвиненко, Наталія Володимирівна
  Гостра церебральна патологія та її найпоширеніша форма – ішемічній інсульт (ІІ) на теперішньому етапі є актуальною медико-соціальною проблемою, оскільки займає провідне місце в структурі захворюваності, інвалідизації та смертності населення. Метою роботи стало виявити особливості клініко-неврологічних порушень, рівень стресової глікемії в пацієнтів у гострому періоді ІІ залежно від півкульної локалізації вогнища ішемії. Було обстежено 38 пацієнтів, віком від 50 до 72 років (середній вік 61,8±1,0 років) у гострому періоді перебігу ІІ, в яких була виявлена гіперглікемія (на момент поступлення рівень глюкози крові більше 7,0 ммоль/л з подальшою нормалізацією впродовж 72 годин).
 • Документ
  Аналіз шкали самопочуття пацієнта, визначення ступеню і клінічних особливостей проявів окремих немоторних симптомів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ткаченко-Радогуз, Тетяна Василівна; Чернуха, А. В.; Танько, І. В.; Бражник, О. С.; Савлучинська, Б. С.; Таряник, Катерина Анатоліївна
  Хвороба Паркінсона – мультисистемне прогресуюче неврологічне за-хворювання, пов’язане з дегенерацією дофамінергічних нейронів чорної субстанції і широким клінічним спектром рухових і немоторних розладів. Немоторні симптоми супроводжують всі стадії хвороби Паркінсона, будучи провідними факторами, що впливають на якість життя пацієнта (Нодель М. Р., 2008, Chaudhuri K. R., 2015, PoeweW., 2013). Традиційне уявлення про хворобу Паркінсона, як про захворювання переважно рухової сфери, в основі якого лежить ізольоване ураження дофамінергічної системи, в останнє десятиліття зазнало значній корекції. Немоторні симптоми знаходяться в фокусі активної уваги в зв’язку з узагальненням результатів чисельних клінічних досліджень, згідно з яких, нерідко домінують в клінічній картині, значно погіршують прогноз перебігу захворювання (Tolosa E., 2012, Schapira A., 2015). До основних немоторних симптомів відносять: нервово-психічні розлади (емоційно-тривожні, когнітивні, психотичні, поведінкові), порушення циклу неспання-сон, вегетативну дисфункцію, сенсорні розлади, втомлюваність та ін.). Деменція, депресія і психотична симптоматика є предикторами низької якості життя хворих незалежно від ступеня тяжкості рухових симптомів захворювання (Левін О. С., 2009, 2014, Головченко Ю. І., Слободин Т. М., 2016, Карабань І. М., 2017).
 • Документ
  Сучасні методи рентгендіагностики в ортодонтії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Сутуліна, А. Є.; Рудь, Юлія Володимирівна; Михайленко, І. М.; Обаіді, Авс.; Макарова, Олександра Миколаївна; Виженко, Євгеній Євгенович
  Цефалометричний аналіз в ортодонтії необхідний для постановки правильного діагнозу, складання плану лікування, а також контролю ефективності останнього. Звичайний цефалометричний аналіз в ортодонтії виконується на основі телерентгенограм (ТРГ) - рентгенографічного зні-мка черепа в профіль (в бічній проекції), на якому можна побачити зуби верхньої і нижньої щелеп, м'які і тверді тканини лицьового черепа. Цифровий знімок на основі ТРГ є двовимірним зображенням. Накладення тканинних структур на бічному знімку призводять до похибок у виявленні анатомічних точок на рентгенограмі, що на думку ряду авторів є основним джерелом помилок в цефалометрії. Однак, на сьогоднішній день пацієнту доступний і 3D цефалометричний аналіз. Це інноваційний метод, який проводиться на основі даних конусно-променевої комп`ютерної томографії (КПКТ). Він є більш інформативним і більш точним, ніж звичайний розрахунок ТРГ.
 • Документ
  Якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом на фоні лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Степаненко, А. М.; Бібліва, І. І.; Монастирський, О. В.; Онищенко, К . І.; Подстриганова, Ю. О.; Ткаченко, М. О.; Волченко, Григорій Вілійович
  Асоційована із станом здоров’я якість життя пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА) є важливим орієнтиром і кінцевою точкою якості терапії. Незважаючи на значну клінічну ефективність традиційної низькодозової терапії глюкокортикоїдами і метотрексатом, особливо на виразність ексудативного компоненту артриту, інші аспекти цієї важкої хвороби (втом-люваність, позасуглобові прояви, ускладнення стандартного лікування і власне самого захворювання) обумовлюють вкрай погану якість життя пацієнтів із РА. Метою роботи була оцінка впливу на якість життя пацієнтів із РА додавання до стандартної терапії інгібіторів ФНП (адалімумаб, етанерцепт та інфліксімаб). Було здійснено аналіз медичної документації 32 пацієнтів із РА, які через низьку ефективність стандартних засобів, отримували в додаток лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини. Оцінка якості життя здійснювалася за допомогою опитувальників SF-36 і HAQ II на початку і через 3 місяці застосування інгібіторів ФНП. Стандартизовані опитувальники дозволяють у числовому еквіваленті відобразити ступінь невідповідності поточної суб’єктивної оцінки деяких параметрів якості життя уявленню пацієнта про «ідеальний стан» за умови гіпотетичної відсутності захворювання.
 • Документ
  Комплексний підхід до лікування пацієнтів із ретенцією верхніх центральних різців, спричиненою надкомплектними зубами
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Стебловська, В. І.; Гуржій, Олена Вікторівна
  Надкомплектні зуби, як етіологічний чинник ретенції, зустрічаються у 7,05% від числа обстежених пацієнтів, і як правило локалізуються у фронтальній ділянці верхньої щелепи – 93,2%. Підставою для виявлення ретенованих постійних різців є клінічне та рентгенологічне дослідження. Лікування пацієнтів із ретенованими зуба-ми, спричиненими наявністю надкомплектних зубів, складне і довготривале від 8 місяців до 2,5 роки. Вибір схеми лікування залежить від віку хворого, глибини розташування зуба, наявності для нього місця в зубному ряді, ступеня формування кореня зуба. Надання комплексної допомоги передбачає поєднання хірургічного, апаратурного, функціонального і протетичного методів. Мета нашого дослідження – розробити алгоритм лікування пацієнтів із ретенцією центральних постійних різців верхньої щелепи, спричиненою надкомплектними зубами, в періодах змінного і постійного прикусу шляхом опрацювання власних підходів до лікування.
 • Документ
  Особливості надання стоматологічної допомоги дітям, які мають порушення рухового апарату
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Стасюк, Ю. А.; Шаханова, А. Є.; Асанова, А. М.; Падалка, Аліна Іванівна
  Одним із важких захворювань центральної нервової системи є дитячий церебральний параліч (ДЦП). У хворих на церебральний параліч спосте-рігається дисфункція рухової і м'язової систем, порушення координації руху, мови, затримка інтелектуального розвитку. Проблема надання сто-матологічної допомоги дітям, які мають порушення рухового апарату є актуальною як в Україні, так і за кордоном. Мета дослідження: провести аналіз даних літератури щодо особливос-тей надання стоматологічної допомоги дітям із дитячим церебральним паралічем. Стоматологічна допомога дітям, хворим на церебральний параліч надається в стоматологічних кабінетах психоневрологічних диспансерів та медичних реабілітаційних центрів, переважно під загальним інгаляційним наркозом. За рекомендаціями педіатра можна використовувати премедикацію.
 • Документ
  Особливості функціонального стану печінки у хворих на множинну мієлому
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Скрипник, Роман Ігорович; Островський, Владислав Леонідович; Маслова, Ганна Сергіївна
  Активна фаза множинної мієломи (ММ) може супроводжуватись порушеннями функціонального стану печінки, клінічні прояви яких маскуються симптомами онкогематологічного захворювання, що значно ускладнює своєчасну діагностику гепатотоксичних реакцій. Мета – проаналізувати характер порушень функціонального стану печінки у хворих на ММ в активній фазі. Матеріали і методи. Обстежено 22 хворих на ММ (IgG/kappa у 7 (31,8%) пацієнтів, IgG/lambda – у 2 (9,09%), IgA/kappa – у 8 (36,4%), IgA/lambda – у 3 (13,6%), IgM/kappa – у 1 (4,5%) і не секретуюча ММ у 1 (4,5%) хворих), із них 10 (45,5%) чоловіків і 12 (54,5%) жінок, середній вік склав 66,3±7,54 років. За класифікацією ISS (International stading system) у 9 (40,9%) пацієнтів діагностовано І стадію, у 8 (36,4%) – ІІ стадію, у 5 (22,7%) хворих – ІІІ стадію. Виявлено стан хворих за ECOG 0-1ст. у 18 (81,8%), 2ст. – у 4 (18,2%) пацієнтів. Оцінювали показники біохімічного аналізу крові (активність аланінової (АЛТ), аспарагінової (АСТ) амінотрансфераз, гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП), рівень загального білка, білірубіну, креатиніну та сечовини), коагулограми (фібриноген, протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)).
 • Документ
  Особливості цитокінового балансу тканин пародонта при генералізованому пародонтиті
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Силенко, Ганна Михайлівна; Силенко, Богдан Юрійович; Хребор, Марина Вікторівна
  Генералізований пародонтит (ГП) – найпоширеніший вид патології пародонта, особливо у другій половині життя людини. За результатами досліджень різних авторів поширеність хвороб пародонту досягає 98%. Однією з найважливіших етіологічних причин розвитку захворювання є мікробний чинник. Мета нашого дослідження – удосконалення діагностики й профілактики захворювань тканин пародонта у осіб з дефіцитом sIgA. Проведено дослідження 50 пацієнтів з захворюваннями тканин паро-донта віком від 20 до 65 років. У всіх обстежених вивчали соматичний та стоматологічний статуси. Для контролю створили групу з 10 осіб із клінічно здоровим пародонтом того ж віку. Для встановлення стану імунітету СОПР було проведено визначення рівня sIgA в ротовій рідині методом твердофазного ІФА.
 • Документ
  Ненaвмиснa інтрaоперaційнa гіпотермія: мехaнізми розвитку, оргaнізaція зaходів профілaктики
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Сизоненко, В. С.; Шкурупій, Дмитро Анатолійович
  Aктуaльність. В умовaх хірургічного втручaння і проведення знеболення через зміну структури термовтрaт і дію нaркозних зaсобів здaтність людини до підтримки темперaтурного гомеостaзу втрaчaється. Ненaвмиснa інтрaоперaційнa гіпотермія виникaє в 25-90% оперaтивних втручaнь, збільшуючи кількість периопреaційних усклaднень і підвищуючи терміни госпітaльного лікувaння. Недолікaми існуючих зaсобів профілaктики ненавмисної інтраопераційної гіпотермії є утруднення доступу до оперaційного поля, високa вaртість систем обігріву, створення нефізіологічного режиму зa межaми зони темперaтурного комфорту персонaлу оперaцінйих бригaд. Тому пошук доступних і ефективних шляхів підтримки інтрaоперaційної нормотермії у хірургічних пaцієнтів із збереженням комфортних виробничих умов для персонaлу оперaційних є aктуaльним з позиції ефективності оперaтивних втручaнь і профілaктики перио-перaційних усклaднень. Метa дослідження: оптимізaція зaстосувaння зaсобів профілaктики ненaвмисної інтрaперaційної гіпотермії з позиції бaлaнсу комфорту персонaлу і безпеки пaцієнтa.