Організація науково-методичної діяльності на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Анотація

У статті розглядаються питання вдосконалення організації науково-методичної діяльності в Полтавському державному медичному університеті (ПДМУ), які мають велике значення для забезпечення ефективності освітнього процесу
The article is dedicated to considering the issue of improvement of organization of scientific-methodological activity at Poltava State Medical University (PSMU) which has significant importance for ensuring the efficiency of studying process.

Опис

Ключові слова

стандарти вищої освіти, науково-методична діяльність, науково-педагогічні працівники, освітній процес, higher éducation standards, scientific-methodological activity, science and pédagogies teaching personnel, educational process

Бібліографічний опис

Організація науково-методичної діяльності на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів / О. В. Гуржій, П. М. Скрипников, С. В. Коломієць, О. Е. Бережна, В. І. Смаглюк, Л. М. Хавалкіна // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 58–59.