Folkloryzm w wychowaniu dziecka w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej

Ескіз недоступний

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

W niniejszym artykule podkreślony został wychowawczy walor folkloru, mianowicie walor różnicujący i adresujący w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej, czyli fenomenu upodabniania kulturowego, jaki wyraźnie zauważamy w dzisiejszym świecie.

Опис

Ключові слова

wychowanie, kultura, cywilizacja, folklor, unifikacja, folkloryzm

Бібліографічний опис

Boczar J. Folkloryzm w wychowaniu dziecka w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej / J. Boczar // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 39–44.