Вплив вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) на показники периферичної крові за умов гострої ішемії головного мозку у щурів

Ескіз недоступний

Дата

2001

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Метою нашого дослідження було вивчення впливу вітамінів-антиоксидантів А, Е, С і Р на показники периферичної крові за умов гострої ішемії головного мозку у щурів. Ішемію головного мозку у щурів викликали шляхом односторонньої перев'язки сонної артерії на 15 хв. Ця патологія не викликала зміни кількості еритроцитів та гемоглобіну, але призводила до гальмування ШОЕ, зменшення паличкоядерних нейтрофілів і моноцитів. Кількість сегментоядерних нейтрофілів і еозинофілів не змінилась, а лейкоцитів збільшилась. Прийом хомплексу вітамінів (vit А, Е, С, Р), напротязі 14 днів перед ішемією головного мозку у щурів призводив до зниження кількості еритроцитів, гемоглобіну та прискоренню ШОЕ, збільшенню паличкоядерних, сегментоядерних та еозинофілів периферичної крові.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ткаченко О. В. Вплив вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) на показники периферичної крові за умов гострої ішемії головного мозку у щурів / О. В. Ткаченко, О. А. Кисіль ; наук. керівник : Т. М. Запорожець // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. ювілейної студ. наук. конф. присвяч. 80-річчю УМСА, м. Полтава, 25 квітня 2001 р. – Полтава, 2001. – С. 57.