Лінгвокультурний простір країн Північної Африки

Ескіз недоступний

Дата

2019-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються історичні передумови та особливості мовної культури країн Північної Африки. Зокрема, розглядається проблема двомовності, що виникла у процесі взаємодії арабської літературної мови з місцевими говорами і формування територіальних діалектів, а також вплив західноєвропейських мов на мовну ситуацію у країнах північно-африканського регіону.

Опис

Ключові слова

Північна Африка, лінгвокультурний простір, діалект

Бібліографічний опис

Вечерок О. М. Лінгвокультурний простір країн Північної Африки / О. М. Вечерок // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей IV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 52–54.