Антична проблема справедливої відплати у драмі Сартра «Мухи»

Ескіз недоступний

Дата

1999

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бєляєва О. М. Антична проблема справедливої відплати у драмі Сартра «Мухи» / О. М. Бєляєва // Проблеми літературознавства : зб. наук. праць / pед. кол. Шляхова Н. М. (відпов. ред.), Сивокінь Г. М., Шпильова О. В. [та ін.]. – Одеса : Маяк, 1999. – С. 244–252.