Нейрофізіологічні основи навчання старшокласників

Ескіз недоступний

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Проведені дослідження дозволили встановити, що успішність навчання старшокла­сників знаходиться від рівня розвитку ФРНП та СНП, а також деяких показників пам'яті та уваги. Виявлено кореляційні зв’язки між властивостями основних нервових процесів у старшокласників з успішністю навчання, параметрами пам’яті і уваги. Учні, що мали вищи показники ФРНП та СНП, характеризувалися кращою успішністю навчання, пам’яттю та увагою. Старшокласники з низькою успішністю навчання характеризува­лися меншим рівнем розвитку рухливості, сили нервових процесів, пам'яті та уваги. Це свідчить про те, що в учбовому процесі для успішного оволодіння шкільної програми учнями з меншим рівнем рухливості і сили нервових процесів необхідно змінити мето­дику викладання, темп роботи та ін., т.ч. здійснювати індивідуальній підхід до навчан­ ня з урахуванням індивідуально-типологічних властивостей нервової системи учня.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Лизогуб І. В. Нейрофізіологічні основи навчання старшокласників / І. В. Лизогуб ; наук. керівник : З. К. Моргун // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 58-ої студентської наук. конф., м. Полтава, 24 квітня 2002 р. – Полтава, 2002. – С. 65.