Експериментальне обгрунтування хірургічного лікування дефектів кісткової тканини у тварин з експериментальним остеопорозом

Ескіз недоступний

Дата

2010-06-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Проведене дослідження на моделі остеопорозу у оваріоектомованих самок білих щурів свідчить про достовірний вплив остеопорозу на стан реакцій перекисного окислення ліпідів та метаболічних процесів. Хірургічне лікування дефектів кісткової ткнини щелеп у тварин з остеопорозом веде до більш високих знасчень показників ПОЛ та інгибіторів трипсина. Це підтверджує необхідність корекції метаболічних показників при осеогінгівопластиці дефектів кісткової тканини щелеп особливо при розвитку остеопорозу.
The researches carried out on the model of osteoporosis in ovariectomized female white rats have proved the reliable influence of osteoporosis on the state of lipid peroxidation and metabolic processes. The surgical treatment of bone defects leads to higher values of lipid peroxidation indices and trypsin inhibitor indices. It has confirmed the necessity in correction of metabolic indices under the surgical treatment of bone defects of jaws, especially in cases of osteoporosis development.

Опис

Ключові слова

хірургічне лікування, експериментальне обгрунтування, дефекти кісткової тканини, остеопороз, osteoporosis, metabolic indices, Desmo-ost

Бібліографічний опис

Шульженко О. Ю. Експериментальне обгрунтування хірургічного лікування дефектів кісткової тканини у тварин з експериментальним остеопорозом / О. Ю. Шульженко, Ю. І. Силенко, С. А. Чернявський // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, вип. 1. – С. 123–125.