Вдосконалення психолого-педагогічної компетентності викладача як умова підвищення якості професійної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Підвищення кваліфікації з педагогіки та психології є важливою ланкою безперервної професійної освіти викладачів, що стимулює їхнє професійне зростання. Воно створює умови для актуалізації професійно-психологічного потенціалу особистості, забезпечує соціальний захист фахівця, підвищуючи його конкурентоспроможність на ринку праці. Метою підвищення кваліфікації є зростання професіоналізму, яке може бути досягнуто у процесі вирішення наступних завдань: мотивування саморозвитку, самоосвіти, професійного зростання, кар’єри; підвищення компетентності (соціальної, психологічної, педагогічної, правової, спеціальної та ін.); розвиток психологічних властивостей, професійно важливих якостей; корекції професійних форм поведінки; розвиток аутокомпетентності (персональної компетентності) та коригування професійно-психологічного профілю педагога; забезпечення умов саморозвитку, самоосвіти та самовдосконалення особистості.

Опис

Ключові слова

підвищення кваліфікації, професійна компетентність

Бібліографічний опис

Вдосконалення психолого-педагогічної компетентності викладача як умова підвищення якості професійної освіти / І. В. Ксьонз, Є. М. Гриценко, Є. В. Пилипюк, О. В. Овчар // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Яремче - м. Івано-Франківськ, 22 вересня 2023 р. – Яремче ; Івано-Франківськ, 2023. – С. 108.