Загальна колагенолітична активність при пародонтиті та застосуванні мазі альтанової

Ескіз недоступний

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Представлено результати дослідження загальної колагенолітичної активності ясен, ротової рідини, сироватки крові у хворих з генералізованим пародонтитом; загальної колагенолітичної активності м'яких тканин пародонту, сироватки крові та коефіцієнт оголення коренів молярів у щурів із спонтанним пародонтитом і за умов його корекції альтановою маззю. Встановлено однотипний характер змін колагенолізу при спонтанному пародонтиті у тварин і в хворих, яка залежить від ступеня тяжкості пародонтиту. Альтанова мазь зменшує колагеноліз і покращує опорну функцію сполучної тканини пародонта; Представлены результаты исследования общей коллагенолитической активности десен, ротовой жидкости, сыворотки крови у больных генера-лизованным пародонтитом; общей коллагенолитической активности мягких тканей пародонта, сыворотки крови и коэффициент оголения корней моляров у крыс со спонтанным пародонтитом и в условиях его коррекции альтановой мазью. Установлен однотипный характер изменения коллагенолиза у животных со спонтанным пародонтитом и у больных, который зависит от степени тяжести пародонтита. Альтановая мазь уменьшает коллагенолиз и улучшает опорную функцию соединительной ткани пародонта; This paper represents the study of general collagenolytic activity of gums, stomatic fluid, blood serum of the patients with generalized parodontitis; general collagenolytic activity of soft tissues of parodontium, blood serum and exposure quotient of molar roots of rats with spontaneous parodontitis and under correction of this with altanum unguent. The same character of collagenolysis change of animals and of the patients with spontaneous parodontitis. This depends on severity level of parodontitis. Altanum unguent reduces collagenolysis and improves the support function of parodontium connective tissue.

Опис

Ключові слова

колагенолітична активність, пародонтит, мазь альтанова, коллагенолитическая активность, пародонтит, мазь альтанова, collagenolytic activity, parodontitis, altanum unguent

Бібліографічний опис

Чечотіна С. Ю. Загальна колагенолітична активність при пародонтиті та застосуванні мазі альтанової / С. Ю. Чечотіна, І. Ю. Литовченко, Т. О Дев’яткіна // Актутальні проблеми сучасної медицини. – 2002. – Т. 2, Вип. 2 (4). – С. 73‒75.