Спосіб об’єктивного оцінювання знань студентів у вищій медичній школі

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Запропоновано спосіб об'єктивізації оцінювання знань студентів методом нормалізації та ранжування по- точних балів, який забезпечує прозорість розрахунку і можливість публічного контролю на всіх етапах оцінювання.

Опис

Ключові слова

вища освіта, контроль знань, боротьба з корупцією

Бібліографічний опис

Спосіб об’єктивного оцінювання знань студентів у вищій медичній школі С. О. Гаєвський, М. М. Потяженко, Є. О. Величко, К. В. Васильєва, Т. О. Панасенко // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 41–42.