Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 170
 • Документ
  Можливості підвищення якості підготовки лікарів-стоматологів у післядипломній освіті
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Шевченко, Василь Кирилович; Мельник, Владислав Леонідович
  Комплексне використання нових інформаційних технологій, системного підходу, включаючи самостійну індивідуальну роботу, в післядипломній освіті лікарів-стоматологів сприяє розвитку їхніх здібностей, опануванню навичками самостійної роботи і самоконтролю засвоєних знань. Такий підхід спрямований на підвищення якості підготовки лікарів та її відповідності чинним державним і міжнародним стандартам.
 • Документ
  Актуальні питання і перспективи вдосконалення якості післядипломної підготовки лікарів терапевтичного профілю в сучасних умовах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Циганенко, Ірина Володимирівна; Овчаренко, Людмила Костянтинівна
  Проаналізовано проблеми післядипломної підготовки лікарів у сучасних умовах. Висвітлено шляхи розв’язання цих проблем з урахуванням вимог кадрових потреб реформування галузі охорони здоров’я України, законодавчо-нормативної бази реформування післядипломної медичної освіти України.
 • Документ
  Акцентологическая специфика русских имён в среде инофонов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Тукова, Тетяна Володимирівна; Тукова, Татьяна Владимировна
  В статье рассматриваются особенности русской акцентологической системы в сфере именных частей речи, необходимые для выработки навыков литературного произношения в специальной среде. Показана необходимость видения обучающимися системных особенностей русского ударения, тесно связанного с грамматической спецификой русского языка. Продемонстрирована смыслоразличительная функция русского ударения, детерминированная его разноместностью и подвижностью.
 • Документ
  Удосконалення якості підготовки студентів медичних навчальних закладів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Стороженко, Олексій Володимирович; Лігоненко, Олексій Вікторович; Шумейко, Ігор Анатолійович; Зубаха, Анатолій Борисович; Чорна, Ірина Олексіївна; Дігтяр, Ілля Іванович; Горб, Людмила Іванівна
  Стаття присвячена інтерактивному навчанню як одній із форм організації пізнавальної діяльності. Розглядаються різні підходи до визначення інтерактивного навчання і його сутності. Значну увагу приділено методам і технологіям особистісно-орієнтованого навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і студента.
 • Документ
  Оптимізація підготовки майбутніх лікарів з питань військової гігієни та гігієни надзвичайних ситуацій у структурі навчальної дисципліни «Гігієна та екологія»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Саргош, Оксана Дмитрівна; Катрушов, Олександр Васильович; Матвієнко, Таміла Миколаївна; Четверикова, Оксана Петрівна; Флока, Валерій Севаст’янович; Горбенко, Наталія Василівна
  Висвітлено питання вдосконалення організації та методичних підходів під час вивчення студентами-медиками військової гігієни та гігієни надзвичайних ситуацій. Показано, що зміни, які передбачають розширення вивчення дисципліни «Військова гігієна», зумовлені зовнішньополітичними чинниками і нестабільною ситуацією на Сході України.
 • Документ
  Важлива складова якісної підготовки майбутнього лікаря – вивчення медичної хімії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Непорада, Каріне Степанівна; Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Котвицька, Аліна Анатоліївна
  У статті висвітлені особливості викладання предмета «Медична хімія» як етапу професійної підготовки медичних кадрів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Розглянуто питання формування мотивації, впровадження активних методів навчання, оптимізації самостійної роботи.
 • Документ
  Актуальні питання підготовки лікарів-інтернів на сучасному етапі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Малик, Сергій Васильович; Челішвілі, Анатолій Леонідович; Лавренко, Дмитро Олександрович; Малик, Наталія Євгенівна
  Організації післядипломної освіти відводиться особлива роль у контексті підготовки грамотного лікаря. З цією метою в академії розроблено і протягом багатьох років використовується комплекс заходів, покликаних покращити навчання лікарів-інтернів шляхом активізації та підвищення відповідальності за свою роботу, залучення до науково-дослідної діяльності.
 • Документ
  Складові зниження якості підготовки лікарів: чи можна їх подолати?
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Катеренчук, Іван Петрович
  У роботі визначені складові, які вплинули на зниження якості підготовки лікарів у останнє десятиріччя, та окреслені подальші напрями оптимізації навчального процесу відповідно до сучасних міжнародних стандартів і національних здобутків.
 • Документ
  Використання інноваційних методів навчання на кафедрі хірургії № 1
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Нємченко, Іван Іванович; Ляховський, Віталій Іванович; Дудченко, Максим Олександрович; Ковальов, Олександр Павлович; Люлька, Олександр Миколайович; Кравців, Микола Ігорович; Рябушко, Роман Миколайович; Дмитренко, Володимир Павлович; Кизименко, Олексій Олексійович
  Розглянуто питання впровадження нових методів навчання на кафедрі хірургії № 1, які сприяють створенню в студентів власної системи знань, мотивації до їх стійкого засвоєння.
 • Документ
  Шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх лікарів у сучасних умовах на кафедрі соціальної медицини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Голованова, Ірина Анатоліївна; Касинець, Світлана Сергіївна; Жабо, Тетяна Максимівна; Носенко, Т. В.
  Висвітлені провідні шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх лікарів у сучасних умовах на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою.
 • Документ
  Удосконалення якості підготовки лікарів у ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» в сучасних умовах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Ждан, Вячеслав Миколайович; Бобирьов, Віктор Миколайович; Білаш, Сергій Михайлович; Лохматова, Наталія Михайлівна
  У статті висвітлено досвід академії з удосконалення якості підготовки лікарів. Визначено перспективи і напрями подальшої роботи щодо оптимізації освітньої діяльності в сучасних умовах відповідно до стандартів вищої освіти.
 • Документ
  Інформатизація освіти і її наслідок – формування «кліпової» свідомості та «кліпового» мислення – крок уперед чи назад у медичній освіті?
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Ярмола, Тетяна Іванівна; Мохначов, Олександр Володимирович; Ткаченко, Лідія Афанасіївна; Пустовойт, Ганна Леонідівна
  У статті автори розкривають поняття «кліпова» свідомість, «кліпове» мислення і намагаються розкрити їхню роль на шляху вдосконалення медичної освіти.
 • Документ
  Деякі аспекти використання технології web-квесту під час вивченння студентами соціально-гуманітарних дисциплін
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Ющенко, Юлія Петрівна; Шарбенко, Тетяна Вячеславівна; Кундій, Жанна Петрівна; Кундий, Жанна Петровна
  У статті розглядаються деякі аспекти використання технології web-квесту під час вивчення студентами соціально-гуманітарних дисциплін; розкрито сутність web-квесту як педагогічної технології та проаналізовано її значення в навчальному процесі вищої школи.
 • Документ
  Активізація пізнавальної діяльності студентів і застосування інноваційних технологій у процесі вивчення гістології, цитології та ембріології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Білаш, Сергій Михайлович; Єрьоміна, Ніна Федорівна; Борута, Наталія Володимирівна
  У статті доведено, що Україна потребує якісної загальнокультурної та професійної підготовки спеціалістів. Обґрунтовано, що головним завданням вищої школи є забезпечення випускників високим рівнем освіти. У свою чергу, застосування інноваційних технологій та активізація пізнавальної діяльності студентів мають велике соціальне і педагогічне значення та займають важливе місце в удосконаленні навчання.
 • Документ
  Підготовка медичних сестер із дисципліни “Медсестринство в хірургії"
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Челішвілі, Анатолій Леонідович; Безручко, Максим Васильович; Осіпов, Олександр Сергійович
  У статті наведена структура організації та проведення лекцій і практичних занять із дисципліни “Медсестринство в хірургії”.
 • Документ
  Проблеми і перспективи підготовки лікарів-фтизіатрів у сучасних умовах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Філатова, Олена Вікторівна; Бойко, Микола Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Цапенко, Юлія Павлівна
  У статті розглянуто сучасні проблеми і перспективи підготовки лікарів-фтизіатрів у сучасних умовах. Викладені проблемні питання підготовки лікарів-курсантів на курсах тематичного вдосконалення та передатестаційного циклу.
 • Документ
  Професіоналізм і мова викладача – складові успішності студента
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Ткаченко, Ірина Михайлівна; Марченко, Ірина Ярославівна; Сидорова, Алла Іванівна
  Складовою педагогічної майстерності викладача є його мова - інструмент професійної діяльності, за допомогою якого можна вирішити різні педагогічні завдання: зробити складну тему заняття цікавою, а процес її вивчення – привабливим.
 • Документ
  Олимпиада как одна из форм развития личности будущего специалиста
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Тихонова, Лілія Михайлівна
  В статье рассматривается такая форма внеаудиторной самостоятельной работы студента, как олимпиада. Обосновывается мысль, что предметная студенческая олимпиада способствует развитию познавательной активности и самостоятельности участников, создаёт дополнительные возможности для расширения их профессионального и культурного кругозора, способствует формированию их личности и компетентности.
 • Документ
  Застосування інноваційних методів у процесі навчання іноземних мов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Таран, Зінаїда Михайлівна
  Розкрито можливості використання комп’ютерних технологій при викладанні іноземних мов. Показано, що впровадження інноваційних методик і методів забезпечує покращення сприймання, запам’ятовування і відтворення навчального матеріалу студентами.
 • Документ
  Особливості викладання патоморфології на кафедрі патологічної анатомії із секційним курсом ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Старченко, Іван Іванович; Совгиря, Світлана Миколаївна; Прилуцький, Костянтин Юрійович; Винник, Наталія Іванівна; Ніколенко, Дмитро Євгенійович
  У роботі викладені особливості проведення лекційних і практичних занять із дисципліни «Патоморфологія» на кафедрі патологічної анатомії із секційним курсом ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія».