Загальна тестологія в діахронії та синхронії

Ескіз недоступний

Дата

2017-03-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. відділ ВДНЗУ «УМСА»

Анотація

Проаналізовано окремі питання зародження, становлення і розвитку тестових методик, а також їх імплементації в психологічну та освітню практики.

Опис

Ключові слова

педагогічний контроль, ретроспекція, загальна тестологія, якість тесту

Бібліографічний опис

Бєляєва О. М. Загальна тестологія в діахронії та синхронії / О. М. Бєляєва, В. Г. Синиця // Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 13–16.