Оксидативний стрес та його корекція мультипробіотиком «Апібакт» в слинних залозах щурів за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ

Анотація

Експериментальна корекція мультипробіотиком «Апібакт» сприяє нормалізації патологічних змін в слинних залозах щурів на тлі тривалого введення інгібітора протонної помпи, про що свідчить пригнічення вільнорадикального окиснення та підвищення активності ферментних антиоксидантних систем; Экспериментальная коррекция мультипробиотиком «Апибакт» способствует нормализации патологических изменений в слюнных железах крыс на фоне длительного введения ингибитора протонной помпы, о чем свидетельствует угнетение свободнорадикального окисления и повышение активности ферментных антиоксидантных систем; Experimental correction by multiprobiotic «Apibact» promotes normalisation of pathological changes in salivary glands of rats during long introduction of proton pomp inhibitor becouse of free-radical oxidation is oppressed

Опис

Ключові слова

слинні залози, гіпергастринемія, оксидативний стрес, апібакт, слюнные железы, гипергастринемия, окислительный стресс, апибакт, salivary glands, hypergastrinemia, oxidative stress, apibact

Бібліографічний опис

Непорада К. С. Оксидативний стрес та його корекція мультипробіотиком «Апібакт» в слинних залозах щурів за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії / К. С. Непорада, А. А. Сухомлин // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 105–108.