Порівняльна характеристика методики кісткової пластики при заміщенні дефектів щелеп

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Актуальність. Заміщення дефектів кісткової тканини, зокрема щелеп, на теперешній час є актуальною проблемою сучасної хірургічної стоматологіі. При заміщенні дефектів одним з найоптимальнійших методів, є кісткова аутотрансплантація, при якій кістковий матрикс заповнюється клітинами з навколишніх тканин. На сьогодні відомо більш ніж 20 донорських ділянок, щодо прийому та мобілізації кісткових трансплантантів, але в літературі нами не знайдено порівняльної характеристики ефекту їх застосування та частних показань, що й обумовило актуальність даного дослідження. Мета роботи. Провести порівняльну характеристику результатів застосування кісткових аутотрансплантантів з навколишніх та віддалених регіонів, від дефекту щелеп.

Опис

Ключові слова

кісткові дефекти, кісткова аутотрансплантація

Бібліографічний опис

Борисова Ю. О. Порівняльна характеристика методики кісткової пластики при заміщенні дефектів щелеп / Ю. О. Борисова ; наук. керівник : Д. С. Аветіков // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28-29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 54–55.

Зібрання