Соціально-культурна адаптація іноземних студентів англомовної форми навчання у процесі навчання української мови як іноземної на початковому етапі

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Видавництво Іванченка І. С.

Анотація

У статті розкрита система виховної роботи викладачів кафедри українознавства УМСА , що сприяє соціально-культурній та психологічній адаптації англомовних іноземних студентів на початковому етапі навчання, а також спрямована на подолання мовних труднощів в умовах українсько-російського білінгвізму, на входження іноземця в новий історико-культурний простір, нову сферу суспільних, міжособистісних та групових взаємин і визначає пристосованість особистості до певного соціального середовища.

Опис

Ключові слова

українська мова як іноземна, адаптація, соціокультурний компонент, іноземні студенти, Ukrainian as a foreign language, історія України, культура, українські традиції

Бібліографічний опис

Лещенко Т. О. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів англомовної форми навчання у процесі навчання української мови як іноземної на початковому етапі / Т. О. Лещенко, В. Г. Юфименко // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів : тези доп. міжнар. наук.-практ. семінару. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. – С. 140–143.