Gyvenimo kokybės tyrimų reikšmė alerginio rinito ir jo įtakos astmai (aria) tarptautinių rekomendacijų evoliucijai: nuo integruotos priežiūros iki kontroliuojamos savigydos

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Publishing company Association of journal "Sveikatos mokslai"

Анотація

Alerginio rinito paplitimas ir našta yra ženkli visame pasaulyje. Daugeliui šalių patiriant nemenkus ekonominius iššūkius siekiant efektyvaus lėtinių ligų gydymo ir kontrolės, būtina perorientuoti sveikatos priežiūros sistemas, plėtoti integruotos sveikatos priežiūros modelius, kurie suteikia daugiau galios pacientui ir skirtingiems sveikatos priežiūros sektoriaus specialistams. Mobiliosios sveikatos galimybių panaudojimas ir pritaikymas bei gyvenimo kokybės tyrimų įtraukimas į kasdienę klinikinę praktiką – svarbūs elementai, siekiant kontroliuojamos savigydos. Tyrimo tikslas. Apžvelgti alerginio rinito ir jo įtakos bronchų astmai (angl. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, ARIA) tarptautinių rekomendacijų raidą bei gyvenimo kokybės tyrimų reikšmę, plečiant lėtinių neinfekcinių kvėpavimo takų ligų kontroliuojamą savigydą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas susideda iš dviejų dalių: literatūros apžvalgos ir originalaus astma sergančių vaikų gyvenimo kokybės tyrimo. Tyrimo rezultatai. Alerginio rinito ARIA gydymo algo ritmas buvo išbandytas naudojant randomizuotus kontrolinius tyrimus, realaus pasaulio įrodymus ir kamerinius tyrimus, o gauti rezultatai padėjo sudaryti bendrą alerginio rinito gydymo algoritmą. Integruotas alerginio rinito priežiūros modelis turėtų apimti įvairius priežiūros aspektus: paciento rūpinimąsi savo sveikata ir ligos kontrolę, skirtingų specialistų funkcijas, bendrą sprendimų priėmimą ir net naujos kartos rekomendacijas, tokias kaip elektroninių žinučių siuntimas, siekiant efektyvesnio medikamentų vartojimo ir ligos kontrolės. Alerginių ligų kontrolės ir gydymo efektyvumo vertinimui gali būti naudojamos ir mobiliosios technologijos, ir gyvenimo kokybės klausimynai, o šių vertinimų rezultatai tarpusavyje koreliuoja. Mūsų atlikti astma sergančių vaikų tyrimai rodo, kad alerginis rinitas yra nepriklausomas prastesnę gyvenimo kokybę lemiantis veiksnys. Išvados. Siekiant efektyvesnio alerginio rinito gydymo ir kontrolės, rekomenduojama plėtoti integruotos priežiūros modelius, kuriuos įgyvendinti gali padėti mobiliosios technologijos ir gyvenimo kokybės tyrimai – modernūs ir inovatyvūs metodai, suteikiantys naujas galimybes tiek pacientui, tiek gydytojui efektyviau valdyti lėtines ligas.
The prevalence and the burden of allergic rhinitis are significant worldwide. Most countries experience huge economic challenges trying to reach effective treatment and control of chronic diseases. Though, there is a need to transform health care systems into integrated care pathways which enables both, patients and specialists. The use of mobile technologies and quality of life studies in everyday clinical practice are important elements in order to reach guided self-management. The aim of the study. Overview evolution of international ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) guidelines and importance of quality of life studies to guided self-management of chronic respiratory diseases. Methods and material of the study. Study comprises two parts: literature review and original quality of life study of children with asthma. Study results. Allergic rhinitis ARIA treatment algorithm was evaluated using randomized controlled trails, real world evidences and chamber studies and results allowed to develop general allergic rhinitis treatment algorithm. Allergic rhinitis integrated care pathway should include different aspects of healthcare: patient selfcare and control of the disease, functions of different specialists, shared decisions making and next generation recommendations including messaging in order to achieve more effective use of medications and disease control. Mobile technologies and quality of life studies can be used to assess the effectiveness of allergic disease treatment and control and results of these assessments correlates. Our study shows that allergic rhinitis is independent risk factor of poor quality of life of children with asthma. Outcomes. It is recommended to use integrated care pathways to achieve more effective allergic rhinitis treatment and control. Mobile technologies and quality of life studies are modern and innovative methods enabling patients and specialist manage chronic diseases more effectively and can be used to implement integrated care pathways.

Опис

Ключові слова

ARIA, alerginis rinitas, astma, įrodymais pagrįstos rekomendacijos, integruotos priežiūros modelis, kontroliuojama savigyda, mobilioji sveikata, gyvenimo kokybė, MASK-air, ARIA, allergic rhinitis, asthma, evidence based recommendations, integrated care pathway, guided self-management, mobile health, quality of life, MASK-air

Бібліографічний опис

Gyvenimo kokybės tyrimų reikšmė alerginio rinito ir jo įtakos astmai (aria) tarptautinių rekomendacijų evoliucijai: nuo integruotos priežiūros iki kontroliuojamos savigydos / V. Taminskienė, A. Valiulis, V. Kvedarienė [et al.] // Sveikatos mokslai. – 2022. – Vol. 32, № 2. – С. 34–44.