Синдром поліорганної недостатності у новонароджених: термінологія і діагностика

Ескіз недоступний

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

Анотація

В статті наводиться авторський погляд на питання термінології та діагностичних критеріїв поліорганной недостатності взагалі та у новонароджених зокрема. По мнению авторів целесообразным є розділення понятий "поліорганная недостатність" і "поліфункціональна недостатність". Диагностика поліорганной недостаточности повинна базуватися тільки на тих критериях, які корелюють з морфологічним підтвердженням органних поразок.; В статье приведен авторский взгялд касательно вопроса терминологии и диагностических критериев полиорганной недостаточности вообще и у новорожденных в частности. По мнению авторов целесообразным является разделение понятий «полиорганная недостаточность» и «полифункциональная недостаточность». Диагностика полиорганной недостаточности должна базироваться только на тех критериях, которые коррелируют с морфологичнеским подтверждением органных поражений.;The article gives the author's views on the question of terminology and diagnostic criteria of polyorganic insufficiency in general and in newborns in particular. According to the authors it is expedient to separate the concepts of "polyorganic failure" and "polyfunctional insufficiency". The diagnosis of multiple organ failure should be based only on those criteria that correlate with morphologic evidence of organ lesions.

Опис

Ключові слова

синдром поліорганної недостатності, новонароджені, синдром полиорганной недостаточности, новорожденные, syndrome of multiple organ failure, newborns

Бібліографічний опис

Синдром поліорганної недостатності у новонароджених: термінологія і діагностика / Д. А. Шкурупій, О. М. Дикий, А. І. Могильник, О. В. Лазуркевич // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2008. – Т. 8, Вип. 3. – С. 336–337.