Основні течії сучасної медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Будь-які послуги у суспільстві знаходяться у стані постійного розвитку та вдосконалення і освітні послуги не є винятком. У даній роботі проаналізовано основні тенденції удосконалення сучасної медичної освіти та найбільш і проблеми на шляху їх запровадження у вищій школі.
Any services in society are in a state of constant development and improvement, and educational services aren't exception. This paper analyzes the main trends in the improvement of modern medical education and the biggest problems on the way to their implementation in higher education.

Опис

Ключові слова

медична освіта, компетенція, технологія, навчання, студент, medical education, competence, technology, training, student

Бібліографічний опис

Основні течії сучасної медичної освіти / Р. Л. Устенко, О. О. Шерстюк, В. Г. Гринь, А. Л. Каценко, С. І. Тернопольська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 188–196.