Спосіб комплексного підходу до лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державний департамент інтелектуальної власності

Анотація

Спосіб комплексного лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту, що включає вивчення анамнезу та використання лікарських засобів, який відрізняється тим, що додатково проводять обстеження хворих для підтвердження діагнозу ниркового захворювання, методом виділення геномної ДНК із венозної крові обстежуваних проводять визначення генотипу - поліморфізму гена судинного рецептора до ангіотензину II першого типу та призначають лікування за допомогою блокатора ангіотензивних рецепторів - кандесартану цилекситилу в дозі, залежно від визначеного генотипу.

Опис

Ключові слова

хронічний генотип, ренопаренхімн, пієлонефрит, артеріальна гіпертензія

Бібліографічний опис

Пат. 59186 UA МПК (2011.01) A 61К 48/00. Спосіб комплексного підходу до лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту / Кайдашев І. П., Борзих О. А., Мормоль І. А., Шликова О. А. ; заявник і патентовласник : Кайдашев І. П., Борзих О. А., Мормоль І. А., Шликова О. А. – u 2010 11580 ; заявл 29.09.2010 ; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.