Інтелектуальна власність. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Навчальний посібник «Фтизіатрія»
  (ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ), 2024-02-19) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна
  Навчальний посібник «Фтизіатрія» написаний на основі робочих програмам навчальних дисциплін «Фтизіатрія» та «Фтизіатрія з особливостями дитячого віку» і рекомендований для самостійної роботи здобувачів освіти, які навчаються за спеціальностями 222 “Медицина” та 228 “Педіатрія”.
 • Документ
  Технологія універсальної патогенетичної терапії хвороб (на прикладі лікування чутливого і резистентного туберкульозу легень)
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Колбун, Микола Дмитрович
  Базовою умовою розвитку захворювань є порушення енергетичного балансу організму. Відновлення балансу енергії хворої людини є важливою умовою ефективності патогенетичного лікування. Ця умова досягається шляхом застосування інформаційно-хвильової терапії, в основі дії якої лежить електромагнітне поле фізіологічного діапазону, яке шляхом індукції на резонансних частотах здійснює активацію генетичного апарату клітин вражених органів і всього організму, відновлює енергію, їх захист і здатність до відновлення функцій і здоров'я. Дію електромагнітного поля спрямовують на ділянки патологічного процесу або його проекцію на зовнішній ділянці тіла, на рефлексогенні зони та точки рефлексотерапії. Оскільки дія апарату носить енергетичний характер побічних небажаних ефектів і протипоказань для застосування немає. Ця технологія лікування відновлює енергетичний баланс хворої людини, нівелює інтоксикацію і побічні реакції організму на хіміопрепарати, покращує їх переносимість.
 • Документ
  Технологія усунення негативного впливу глюкокортикоїдних препаратів на імунологічний захист і адаптивну систему організму при проведенні лікування
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Yareshko, A.; Kulish, M.
  Глюкокортикоїди є важливим лікувальним засобом, але такі побічні ефекти як імуносупресія, атрофія кори наднирників з їх гіпофункцією створювали ряд протипоказань і ускладнень (симптом Кушинга), симптом відміни, що вимагало створення адаптивних технологій їх застосування із зміною дози і режиму введення. Відомо, що адаптивна система функціонує за циркадними біоритмами, серед яких добовий найбільш вивчений. Тим не менше і сьогодні глюкокортикоїні препарати призначають не враховуючи біоритм, як наприклад, в протоколі лікування ковіду-19.
 • Документ
  Клінічний алгоритм лікування хворих на артеріальну гіпертензію на фоні хронічного звхворювання нирок з урахуванням полімофізму гена судинного рецептора ангіотензину ІІ першого типу
  (МОЗ України. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. (Укрмедпатентінформ)., 2016) Мормоль, Ірина Анатоліївна; Борзих, Оксана Анатоліївна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Клінічний алгоритм лікування хворих на артеріальну гіпертензію на фоні хронічної хвороби нирок ( власне хронічний пієлонефрит) з урахуванням поліморфізму гена судинного рецептора ангіотензину ІІ першого типу.
 • Документ
  Навчальний посібник «Туберкульоз»
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2023) Ярешко, Анатолій Григорович; Дворник, Валентин Миколайович; Куліш, Марина Володимирівна
 • Документ
  Технологія усунення негативного впливу глюкокортикоїдних препаратів на імунологічний захист і адаптивну систему організму при проведенні лікування
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна
  Глюкокортикоїди є важливим лікувальним засобом, але такі побічні ефекти як імуносупресія, атрофія кори наднирників з їх гіпофункцією створювали ряд протипоказань і ускладнень (симптом Кушинга), симптом відміни, що вимагало створення адаптивних технологій їх застосування із зміною дози і режиму введення. Відомо, що адаптивна система функціонує за циркадними біоритмами, серед яких добовий найбільш вивчений. Тим не менше і сьогодні глюкокортикоїні препарати призначають не враховуючи біоритм, як наприклад, в протоколі лікування ковіду-19 призначають дексаметазом по 8 мг зранку і у вечірній час, що недопустимо, оскільки при цьому формується не тільки імунодефіцит, а й блокується секреція рилізинг-фактора для стимуляції секреції адренокортикотропіна аденогіпофізом, чим формується таке ускладнення, як атрофія кори наднирників і припиняється біосинтез кортизолу. Такий режим застосування глюкокортикоїдів пригнічує не тільки імунну систему, а й адаптивну здатність організму хворої людини.
 • Документ
  Навчальний посібник «Фтизіатрія»
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2022) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна
 • Документ
  Навчальний посібник "Туберкульоз у практиці сімейного лікаря"
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2022) Ждан, Вячеслав Миколайович; Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна
 • Документ
  Навчальний посібник «Модуль «Абдомінальна хірургія» (теми для самостійної роботи)»
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2023) Ляховський, Віталій Іванович; Лисенко, Руслан Борисович; Нємченко, Іван Іванович; Філатова, Олена Вікторівна; Краснов, Олег Георгійович
 • Документ
  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117552. Науковий твір "Інтерактивний навчальний курс з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023) Борзих, Оксана Анатоліївна; Лавренко, Анна Володимирівна; Герасименко, Наталія Дмитрівна; Дігтяр, Наталія Іванівна; Мормоль, Ірина Анатоліївна; Бєлан, Оксана Василівна; Авраменко, Яніна Миколаївна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Навчальний інтерактивний курс з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» складений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини», рекомендований для студентів – здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія». Використання: Інтерактивний курс розроблений із урахуванням можливого використання на різних освітніх платформах, зокрема, MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).
 • Документ
  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 115863. Навчальний посібник "Анафілаксія. Діагностика і лікування"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". ( УКРНОІВІ ), 2023) Кайдашев, Ігор Петрович; Борзих, Оксана Анатоліївна
  Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасної медицини - медикаментозній алергії. У ньому на сучасному рівні теоретичному і клінічному рівнях розглянуто питання етіології та патогенезу гіперчутливості до лікарських препаратів. У посібнику висвітлена клінічна картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму. Розглянуто особливості реакцій гіперчутливості до окремих груп найпоширеніших препаратів. Охарактеризовано сучасні методи діагностики реакцій гіперчутливості з особливою увагою до їх використання в клінічні практиці. Наведено підходи до лікування і профілактики реакцій гіперчутливості на лікарські препарати. Навчальний посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Також може бути використаний до студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, терапевтів, лікарів загальної практики. Ілюстрацій - 7, таблиць - 8, бібліографія - 49 джерел.
 • Документ
  Навчальний посібник "Patient care. Practice"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" ( УКРНОІВІ ), 2023) Борзих, Оксана Анатоліївна; Лавренко, Анна Володимирівна; Хлістун, Катерина Олександрівна
  The textbook presents the main aspects of therapeutic patient care at the up-to-date theoretical and practical level; the technique of medical manipulations is set out. The principles of the organization of therapeutic regimen and patient care, skills to perform the necessary medical manipulations are considered. Attention is paid to the observance of moral and deontological principles by medical professionals. For each unit, tests and theoretical questions are provided for a better understanding of the material. The Appendix contains standards for the most common manipulations and emergency medical care. The textbook is designed for students of the International aculties with English medium of study, higher education institutions of Ministry of Health of Ukraine, majoring in Dentistry, and can be used to prepare for the practical training of students majoring in Medicine.
 • Документ
  Навчальний посібник "Уход за больными. Практика"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". ( УКРНОІВІ ), 2023) Лавренко, Анна Володимирівна; Борзих, Оксана Анатоліївна
  В учебном пособии на современном теоретическом и практическом уровне освещены основные аспекты ухода за больными терапевтического профиля, изложена методика выполнения медицинских манипуляций. Рассмотрены принципы организации лечебного режима и ухода за больными, навыки выполнения необходимых медицинских манипуляций. Обращается внимание на соблюдение медицинскими специалистами морально-деонтологических принципов. К каждому разделу предоставляются тестовые задания и теоретические вопросы для лучшего усвоения материала. В приложении приведены стандарты выполнения наиболее употребляемых манипуляций и неотложной медицинской помощи. Учебное пособие предназначено для студентов факультетов подготовки иностранных студентов, обучающихся на русском языке, учреждений высшего образования МЗ Украины, которые обучаются по специальности "Стоматология", может быть использован для подготовки и практическим занятиям студентами, обучающимся по специальности "Медицина".
 • Документ
  Навчальний посібник “Догляд за хворими. Практика”:
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". ( УКРНОІВІ ), 2023) Лавренко, Анна Володимирівна; Борзих, Оксана Анатоліївна
  В навчальному посібнику , на сучасному теоретичному і практичному рівнях , висвітлено основні аспекти догляду за хворими терапевтичного профілю та викладено методику виконання медичних маніпуляцій . Звертається увага на дотримання морально - деонтологічних принципів медичними фахівцями та принципів професійної субординації під час догляду за хворими . Розглянуто принципи організації режиму та догляду за хворими, навички виконання необхідних медичних маніпуляцій. До кожного розділу надаються тестові завдання та теоретичні питання для кращого засвоєння матеріалу. В додатку наведені стандарти виконання найбільш вживаних маніпуляцій та надання невідкладної медичної допомоги.
 • Документ
  Спосіб комплексного підходу до лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2011) Кайдашев, Ігор Петрович; Борзих, Оксана Анатоліївна; Мормоль, Ірина Анатоліївна; Шликова, Оксана Анатоліївна
  Спосіб комплексного лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту, що включає вивчення анамнезу та використання лікарських засобів, який відрізняється тим, що додатково проводять обстеження хворих для підтвердження діагнозу ниркового захворювання, методом виділення геномної ДНК із венозної крові обстежуваних проводять визначення генотипу - поліморфізму гена судинного рецептора до ангіотензину II першого типу та призначають лікування за допомогою блокатора ангіотензивних рецепторів - кандесартану цилекситилу в дозі, залежно від визначеного генотипу.
 • Документ
  Спосіб комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2011) Лавренко, Анна Володимирівна; Расін, Михайло Сахнович; Куценко, Лариса Олександрівна; Микитюк, Марина Володимирівна; Солохіна, Інга Леонідівна; Мамонтова, Тетяна Василівна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Спосіб комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом, що включає призначення патогенетичної терапії, який відрізняється тим, що як лікарські препарати призначають комбінацію цукрознижуючого препарату метформіну та стандартний комплекс медикаментозної терапії метаболічного синдрому, контроль за ефективністю лікування здійснюється шляхом визначення показників вуглеводно го обміну, інсулінорезистентності, факторів запалення.
 • Документ
  Спосіб діагностики інсулінорезистентності у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2 типу
  (Державна служба інтелектуальної власності, 2011-04) Кайдашев, Ігор Петрович; Лавренко, Анна Володимирівна; Расін, Семен Михайлович; Расін, Михайло Сахнович
  Спосіб діагностики інсулінорезистентності у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2 типу, який включає дослідження стану інсулінорезистентності і відрізняється застосуванням показників глікованого гемоглобіну та С-пептиду. Способ диагностики инсулинорезистентности у больных с метаболическим синдром и сахарный диабет 2 типа, который включает исследование состояния инсулинорезистентности и отличается применением показателей гликированного гемоглобина и С-пептида.
 • Документ
  Спосіб лікування хронічного туберкульозу легень
  (Міністерство освіти і науки України державний департамент інтелектуальної власності, 2010-03) Ярешко, Анатолій Григорович; Колбун, Микола Дмитрович; Коптев, Михайло Миколайович; Куліш, Марина Володимирівна
  Спосіб лікування хронічного туберкульозу легень шляхом щоденного введення 5-6 протиту- беркульозних хіміопрепаратів і проведення інформаційно-хвильової терапії, який відрізняється тим, що інформаційно-хвильову терапію призначають одночасно з хіміопрепаратами, проводять дію інформаційно-хвильової терапії на рефлексогенні надлопаткові зони бронхо-легеневої системи,на зони грудної клітки в проекції легеневих каверн і на область анатомічної проекції печінки курсом лікування не менше 40 процедур
 • Документ
  Спосіб комплексного лікування вперше виявленого хіміорезистентного туберкульозу легень
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2013) Філатова, Олена Вікторівна; Бойко, Микола Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  Спосіб комплексного лікування вперше виявленого хіміорезистентного туберкульозу легень включає призначення стандартної антимікобактеріальної хіміотерапії, пероральне використання настоянки Ехінацеї пурпурової та вітамінів А та Е.
 • Документ
  Спосіб лікування віл/снід- асоційованного туберкульозу
  (МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 2010) Ярешко, Анатолій Григорович; Колбун, Микола Дмитрович; Коптев, Михайло Миколайович; Куліш, Марина Володимирівна