Методичні прийоми забезпечення ефективного сприйняття іноземними слухачами навчальної інформації на заняттях з початкового курсу наукового стилю мовлення в умовах дистанційного навчання

Ескіз недоступний

Дата

2021-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний медичний університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Богиня Л. В. Методичні прийоми забезпечення ефективного сприйняття іноземними слухачами навчальної інформації на заняттях з початкового курсу наукового стилю мовлення в умовах дистанційного навчання / Л. В. Богиня // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14 квітня 2021 р. – Харків : ХНМУ, 2021 – С. 3–7.