Місце духовної трансгресії в даосизмі

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Донбаський державний педагогічний університет

Анотація

У роботі на основі аналізу першоджерел експліковано концепт трансгресії в контексті історії філософії як один з методологічних орієнтирів особистісної трансформації людини та досліджено основні тенденції соціокультурних трансформацій трансгресії, головними серед яких є вроджені сили організму людини, визначені як внутрішні божества, що вбудовані в систему кіноварних полів людського організму. У дослідженні уточнено та обґрунтовано концепт духовної трансгресії в контексті даоського вчення. ; Based on the analysis of primary sources, the work explicates the concept of transgression in the context of the history of philosophy as one of the methodological guidelines for the personal transformation of a person and explores the main trends of sociocultural transformations of transgression, the main ones of which are the innate forces of the human body, defined as internal deities embedded in the system of cinnabar fields of the human body The research clarified and substantiated the concept of spiritual transgression in the context of Taoist teaching. Key words: transgression, Taoist philosophy,

Опис

Ключові слова

трансгресія, даоська філософія, історія філософії, мікрокосм, макрокосм, transgression, Taoist philosophy, history of philosophy, microcosm, macrocosm

Бібліографічний опис

Місце духовної трансгресії в даосизмі / Л. Мозговий, Ю. Ющенко, Г. Ємельяненко, Я. Гура, І. Федорішина // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства : зб. наук. праць. – Слов’янськ, 2022. – Вип. 2 (16). – С. 7–14.